NL / EN

di. 26 augustus 2014

Toekomstagenda van de podiumkunsten www.fondsontour.nl

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.


Stel:
Een strijkkwartet met een geweldige reputatie ondervindt veel problemen bij het vinden van zalen die hun klassieke programma’s willen afnemen. Maar het spelen zit hen in het bloed en ze zinnen op een list. Ze zoeken succesvol contact met een organisatie die congressen organiseert voor neurologen. Hun optredens tijdens die congressen zijn niet alleen lucratief, ze ontmoeten er ook een neuroloog die dolgraag onderzoek zou willen doen naar de invloed van muziek van Beethoven op het rekenkundig vermogen bij jonge kinderen. Ze ontwikkelen een onderzoeksplan dat deels op basisscholen, deels op reguliere podia wordt uitgevoerd. 

Stel:
Een jonge muziektheatermaker wil een heel eigen interpretatie van Mozarts Così fan tutte op de planken brengen. Samen met een librettist en een arrangeur ‘hertaalt’ hij de opera. Het creatieve team bestaat uit zeer vooraanstaande mensen en voor de cast heeft zij jonge talentvolle zangers op het oog.

Hierboven staan in telegramstijl drie denkbeeldige aanvragen beschreven. Maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. De bovenste twee zouden misschien tien jaar geleden niet zo snel in onze postbus belanden, maar we zien steeds vaker projecten die een ‘verbinding’ met bijvoorbeeld de directe omgeving van een maker of met de wetenschap aangaan.

Er wordt (ook) in de podiumkunstensector veel gesproken over de veranderingen die we waarnemen in de samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over het sterk veranderende consumentengedrag, maar ook over de wens van mensen om direct betrokken te zijn bij het ontstaan van kunst of nog sterker, er zelfs deel van uit te willen maken.

Veranderingen in de samenleving zullen ontegenzeggelijk leiden tot accentverschuivingen bij het bepalen waarvoor subsidie in de podiumkunsten in de toekomst moet worden ingezet. Dat is nooit anders geweest. Los van artistieke kwaliteit, want dat zal onveranderd en onverminderd een onderscheidend criterium blijven, hangt het dan af van andere factoren of de hierboven beschreven plannen voor honorering in aanmerking komen.

Die andere factoren gaan op dit moment bijvoorbeeld over de vraag of de voorstellingen goed gespreid over Nederland plaatsvinden, of er sprake is van een type concert of voorstelling dat het publiek niet zo vaak tegenkomt in de programmeringsfolders van de podia.

Eens in de vier jaar presenteren we onze voorgenomen ‘accentverschuivingen’ in een beleidsplan. Het proces dat leidt naar een nieuw beleidsplan stopt eigenlijk nooit, maar er zijn momenten waarop we expliciet met allerlei belanghebbenden in gesprek gaan over de toekomst. Voor de periode 2017-2020 beginnen we eind september met de eerste gespreksronde. Dit keer zullen we dat proces inzichtelijker maken. Op fondsontour.nl kondigen we aan wat komen gaat en doen we verslag van wat besproken is. 

meer blog Henriëtte Post

blog Henriëtte Post - 05 jul 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

blog Henriëtte Post - 19 apr 2016

Een goed begin is nog niet het halve werk

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post - 26 nov 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post - 03 nov 2015

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post - 07 mei 2015

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post - 31 mrt 2015

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

Een maand geleden is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de voorstellen van minister Bussemaker over het besteden van extra middelen aan talentontwikkeling. En niet voor niets staat in de brief die daarover aan de Tweede Kamer werd gestuurd dat de fondsen bij de vormgeving van een regeling de sector moeten raadplegen. De sector heeft immers in hoge mate bijgedragen aan de uiteindelijke uitwerking van de besteding van het extra geld. Bij een aantal van de rijkscultuurfondsen kan het extra budget makkelijk worden toegevoegd aan een bestaande subsidieregeling. Maar het Fonds Podiumkunsten moet een nieuwe subsidieregeling opstellen. Want de bestaande Regeling Nieuwe Makers werkt goed, zou je kunnen zeggen, als tweede stap in de loopbaan van nieuw talent; en een deel van het extra geld is bedoeld voor juist de eerste stap. Daarnaast moet de regeling ook mogelijkheden bieden voor nieuwe makers die de sprong naar de grote zaal willen wagen. Met het extra geld kunnen de financiële risico’s die daarmee samenhangen enigszins worden verkleind.

blog Henriëtte Post - 11 nov 2014

Onder de loep

“Leg beter uit wat je als Fonds Podiumkunsten verstaat onder verschillende definities en doelstellingen in de subsidieregelingen.” Dat was een van de aanbevelingen die Kwink Groep ons deed nadat zij in 2014 bij het Fonds een aantal subsidieregelingen grondig hadden geëvalueerd.

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.

meer