NL / EN

nieuws

Op 10 oktober 2016 presenteert Cultuur+Ondernemen in het Rotterdamse LantarenVenster de publicatie 'De Kunst van het Lenen', over financiering in de cultuursector. In het bijzijn van minister Jet Bussemaker wordt vervolgens het gesprek aangegaan met mensen uit het vak over Talentleningen en de vervolgstappen.

Donderdag 1 september organiseert het Fonds Podiumkunsten
een bijeenkomst voor makers uit het popcircuit om uitleg te geven over de subsidieregeling werkbijdrage muziekauteur en wat er nodig is om een goede aanvraag te schrijven. Goede voorbeelden komen ook aan bod en uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Kent u een kunstenaar die volgens u lid zou moeten zijn van de Akademie van Kunsten? Nomineer hem of haar dan als lid van de Akademie van Kunsten.

Voor de komende editie is Cinedans Dance on Screen Festival (8 t/m 12 maart 2017) weer op zoek naar shorts, features, animaties, muziek video’s, stereoscopic(3d)/2K/4K film, VR films, documentaires, performance relay’s, installaties en ander werk. Daarnaast nodigt Cinedans voor de derde keer studenten van over de hele wereld uit om films in te zenden voor de Student Competition. Deadline voor insturen is 1 oktober 2016.

Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen voor het verstrekken van een bijdrage aan festivalorganisaties die door onvoorziene weersomstandigheden in financiële nood komen ('Slecht Weer Fonds').

De komende vier maanden wordt de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep hier opdracht toe gegeven. Het doel van de evaluatie is om aanbevelingen te verzamelen voor de verdere uitwerking van het beleid op het gebied van internationalisering en input te krijgen voor aanpassingen van de regeling.

nieuws/i_674/jaarverslagoostwestthuisnietbestnbefotog.jpg

nieuws - 15 mrt

Jaarverslag 2015

Het Fonds Podiumkunsten, het ministerie van OCW en Buma Cultuur gaan de komende jaren extra investeren in de promotie en marketing van Nederlandse popmuziek in het buitenland.

In 2015 werden binnen de Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering (SKIP) meer voorstellingen en concerten georganiseerd dan in de jaren daarvoor. Het subsidiebedrag dat met deze voorstellingen en concerten was gemoeid steeg eveneens, tot 1.250.000 euro. Dat is iets boven het gereserveerde budget van 1,2 miljoen euro per jaar.