NL / EN

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van alle besluiten die betrekking hebben op het aanpassen of instellen van subsidieplafonds waarvoor kan worden volstaan met bekendmaking via de website van het Fonds.

Vaststelling subsidieplafonds 2016

Vaststelling subsidieplafond bijdrage talentontwikkeling en compositie 2015

Vaststelling subsidieplafond 2e helft 2015

Vaststelling diverse grenzen 1 juli 2015

Vaststelling subsidieplafond mei 2015

Vaststelling subsidieplafond 2015

Vaststelling diverse grenzen 2015

Vaststelling subsidieplafond 2014 verhoging reiskosten via snelloket

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds krijgt geregeld de vraag of subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen uitgekeerd aan personen moeten worden meegenomen in de belastingaangifte.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.