NL / EN

SUBSIDIE KLEINSCHALIGE EN INCIDENTELE PROGRAMMERING (SKIP)

Subsidies voor het op kleine schaal of incidenteel programmeren van voorstellingen en concerten hebben als doel een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland te bevorderen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een rechtspersoon die de programma’s samenstelt voor een reeks concerten op één locatie, kan een verzoek tot aanwijzing doen. Daarvoor moet hij kunnen aantonen dat hij op die locatie een serie van tenminste zes voorstellingen per kalenderjaar organiseert.

BEOORDELINGSCRITERIA

Verzoeken tot aanwijzing worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • artistieke positie van de aanvrager
 • publieksfunctie van de aanvrager
 • bijdrage aan pluriformiteit
 • bijdrage aan geografische spreiding

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Verzoeken tot aanwijzing worden over het algemeen eens per twee jaar behandeld in één gezamenlijke ronde. Aanwijzing is twee kalenderjaren geldig.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen. Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering is in 2016 voor alle disciplines tezamen € 1,2 miljoen beschikbaar.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1 en 3, op overheid.nl >
De richtlijnen voor aanvragen en de toelichting op de regeling staan hieronder.

documentatie

richtlijnen

toelichting

veelgestelde vragen aanvragen

veelgestelde vragen declareren

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_104/KleinWinus.jpg

  Winus Rutters

 • personalia/i_112/KleinCorry.jpg

  Corry Toet

 • personalia/i_834/KleinJan.jpg

  Jan Sprengers

 • personalia/i_302/basklein.jpg

  Bas de Kort

 • personalia/i_715/KleinJasmijn.jpg

  Jasmijn van der Most van Spijk

 • personalia/i_107/KleinRichard.jpg

  Richard Groot

recente producties
produktie/i_1355/postmaosby600x450.jpg

Sonic Halo


Jazz International Rotterdam

produktie/i_1354/houdinisantongoudsmitfotokimhoorweg600x4.jpg

How Blue's the Blues?


Jazz International Rotterdam

produktie/i_1040/Moustachio.jpg

Moustachio (6+)

in Amstelveens Poppentheater