NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

AMSTERDAM KLEZMER BAND

Rettisj en Kippevet

inleiding

Stichting Rettisj en Kippevet organiseert sinds 1996 projecten en producties voor, met en rondom de Amsterdam Klezmer Band. Deze band richt zich op het creëren van nieuwe, originele klezmer en Balkan muziek en het presenteren hiervan aan een divers publiek in Nederland en het buitenland. Het is de missie van de Amsterdam Klezmer Band de eigen artistieke signatuur verder te ontwikkelen en versterken en hiermee een relevante bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze muziekstijlen wereldwijd en aan de wereldmuziek uit Nederland in het bijzonder. De kernactiviteiten bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe programma's, het componeren van nieuw werk, het aangaan van artistieke samenwerkingsverbanden en het optreden in theaters, clubs en op festivals.
In de aanvraag schetst de Amsterdam Klezmer Band de eigen artistieke visie tegen de achtergrond van de geschiedenis van de traditionele klezmer. In tegenstelling tot een puristische benadering van klezmer als traditionele muziek heeft de band in toenemende mate eigen composities aan het repertoire toegevoegd. Op dit moment is 90% van het repertoire geschreven door de bandleden. De overige 10% bestaat uit arrangementen van klezmer- en Balkan-traditionals. In de eigen composities geeft de groep volgens de aanvraag op organische wijze ruimte aan de eigen smaak en invloeden (uit jazz, rock, hiphop, ska, volksmuziek van de Balkan, Turkse en Indiase muziek), wat heeft geleid tot het eigen geluid. De Amsterdam Klezmer Band geeft twee soorten concerten: enerzijds theaterconcerten, waar de focus ligt op contrast in dynamiek, tempo, sfeer en instrumentatie. Anderzijds de club- en festivalconcerten, waar gedanst wordt en de opbouw van de sets gericht is op het verhogen van de feestvreugde.
In 2013 zal een verlenging plaatsvinden van de succesvolle Mokum Tournee, waarbij podia in binnen- en buitenland zullen worden aangedaan. Deze tournee valt in 2012 samen met het 15-jarige jubileum van de band en wordt ondersteund met een productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het programma is een verzameling van de hoogtepunten uit het repertoire van vijftien jaar Amsterdam Klezmer Band, plus een aantal nieuw geschreven stukken. Na het uitbundige jubileumprogramma is het volgens de band tijd voor verdieping en innerlijke bezieling. Dit leidt vanaf de tweede helft van 2013 tot een nieuw theaterprogramma onder regie van Dick Hauser, waarbij de band wil samenwerken met een gast uit de literaire wereld. Verder wordt er een club- en festivaltournee georganiseerd met de werktitel 'Het Grote Werk', waarbij een nieuwe cd gepresenteerd zal worden. Het artistieke thema zal zijn: klezmer meets ska, hiphop, pop en dance. De cd zal geproduceerd worden door een internationale trendsetter op het gebied van de wereldmuziek/pop cross-overs. De akoestische bezetting zal worden aangevuld met drums en/of drumbeats, keyboards en andere instrumenten en er zullen muzikale gasten worden uitgenodigd. In het verlengde van de tournee zal er een productie voor een select aantal grote zalen worden ontwikkeld onder de (werk)titel 'Het Grote Grote Werk'. Het zal gaan om een totaalconcept met, naast het concert van de Amsterdam Klezmer Band, een Balkan-disco, visuals en lokale support acts. De band neemt voor de verschillende avonden wisselende gastsolisten mee.
Stichting Rettisj en Kippevet wil in 2013 en 2014 gemiddeld 55 concerten per jaar realiseren en vraagt hiervoor een subsidiebedrag aan van 184.750 euro per jaar.

Stichting Rettisj en Kippevet heeft tot op heden geen meerjarige subsidie ontvangen. De instelling ontving in de periode 2009-2012 incidentele subsidies van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de regeling Internationalisering voor meerdere tournees naar Engeland en Azië. Er zijn twee productiesubsidies toegekend: in 2010 voor de tournee 'Katla' en in 2011 voor de jubileumtournee 'vijftien jaar Amsterdam Klezmer Band Live'.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De adviescommissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Amsterdam Klezmer band als goed. De groep bestaat uit zeer goede musici en de concerten worden gekenmerkt door een hoog niveau van vakmanschap in de uitvoeringskwaliteit en de arrangementen. De profilering is tweeledig: enerzijds is er het karakter van een bruisende Balkan-feestband, anderzijds zocht de groep in de afgelopen jaren naar artistieke verdieping, onder meer in de vorm van programma's met een meer traditionele vorm van klezmer. In het plan wordt deze parallelle ontwikkeling verder doorgevoerd en de commissie heeft er vertrouwen in dat dit zal leiden tot interessante producties, waarbij de Amsterdam Klezmer Band een hoge mate van oorspronkelijkheid en zeggingskracht zal weten te bereiken. Met de beschreven projecten verkent de band zowel zijn eigen artistieke grenzen als de mogelijkheden van het klezmer- en Balkan-idioom in cross-overs met andere genres. De commissie waardeert het dat de groep verschillende vormen van wereldmuziek en pop op een integere manier weet te combineren en zich zodoende onderscheidt van artiesten die zich beperken tot meer oppervlakkige cross-overs met elementen uit klezmer en Balkan-volksmuziek. Zij maakt wel een kritische kanttekening bij het theaterprogramma dat in 2013 onder regie van Dick Hauser van start zal gaan: de aanvraag geeft geen informatie over de artistieke uitgangspunten voor deze productie, noch een onderbouwing van de ambitie om de muziek te plaatsen in een theatrale context.


