NL / EN

organisatie

De Raad van Bestuur bestaat uit Henriëtte Post. Zij is sinds 1 maart 2013 directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. Op het werk van het Fonds wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Bij het Fonds werkten in de loop van 2014 in totaal 54 medewerkers in tijdelijke of vaste dienst (43 fte). De man-vrouwverhouding is circa 37-63 procent, de gemiddelde leeftijd was 47,6 jaar (ten opzichte van 48,5 jaar aan het einde van 2013).

Het Fonds werkt met een grote pool van adviseurs, die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Van hun deskundigheid maken we ook gebruik voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.
Op 1 januari 2014 waren in totaal 154 adviseurs bij het Fonds betrokken. Van hen was 38 procent vrouw, had 8 procent een niet-westerse (bi-)culturele achtergrond en beschikte 17 procent over specifieke cultureel diverse expertise. De leden van de externe selectiecommissie adviseren de Raad van Bestuur bij de benoeming van adviseurs.

Het Fonds heeft zich over bezwaren rond meerjarige aanvragen 2013-2016 laten adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Voor alle andere subsidies kent het Fonds een eenvoudige procedure, waarin alleen gebruikt wordt gemaakt van een hoorcommissie onder leiding van een extern voorzitter.