NL / EN

di. 5 juli 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.


En over de besluiten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 hoort u tot die tijd zelfs niets. De vergaderingen zijn achter de rug. De commissies hebben gesproken. Nu ligt de bal bij onze medewerkers, die druk bezig zijn om de uitkomsten van deze vergaderingen te vertalen naar heldere adviezen die zoveel mogelijk recht doen aan de instellingen die een meerjarige subsidie bij ons aanvroegen. In de adviezen worden alle criteria behandeld aan de hand waarvan de aanvragen beoordeeld zijn. Alle argumenten die de commissie heeft aangedragen om een bepaalde score toe te kennen worden in tekst vervat.

Natuurlijk is voor elke afzonderlijke instelling het eigen advies het allerbelangrijkste. In veel gevallen hangt het voortbestaan van het gezelschap, ensemble of festival af van onze beslissing. Wij zijn echter ook nieuwsgierig naar het totale beeld. Kent u die fotomozaïeken die zijn opgebouwd uit allemaal kleine foto’s die samen weer één beeld vormen? Zo is het voor ons met de adviezen. Als je alle adviezen bij elkaar legt vormen zij een totaalplaatje dat ons laat zien hoe het er nu eigenlijk voorstaat met de podiumkunstensector en welke kant het uitgaat. Dat plaatje zegt mogelijk ook iets over de 'gezondheid' van de sector: klopt het beeld dat het afgelopen jaar op diverse plekken werd geschetst. Is er bijvoorbeeld inderdaad sprake van structurele uitholling van de podiumkunsten? Is Amsterdam inderdaad de plek waar het gebeurt of is Rotterdam minstens zo innovatief? En hoe zit het met dat bereiken van nieuwe publieksgroepen, krijgen de podiumkunsten de komende jaren meer kleur?
Antwoorden op deze vragen zijn voor het Fonds vanzelfsprekend belangrijk. Ze zeggen iets over de beleidskeuzes die we vier jaar geleden maakten, of die al dan niet terecht waren. En of de weg die we voor ogen hebben niet al bij voorbaat doodloopt.

De adviezen die wij uitbrengen over de meerjarige aanvragen zijn ook een belangrijk middel om aan zowel podiumkunstinstellingen als publiek te laten zien wat wij nu eigenlijk doen met 'het geld van de belastingbetaler'. We zijn ervan overtuigd dat als we dat zorgvuldig doen en zichtbaar maken, de gesubsidieerde sector ook op meer begrip en enthousiasme kan rekenen bij publiek en politiek.

Op 2 augustus zijn we bij u terug, de dag dat alle instellingen bericht ontvangen over het al dan niet ontvangen van een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020. Tot die tijd, radiostilte.

meer blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 05 jul 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

blog Henriëtte Post - 19 apr 2016

Een goed begin is nog niet het halve werk

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post - 26 nov 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post - 03 nov 2015

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

blog Henriëtte Post - 11 nov 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.

meer