NL / EN

SUBSIDIE DOORSTROOM NIEUWE MAKER (REPRISE GROTE ZAAL)

Subsidies doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) worden verstrekt om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe makers en daarmee aan de kwaliteit en diversiteit in de podiumkunsten in Nederland. Het Fonds wil nieuwe makers de kans geven om zich als maker te presenteren in het grotezalencircuit.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een aanvrager die zich primair bezighoudt met het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten door professionele podiumkunstenaars of het presenteren daarvan. Hierbij valt te denken
aan (muziek)theatergroepen, muziekensembles en dansgezelschappen. Daarnaast kunnen festivals en podiumorganisaties aanvragen indien zij zich richten op het realiseren van voorstellingen of concerten. Instellingen die een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen of van het ministerie van OCW kunnen ook een aanvraag indienen. Aanvragen is alleen mogelijk als de aanvrager rechtspersoonlijkheid bezit.

De aanvraag voor een subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) kan alleen worden verstrekt als de verantwoordelijke maker of makers minimaal twee jaar actief zijn en meerdere producties hebben voortgebracht, maar nog geen productie hebben gemaakt die overwegend is uitgevoerd in zalen met meer dan 400 stoelen.

BEOORDELINGSCRITERIA

 • motivering voor de herneming van de eerder ontwikkelde productie
 • verwachte bijdrage aan de ontwikkeling van de maker of groep makers
 • verwachte bijdrage aan de positionering van de maker of groep makers
 • ondernemerschap

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen worden in twee ronden per jaar behandeld. De indiendata staan bovenaan deze pagina. U mag per ronde maximaal één aanvraag indienen.

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

NB Na het inloggen op Mijn Fonds kiest u voor 'Voer nieuwe aanvraag in'. Uit de lijst mogelijke regelingen kiest u 'Subsidie nieuwe makers'. Daarna maakt u de keus of u wilt aanvragen voor een 'Subsidie nieuwe makers' of voor een 'Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)'. Vervolgens opent zich het juiste aanvraagformulier.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

De mogelijkheid om subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) aan te vragen is tijdelijk. In 2016 is voor alle disciplines tezamen eenmalig € 400.000 beschikbaar.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in § 4 over de subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal) van de deelregeling projectsubsidies op wetten.overheid.nl. De toelichting op de regeling en de richtlijnen staan hieronder.

documentatie

toelichting (kijk onder 2c voor subsidie doorstroom nieuwe maker)

richtlijnen

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_115/KleinSusanne.jpg

  Suzanne Jansen

 • personalia/i_301/KleinRobin.jpg

  Robin Zijlstra

 • personalia/i_113/KleinEsther.jpg

  Esther Adema

 • personalia/i_299/KleinClare.jpg

  Clare Tolsma

 • personalia/i_109/KleinMarianne.jpg

  Marianne Wijnja

 • personalia/i_968/bibiklein.jpg

  Bibi Hinrichs

 • personalia/i_108/KleinMarian.jpg

  Marian Bronsveld

 • personalia/i_630/KleinJochem.jpg

  Jochem van Oortmerssen

 • personalia/i_272/KleinRonF.jpg

  Ron Ford