NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

BOT

Karrevrachten Gladiolen

inleiding

De Stichting Karrevrachten Gladiolen is de rechtspersoon waaronder het muziekgezelschap BOT zijn activiteiten uitvoert. De artistieke kern van BOT bestaat uit zanger/schrijver Job van Gorkum, toetsenist/componist Tomas Postema en geluidskunstenaar/audiomachinist Geert Jonkers. Maurice Lubbers heeft de zakelijke leiding. BOT is een muziekgezelschap met een sterke visuele en fysieke inslag. BOT maakt Nederlandstalige liedjes met een onorthodox, zelfgebouwd instrumentarium. Repertoire en presentatie gaan over de worsteling met het dagelijks bestaan, verbeeld in het daadwerkelijke gevecht met de muzikale elementen en muziekapparaten. De zelfgebouwde machines van Geert Jonkers vormen de basis voor locatieconcerten.
BOT werkt ambachtelijk, tegendraads en analoog. BOT is een zoektocht naar het zichtbaar en begrijpelijk maken van muziek zonder dat dit ten koste gaat van de beluisterbaarheid. De oorsprong van elk geluid bij BOT is zichtbaar, de werking van een instrument of muziekapparaat is begrijpelijk voor iedereen. De groep plaatst zich met haar werk en partners op het snijvlak van erfgoed, innovatie, popmuziek, theater en poëzie, waarbij muziek de basis is. BOT voelt affiniteit met groepen als De Kift, Einstá¼rzende Neubauten en Krang.
Onder de overkoepelende titel 'Het geluid van' wil BOT in de jaren 2013 en 2014 in totaal tien maal een maand de intrek nemen in leegstaand (industrieel) erfgoed. Aldaar wordt steeds een locatievoorstelling gemaakt die start bij de oorspronkelijke identiteit van de gebouwen. De geluiden, klanken en de geschiedenis vormen de basis van de voorstelling. Om tot de voorstelling te komen trekt BOT vier weken in het pand en onderzoekt de muzikale mogelijkheden, de geschiedenis en de sociale context. BOT spreekt met ex-werknemers en andere betrokkenen bij de locatie. De groep schrijft steeds nieuw locatiespecifiek repertoire en past daarop het instrumentarium aan. Steeds zoekt BOT samenwerking met 'lokaal talent, verhalenvertellers, oud ijzerverzamelaars, monumentenbeheerders, lokale middenstand en projectontwikkelaars'.
BOT wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld 65 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 117.000 euro per jaar, inclusief toeslag.

