NL / EN

wo. 29 juni 2016

Nominatieronde Akademie van Kunsten geopend

Kent u een kunstenaar die volgens u lid zou moeten zijn van de Akademie van Kunsten? Nomineer hem of haar dan als lid van de Akademie van Kunsten.


In aanmerking komt een kunstenaar in Nederland die ...
zich artistiek onderscheidt door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning
discipline-overstijgend kan denken (kunsten, maatschappij, wetenschap)
bereid is zich in te zetten voor de Akademie van Kunsten
een inspiratiebron is voor jong aanstormend talent

De Akademie van Kunsten onderschrijft het belang van diversiteit in haar ledenbestand.

Over de Akademie van Kunsten
De Akademie van Kunsten is in 2014 opgericht met het doel de stem van de kunsten te vertolken in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en de interactie te bevorderen tussen de kunsten onderling, tussen de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst.

Op dit moment zijn 46 kunstenaars uit alle kunstendisciplines lid van de Akademie van Kunsten. Zij kiest in 2017 maximaal vier nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Dan is het maximale aantal leden van de Akademie bereikt. In 2018 zal pas weer een nieuwe verkiezingsronde van start gaan. Leden van de Akademie van Kunsten zijn vooraanstaande kunstenaars uit alle disciplines en worden gekozen op grond van voordrachten. Een overzicht van de huidige leden is te vinden op akademievankunsten.nl

Wie mogen voordrachten indienen?
Iedereen mag nomineren
U mag niet uzelf nomineren
De voordrachten zijn vertrouwelijk – informeer de kandidaat dus niet.

Indienen van nominaties
Nominaties kunt u tot 1 oktober 2016 indienen via de website akademievankunsten.nl Met vragen kunt u ook contact opnemen met Annelies ten Have via avk@knaw.nl, 020 551 0746.

De Akademie van Kunsten maakt de vier nieuwe leden in januari 2017 bekend.

meer nieuws

Op 10 oktober 2016 presenteert Cultuur+Ondernemen in het Rotterdamse LantarenVenster de publicatie 'De Kunst van het Lenen', over financiering in de cultuursector. In het bijzijn van minister Jet Bussemaker wordt vervolgens het gesprek aangegaan met mensen uit het vak over Talentleningen en de vervolgstappen.

Donderdag 1 september organiseert het Fonds Podiumkunsten
een bijeenkomst voor makers uit het popcircuit om uitleg te geven over de subsidieregeling werkbijdrage muziekauteur en wat er nodig is om een goede aanvraag te schrijven. Goede voorbeelden komen ook aan bod en uiteraard is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

nieuws/i_694/leguesswho.jpg
nieuws - 05 jul 2016

Herziene festivalregeling

Kent u een kunstenaar die volgens u lid zou moeten zijn van de Akademie van Kunsten? Nomineer hem of haar dan als lid van de Akademie van Kunsten.

nieuws - 22 jun 2016

Cinedans zoekt inzendingen

Voor de komende editie is Cinedans Dance on Screen Festival (8 t/m 12 maart 2017) weer op zoek naar shorts, features, animaties, muziek video’s, stereoscopic(3d)/2K/4K film, VR films, documentaires, performance relay’s, installaties en ander werk. Daarnaast nodigt Cinedans voor de derde keer studenten van over de hele wereld uit om films in te zenden voor de Student Competition. Deadline voor insturen is 1 oktober 2016.

Er is een nieuwe regeling in het leven geroepen voor het verstrekken van een bijdrage aan festivalorganisaties die door onvoorziene weersomstandigheden in financiële nood komen ('Slecht Weer Fonds').

De komende vier maanden wordt de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep hier opdracht toe gegeven. Het doel van de evaluatie is om aanbevelingen te verzamelen voor de verdere uitwerking van het beleid op het gebied van internationalisering en input te krijgen voor aanpassingen van de regeling.

meer