Ondernemerschap
goed
Het ondernemerschap dat uit deze aanvraag spreekt is volgens de commissie goed. De aanvraag bevat een heldere beschrijving van de positionering van de Amsterdam Klezmer Band binnen de context van het aanbod aan artiesten in het pop- en wereldmuziekcircuit. Vervolgens wordt toegelicht hoe de artistieke identiteit van de band mogelijkheden biedt om de doelgroep verder te verbreden. Daarmee wordt volgens de commissie een goede aanzet gegeven tot een strategische marketingvisie. De uitwerking is daarentegen minder coherent, doordat twee modellen voor doelgroepanalyse door elkaar worden gebruikt en deze niet zijn gekoppeld aan de genoemde marketinginstrumenten. De commissie tilt hier niet zwaar aan gezien het feit dat de Amsterdam Klezmer Band in de afgelopen jaren aantoonbaar effectief is geweest in het genereren van publiciteit, waaronder veel free publicity. De band is bovendien zelfstandig in staat direct met een grote doelgroep te communiceren: met 12.000 connecties via sociale netwerksites is sprake van een uitzonderlijk sterke vertegenwoordiging op het internet in vergelijking met de andere aanvragers binnen de discipline muziek.
De instelling is in de afgelopen jaren in staat gebleken een indrukwekkende afzet van concerten in binnen- en buitenland te realiseren en daarmee een substantieel bedrag aan publieksinkomsten te realiseren. Deze lijn wordt in de komende jaren voortgezet, maar de commissie vindt het niet sterk dat een toekenning van het gevraagde subsidie volgens de begroting geen positief effect heeft op de capaciteit om eigen inkomsten te verwerven. Ondanks dat de instelling bij een honorering extra zal kunnen investeren in de kwaliteit van de producties, leidt dit volgens de begroting niet tot een toename van de publieksinkomsten. Verder is het bedrag aan overige eigen inkomsten bescheiden en bovendien lager dan in voorgaande jaren. Dit lijkt vooral het gevolg van het verdwijnen uit de boekhouding van de stichting van inkomsten uit cd-verkoop en merchandising.
Uit de financiële verslaglegging over de afgelopen jaren blijkt dat de financiële situatie van de instelling gezond en stabiel is. De commissie heeft kunnen vaststellen dat de organisatie in het recente verleden een flinke stap vooruit heeft gezet qua professionalisering, wat onder andere geleid heeft tot gehonoreerde projectaanvragen bij het Fonds en een aanscherping van de bedrijfsvoering. De visie op het ondernemerschap wekt vertrouwen, hoewel de commissie meent dat de stichting nog een stap kan zetten in de samenwerking met strategische partners.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie is van oordeel dat de bijdrage van deze aanvraag aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod ruim voldoende is. Zij overweegt daarbij dat in de producties de uitvoering van wereldmuziek en cross-overs tussen verschillende muziektradities centraal staat. Daarmee behoort de Amsterdam Klezmer Band tot een relatief beperkte groep van ensembles die verantwoordelijk zijn voor dit type aanbod op de diverse podiumcircuits. De commissie is echter niet van mening dat de muziek van de band binnen deze groep uniek is.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van deze aanvraag aan de geografische spreiding van het aanbod als ruim voldoende. Zij overweegt daarbij dat de stichting is gevestigd in Amsterdam, wat geen meerwaarde met zich meebrengt voor de spreiding. Het aandeel aan concerten dat binnen Nederland in de diverse regio's buiten de grote steden wordt gespeeld, is echter relatief groot. Dit gegeven leidt tot een positief oordeel ten aanzien van de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Er is geen sprake van een aanvraag bij provincie of gemeente voor de periode 2013-2016. Het oordeel van de commissie ten aanzien van dit criterium is dan ook neutraal.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Rettisj en Kippevet heeft geen toeslag aangevraagd ten behoeve van een bijzondere bijdrage aan de innovatie van het aanbod.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Rettisj en Kippevet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 369.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 12 € 1.000 € 12.000
Circuit midden 53 € 2.500 € 132.500
Circuit groot 45 € 5.000 € 225.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 369.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 369.500
       
Gemiddeld per jaar € 184.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000