NL / EN

do. 7 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.


In eerste instantie vooral omdat we ‘het versterken van de maatschappelijke betekenis van de podiumkunsten’ als onze missie hadden geformuleerd en vonden dat we het aan onze stand verplicht waren iets te kunnen zeggen over wat de subsidie die werd verstrekt zoal teweeg bracht. Maar al snel werd duidelijk dat je met zo’n onderzoek niet over een nacht ijs kunt gaan. Veel ingewikkelde definitiekwesties, veel principiële vragen dienden zich voortdurend aan. Willen we het verhaal bijvoorbeeld op geaggregeerd niveau kunnen vertellen en zo ja, hoe verzamelen we dan niet-kwantificeerbare gegevens? En wat zou dat betekenen voor de definitie van artistieke waarde; zou die dan niet veel te grof of juist bureaucratisch fijnmazig worden?

Na een lange periode van wikken, wegen, testen en keuzes maken, presenteren we vandaag dan het resultaat van ons onderzoek aan een groep ‘koplopers’ (een twintigtal door ons gesubsidieerde instellingen dat aan de slag gaat met de allerlaatste testversie): de Monitor Podiumkunsten . Een ‘gereedschapskistje’ waarmee gesubsidieerde gezelschappen betrekkelijk eenvoudig zelf zicht krijgen op de effecten van hun artistieke inspanningen om zo een 'gefundeerd verhaal' te kunnen vertellen.

Dat klinkt misschien nog behoorlijk abstract. Maar ons uitgangspunt bij het ontwikkelen van de monitor is dat elk (gesubsidieerd) gezelschap of ensemble zich tot doel stelt een artistieke waarde te realiseren. Dat gaat niet bij alle organisaties om dezelfde waarde, sterker nog, het Nederlandse podiumkunstenlandschap onderscheidt zich met name door een grote pluriformiteit. Bij zo’n waarde valt bijvoorbeeld te denken aan artistieke innovatie, maar authenticiteit is net zo valide. Samen met de mensen en middelen die een podiumkunstorganisatie tot zijn beschikking heeft, worden activiteiten georganiseerd die de artistieke waarde vorm geven. En het zijn die activiteiten, die een effect bewerkstelligen bij bijvoorbeeld publiek, vakgenoten, sponsors en in bredere zin de samenleving.

De monitor is vergelijkbaar met een 360 graden feedback methode. Hij reikt een aantal methodieken aan waardoor alle ‘belanghebbenden’ de kans krijgen te reflecteren op de prestaties van een gezelschap of ensemble. En om bij die 360 graden te blijven, de monitor fungeert daardoor tegelijkertijd als een kompas. Want gezelschappen kunnen, aan de hand van de uitkomsten, de strategie waarmee ze hun doel proberen te bereiken sneller en makkelijker bijstellen.

We zien de monitor als een eerste stap in de richting die meer recht moet doen aan die cijfer-overstijgende betekenis van de podiumkunsten.
Ook de Raad voor Cultuur (Agenda Cultuur 2017-2020, en verder) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Cultuur herwaarderen) besteedden recent aandacht aan de in hun ogen bovenmatige waarde die gehecht wordt aan cijfers. Deze adviesorganen concluderen bovendien dat het erkennen daarvan, ook zou moeten leiden tot een andere omgang met het beoordelen en verantwoorden van subsidies aan kunst.

Kunsten92 organiseert daarom op 20 mei ‘Over ons, zonder ons’, een discussie over het onderwerp 'oordelen over kwaliteit in veranderende tijden'. Aan dat debat doet het Fonds Podiumkunsten graag mee, want we zien die zoektocht als een logisch vervolg op de ontwikkeling van de Monitor Podiumkunsten.
Al sluit ik me tegelijkertijd ook aan bij de laatste zin uit het artikel dat Kim Putters (directeur Sociaal Cultureel Planbureau) en Claartje Bunnik (zelfstandig adviseur) speciaal schreven voor die debatmiddag (dat artikel richt zich weliswaar vooral op de museumwereld, maar is op tal van plekken ook van toepassing op de podiumkunsten) :
"Misschien wel de grootste uitdaging ligt bij de musea zelf; zij zullen wegen moeten vinden om aan de samenleving te laten zien wat ze waard zijn en daarover transparant te communiceren met hun omgeving."

meer blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 05 jul 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

blog Henriëtte Post - 19 apr 2016

Een goed begin is nog niet het halve werk

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post - 26 nov 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post - 03 nov 2015

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

blog Henriëtte Post - 11 nov 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.

meer