NL / EN

bezwaaradviescommissie

Samenstelling bezwaaradviescommissie Fonds Podiumkunsten
Het Fonds laat zich over bezwaren naar aanleiding van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Dit zijn de leden van de commissie:

Jan Westhoff (voorzitter)
Jan Westhoff studeerde rechten en was vanaf 1974 actief als advocaat. In de periode 1991-2012 was hij kantonrechter bij de rechtbank Amsterdam, waar hij tevens vice-president was. Daarnaast is hij voorzitter van het bestuur van de stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel.

Titia Zalme (vice-voorzitter)
Titia Zalme studeerde rechten en was unithoofd bouwzaken bij de Raad van State en teammanager van de afdeling procesvertegenwoordiging bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Tegenwoordig is zij als zelfstandige adviseur bestuursrecht actief alsmede als mediator en is zij voorzitter en vice-voorzitter van diverse bezwaarschriftencommissies.

Erik Akkermans
Erik Akkermans is zelfstandig gevestigd als adviseur en interim-manager. Daarvoor was hij verbonden aan bureau BMC en eerder was hij in de cultuursector werkzaam als directeur van uiteenlopende instellingen. Hij was onder meer voorzitter van het voormalig Voorzieningsfonds voor Kunstenaars, de Federatie Kunstuitleen, het World Wide Video Festival en het Scholingsfonds voor Kunst en Cultuur. Hij is nu voorzitter van de Federatie Cultuur en voorzitter van Dansmakers Amsterdam.

Joep Baartmans-van den Boogaart
Joep Baartmans-van den Boogaart was gedeputeerde van cultuur, onderwijs en welzijn in de provincie Noord-Brabant. Daarna was zij waarnemend burgemeester in de gemeenten Heusden, Schijndel, Son en Breugel, en Vught.

Nancy van den Brink
Nancy van den Brink is jurist. Zij werkte onder meer als secretaris bij de rechtbank Haarlem. Zij is op dit moment onder andere actief voor het Commissariaat van de Media en als juridisch adviseur op het gebied van het (ruimtelijk) bestuursrecht. Voorts is zij vice-voorzitter van de bezwaarschriftencommissie Amsterdam Nieuw-West.

Eric Verwaal
Eric Verwaal studeerde sinologie in Leiden en Chinese geschiedenis in Shanghai. In 1989 trad hij in dienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij bekleedde diverse functies op het ministerie en was werkzaam in Hong Kong, Berlijn en Shanghai. Verwaal is sinds augustus 2011 gedetacheerd bij de Dienst Koninklijk Huis.

Ton de Vos
Ton de Vos studeerde bouwkunde en was onder meer directeur van het CBK in Rotterdam en directeur van de dienst Kunst en Cultuur in die stad. Hij vervult tegenwoordig diverse advies- en bestuursfunctie in de culturele sector.