NL / EN

PROJECTSUBSIDIES

De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

productiesubsidie

Subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

subsidie nieuwe makers

Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals.

subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)

Subsidies doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) worden verstrekt om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers en daarmee aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland. Het Fonds wil nieuwe makers de kans geven om zich als maker te presenteren in het grotezalencircuit.

werkbijdrage muziekauteur

Werkbijdragen muziekauteur hebben als doel de ontwikkeling binnen de podiumkunsten te stimuleren. Deze subsidie is bedoeld voor muziekauteurs die willen investeren in de artistieke kwaliteit van hun werkpraktijk.

opdracht compositie of libretto

Subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.
English information about the grant composition commission is found here >

reeks opdrachten compositie en libretto

Subsidies voor het geven van een reeks opdrachten om composities of libretto’s te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

opdracht theatertekst

Subsidies voor het geven van een opdracht om een tekst te schrijven, hebben als doel de kwaliteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds krijgt geregeld de vraag of subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen uitgekeerd aan personen moeten worden meegenomen in de belastingaangifte.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.