NL / EN

do. 26 november 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.


Voor het publiek is het onderscheid tussen de BIS en de meerjarig door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde gezelschappen en ensembles volkomen irrelevant. Maar als je het afmeet aan de recente politieke aandacht voor wie wel of niet in de BIS mag, zou je haast denken dat het in de BIS om het hoogst bereikbare in het culturele leven gaat. Voor een deel is dat begrijpelijk. De instelling van wie de functie is omschreven in de BIS weet zich in sommige gevallen verzekerd van financiële steun voor de komende vier jaar. Maar het zou een misverstand zijn te denken dat de top van het culturele leven zich alleen in de BIS bevindt. Ook de fondsen ondersteunen kunstenaars en gezelschappen die in hun genre even uniek zijn en evenzeer tot de top behoren. De NRC Cultuur Top 100 wordt voor het merendeel ingenomen door kunstenaars en instellingen die niet in de BIS zitten en er ook nooit in hebben gezeten, maar wel ooit door de fondsen zijn ondersteund.

Maar een nog groter misverstand, om niet te zeggen een fatale vergissing, zou het zijn te denken dat als we de functies in de Basisinfrastructuur hebben vervuld en ondersteund, dat we dan de noodzakelijke basis hebben gelegd voor een bloeiend cultureel leven. Dat we er dan wel ongeveer zijn. De term Basisinfrastructuur suggereert dat, maar niets is minder waar.

Wie was het die ooit zei dat voor een bloeiend cultureel leven het Concertgebouworkest even cruciaal was als de buurtbibliotheek? Nou gaat het me niet om het Concertgebouworkest, noch om de buurtbibliotheek, maar wel om de gedachte dat het voor een bloeiend cultureel leven om meer gaat dan alleen het spectaculaire, het gekende en het gevestigde. Het gaat ook, en ik beperk me nu even tot het Fonds Podiumkunsten, om het ondersteunen van het nog niet gekende, het nog niet gevestigde, van nieuwe interessante initiatieven die een andere artistieke taal willen spreken, die andere manieren hebben gevonden om het publiek te bereiken. Zonder die dynamiek verschraalt op den duur het culturele leven.

En deze broodnodige en gezonde doorbloeding staat onder grote druk. De afgelopen vier jaar heeft een groot aantal voormalige BIS-instellingen een beroep op het Fonds gedaan, terwijl de middelen van het Fonds aanzienlijk minder waren. Dat is ten koste gegaan van nieuwe toetreders. Voor de komende jaren dreigt deze situatie te worden gecontinueerd.

Het Fonds Podiumkunsten onderschrijft daarom van harte de brief die de Federatie Cultuur, samen met Kunsten ‘92 en FNV KIEM deze week aan de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer stuurde.
De briefschrijvers roepen de Kamer op om aanstaande maandag (30 november), als de cultuurbegroting wordt behandeld, óók de actieradius van het Fonds Podiumkunsten en de vijf andere fondsen te betrekken bij hun besluitvorming en om (meer) geld beschikbaar te stellen om ruimte te kunnen blijven bieden aan wat evengoed basaal en onmisbaar is voor een bloeiend cultureel leven.

brief aan woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer

ondersteunende data ten behoeve van debat cultuurbegroting

meer blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 05 jul 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

blog Henriëtte Post - 19 apr 2016

Een goed begin is nog niet het halve werk

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post - 26 nov 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post - 03 nov 2015

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

blog Henriëtte Post - 11 nov 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.

meer