NL / EN

PROGRAMMERING PODIA EN FESTIVALS

De programmeringsregeling voor podia en festivals bevat verschillende subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten in theater- of concertzalen of op festivals.

subsidie reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)

Subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen.

subsidie kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)

Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen.

subsidie programmering festival

Een programmeringssubsidie festival is een bijdrage voor de programmering van een kwalitatief hoogwaardig aanbod van voorstellingen en concerten. De subsidie heeft als doel om landelijk de presentatie en het publieksbereik van een gevarieerd kwaliteitsaanbod te versterken.

subsidie programmering nieuw festival

Deze subsidieregeling is met ingang van 2016 opgeheven. Festivals kunnen vanaf de tweede editie een aanvraag indienen bij de regeling subsidie programmering festival.

subsidie programmering festival popmuziek

Subsidies voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

subsidie programmering podium popmuziek (kernpodium)

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

subsidie programmering incidentele concerten popmuziek

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds krijgt geregeld de vraag of subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen uitgekeerd aan personen moeten worden meegenomen in de belastingaangifte.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.