BOT ontvangt in de periode 2009-2012 geen meerjarige subsidie van het Rijk, Fonds Podiumkunsten, provincie of gemeente. In 2009 heeft de stichting Odd Enjinears.nl een projectsubsidie ontvangen van het Fonds voor een eerder project van BOT.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende. Zij heeft waardering voor de ingenieuze machines en de bijzondere vormgeving van de instrumenten van BOT. De idee om te werken met industrieel erfgoed als inspiratiebron past hier goed bij. Het meegestuurde videomateriaal laat concerten zien die zich afspelen in een heel eigen sfeer. De commissie vindt het werk van BOT in algemene zin dan ook getuigen van oorspronkelijkheid. De kwaliteit van de liedjes vindt zij echter niet erg bijzonder: enigszins eenvormig, zowel in sfeer als in tempo. Het vakmanschap dat blijkt uit de opnames beoordeelt de commissie niet volledig positief: hoewel de muziek kundig uitgevoerd wordt, vindt ze de kwaliteit van de zang niet overtuigend. Daarnaast blijkt uit het meegestuurde materiaal niet dat BOT in staat is om een goede spanningsboog in de concerten aan te brengen.
De plannen die BOT presenteert zijn nog te weinig uitgewerkt. De commissie waardeert het idee dat aan de basis van de plannen ligt. Het feit echter dat nog geen enkele locatie voor 2013-2014 vastligt, maakt de aanvraag minder sterk. De commissie kan zich daardoor in het geheel geen beeld vormen van de inhoud van de concerten, aangezien deze per locatie bepaald zal gaan worden. Hierdoor beoordeelt de commissie de aanvraag meer als een artistiek concept, dan als een uitgewerkt geheel van artistieke plannen. Op basis van het materiaal uit het verleden geeft de aanvraag de commissie te weinig vertrouwen dat dit concept interessante en boeiende concerten zal opleveren.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van BOT als ruim voldoende. Zij is enthousiast over de beschreven marketingstrategie. BOT weet zichzelf op een duidelijke manier te positioneren, waarbij zichtbaar wordt gemaakt hoe het gezelschap zich verhoudt tot andere gezelschappen die vergelijkbaar werk maken. Ook past de uitwerking van de marketingstrategie in hoge mate bij de artistieke inhoud van de plannen. De publiciteitsmethoden vloeien op een organische manier hieruit voort.
De commissie heeft kritiek op de financiële onderbouwing van de plannen: de begroting vervijfvoudigt ten opzichte van eerdere jaren, maar een duidelijke toelichting op de lasten ontbreekt. Ook is er een discrepantie tussen de toelichting op de publieksinkomsten en de werkelijk opgevoerde post op de begroting. Daarnaast overtuigt de beschrijving van de werving van overige eigen inkomsten niet: deze staan voor een stevig bedrag op de begroting, maar de beschreven strategie in de plannen leidt niet tot een dergelijk bedrag. Ook de resultaten in het verleden maken dit niet geloofwaardig.
De wijze waarop BOT zich heeft georganiseerd vindt de commissie verstandig: in dit stadium van de ontwikkeling van BOT is de steun van een stevige partner als De Nieuwe Oost effectief. Hierdoor kan BOT gebruikmaken van de daar aanwezige expertise en productiecapaciteit. De commissie plaatst een kanttekening bij de samenstelling van het bestuur. Hierin mist zij praktische kennis op het gebied van ondernemerschap van buiten de culturele sector.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van BOT als ruim voldoende. Popmuziek is, vooral in het ongesubsidieerde circuit, in zeer ruime mate vertegenwoordigd op de Nederlandse podia. De producties van BOT onderscheiden zich niet zozeer door het muzikale materiaal, als wel door de bijzondere werkwijze, het instrumentarium en de locaties waarop wordt opgetreden.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage van BOT aan de spreiding van de podiumkunsten als zeer goed. Het gezelschap is gevestigd te Arnhem en heeft door haar activiteiten een duidelijke worteling in de regio Oost. Daarnaast spreidt BOT zijn activiteiten goed over de andere regio's. BOT speelt alle voorstellingen buiten de vier grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Volgens de aanvraag heeft BOT structurele subsidie aangevraagd bij twee provincies en drie gemeentes. In de begroting is echter alleen een bedrag opgenomen bij de provincie. In totaal leidt dit op de begroting tot een zodanig klein bedrag dat dit tot een neutraal oordeel leidt.

Toeslag
niet toekennen
De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen aan BOT. In de aanvraag wordt beschreven dat jonge makers bij de voorstellingen betrokken worden. Dit aspect is echter zodanig summier uitgewerkt, dat de commissie zich geen beeld kan vormen van de waarde van dit initiatief. Daarnaast beschrijft de aanvraag hoe de voorstellingen van BOT een nieuwe kijk geven op (her)gebruik van industrieel erfgoed. BOT wil het maakproces van de voorstellingen op erfgoedlocaties documenteren en delen met 'makers, overheden en lokale en landelijke media'. De commissie heeft waardering voor de doelstellingen rondom erfgoed, maar vindt de staat van dienst van BOT in erfgoedprojecten nog beperkt. De toekenning van een toeslag op grond van dit documentatie-initiatief vindt zij daarom niet aan de orde.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van BOT te honoreren, voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 234.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 130 € 1.500 € 195.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 195.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000