NL / EN

SUBSIDIE PROGRAMMERING INCIDENTELE CONCERTEN POPMUZIEK

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.

UITERSTE INDIENDATA

Deze regeling is
permanent aan te vragen.
Naar Mijn Fonds om deze subsidie aan te vragen

WIE KOMT VOOR DEZE SUBSIDIE IN AANMERKING?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal en daar in het jaar voorafgaand aan de aanvraag minimaal zes popconcerten heeft georganiseerd, kan subsidie aanvragen.

BEOORDELINGSCRITERIA

Voor subsidie komen in aanmerking concerten:

 • waarbij één of meer Nederlandse bands (max. vier) optreden én waaraan een bedrag aan gage of uitkoopsom is uitbetaald
 • die zijn aangekondigd in het publiciteitsmateriaal van de zaal
 • die openbaar toegankelijk zijn
 • waarvoor de toegangsprijs minimaal € 2,50 bedraagt
 • die geen benefietconcerten of concerten voor een goed doel zijn

HOE EN WANNEER VRAAGT U DEZE SUBSIDIE AAN?

Aanvragen moeten uiterlijk vier weken na het laatste concert waarop de aanvraag betrekking heeft, in het bezit van het Fonds Podiumkunsten zijn. Alle concerten moeten in dezelfde zaal en in hetzelfde kalenderjaar hebben plaatsgevonden.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

BESCHIKBARE BEDRAGEN

Voor de subsidie programmering incidentele concerten popmuziek is in 2016 € 90.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000. Als de subsidie voor alle in een aanvraag opgenomen concerten minder zou bedragen dan € 250 wordt de subsidie vastgesteld op nihil. Een aanvrager kan in een kalenderjaar nooit meer dan € 2.500 subsidie ontvangen.

REGELING

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria vindt u in de programmeringsregeling, §1, 7 en 9 en in de toelichting, §1, 2F, 3 t/m 5, op overheid.nl >
De toelichting op de regeling staat hieronder.

documentatie

toelichting

declaratieformulier (xls-document)

declaratieformulier (xlsx-document)

CONTACT

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 707 27 00 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur). Vraag voor informatie over deze subsidie naar één van deze medewerkers:
 • personalia/i_715/KleinJasmijn.jpg

  Jasmijn van der Most van Spijk

 • personalia/i_835/KleinMicha.jpg

  Micha Monnereau

 • personalia/i_630/KleinJochem.jpg

  Jochem van Oortmerssen

 • personalia/i_104/KleinWinus.jpg

  Winus Rutters

 • personalia/i_834/KleinJan.jpg

  Jan Sprengers