NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

BROKKEN

inleiding

Stichting Brokken is de organisatie waarin gitariste en componiste Corrie van Binsbergen haar muzikale activiteiten heeft ondergebracht. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Corrie van Binsbergen is artistiek en zakelijk leider. De missie is om publiek in contact te brengen met voor hen ongehoorde muziek. Brokken functioneert zo 'als ear-opener'. Om dit te bereiken initieert Brokken grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden, stimuleert ze kruisbestuivingen en hoopt ze op die manier publieksgroepen uit diverse circuits te mobiliseren. De belangrijkste activiteiten van Brokken zijn de concerten 'Schrijvers in Concert' en de samenwerkingsprojecten met Toon Tellegen; 'de BrokkenFabriek', 'de BrokkenConcerten' en 'het BrokkenFestival' in Zaal100 en het BIMhuis; muziektheaterproducties in coproductie met Muziektheater Transparant; de band Corrie en de Grote Brokken. Naast dit alles speelt Corrie van Binsbergen met diverse bezettingen kleinschalige jazzmuziek.
De muziek van Corrie van Binsbergen beweegt zich tussen compositie en improvisatie, waarbij zij zoekt naar het spanningsveld tussen exactheid en discipline versus vrijheid en flexibiliteit. Brokken onderscheidt zich naar eigen zeggen van andere gezelschappen door de veelzijdigheid van het afzetgebied, de vele samenwerkingsverbanden, het betrekken van nieuwe publieksgroepen bij de jazz en de improvisatiemuziek, maar ook door de kwaliteit van het werk. Brokken streeft in de producties naar diepgang en wil daarin nooit eendimensionaal zijn. Brokken wil functioneren als vitale schakel tussen verschillende culturele instellingen.
In het kleine circuit brengt Stichting Brokken 'de BrokkenFabriek', 'de BrokkenConcerten' en 'het BrokkenFestival'. In 'de BrokkenFabriek' werken jonge muzikanten met ervaren muzikanten aan geïmproviseerde en gecomponeerde muziek. Het doel van deze projecten is om de manier van samenwerken van Brokken door te geven aan jonge, gemotiveerde en getalenteerde musici en zo hun horizon te verbreden. Daarnaast speelt Corrie van Binsbergen in diverse kleine bezettingen, ter inspiratie, verdieping en internationale verbreding. Op het programma voor de komende jaren staan onder meer samenwerkingen met pipaspeelster Luo Chao Yun en erhuspeelster Lan Tun en een duo met de Amsterdams-Amerikaanse celliste Frances Marie Uitti. In het middencircuit staan nieuwe edities van 'Schrijvers in Concert' op stapel: in 2013 en 2014 producties met Toon Tellegen en Josse de Pauw. In het grote circuit zal de opera 'Over de bergen' in reprise gaan. Ook staan er nieuwe concerttournees van Corrie en de Grote Brokken op het programma, met gasten als Wende Snijders, Wim Helsen en Marcel Veenendaal.
Brokken wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar veertig concerten realiseren in alle circuits. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 116.000 euro per jaar.

In de periode 2009-2012 ontvangt Stichting Brokken een jaarlijkse subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 111.401 euro.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de periode 2009-2012 zijn negen concerten/voorstellingen van Stichting Brokken bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de stichting Brokken als zeer goed. Het vakmanschap van Corrie van Binsbergen blijkt uit haar eigenzinnige gitaarspel en grensoverschrijdende composities. De wijze waarop zij in de afgelopen jaren steeds weer bijzondere formaties van uitstekende musici weet samen te stellen oogst bewondering. De commissie was zeer te spreken over de opera 'Over de bergen' (coproductie met Muziektheater Transparant en de Vlaamse acteur Josse de Pauw): een bijzondere en originele tour de force. In deze productie kwamen alle aspecten van het werk van Van Binsbergen samen in een prachtig geheel: haar compositorische kwaliteiten, haar eigen gitaarspel, haar kwaliteiten als bandleider en haar organisatorische talent. Ook is de commissie enthousiast over de resultaten van de jarenlange samenwerkingen met schrijvers. Zeker de voorstellingen met Toon Tellegen vond zij aansprekend. Van Binsbergen koppelt een hoge mate van oorspronkelijkheid in al haar werk aan een grote zeggingskracht: van Binsbergen is een zeer communicatief musicus en dat is terug te zien in alle producties van Brokken.
De plannen voor de komende jaren vindt de commissie realistisch en artistiek prikkelend. Van Binsbergen houdt zichzelf en haar medemusici scherp door veel samen te werken met jong talent. Dit jonge talent leert veel van de activiteiten van Stichting Brokken, maar levert zelf ook een belangrijke bijdrage aan de artistieke ontwikkeling van de diverse formaties. Ook ziet de commissie in deze plannen terug dat Van Binsbergen wederom interessante buitenlandse musici engageert om mee samen te werken. De voortzetting van de concerten 'Schrijvers in concert' vindt zij een goede keus. Zij heeft er vertrouwen in dat de beoogde samenwerkingen oorspronkelijke concerten zal opleveren. Ook de ideeën die Van Binsbergen heeft voor De Grote Brokken maken nieuwsgierig. De samenwerkingen die ze wil aangaan vindt de commissie interessant. Al deze plannen laten zien hoe Van Binsbergen muzikale grenzen laat vervagen en overschrijdt.


Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Stichting Brokken als goed. Dit baseert zij allereerst op de bedrijfsvoering. Brokken is een flexibele organisatie die in de afgelopen jaren heeft bewezen zich soepel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het feit dat Corrie van Binsbergen zelf als zakelijk directeur fungeert, draagt hier sterk aan bij. Zakelijk en artistiek beleid lopen organisch in elkaar over. De werkwijze van de stichting Brokken kenmerkt zich door een slimme mix van reprises en nieuwe producties in verschillende circuits. Het aantal speelplekken dat bediend kan worden, is door deze organisatorische en artistieke flexibiliteit verhoudingsgewijs groot. Een kanttekening plaatst de commissie bij de eenzijdige samenstelling van het bestuur. Toevoeging van kennis en ervaring uit andere sectoren betekent een volgende stap in de professionalisering. De commissie vindt verder dat Brokken realistische verwachtingen heeft voor zowel publieksinkomsten als overige eigen inkomsten. Op dit gebied is een gezonde, goed onderbouwde ambitie zichtbaar. De beschreven strategie om private inkomsten te verwerven kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering, die uitstekend past bij de werkwijze van Stichting Brokken. Het marketingbeleid overtuigt de commissie ten dele: de stichting Brokken is zeer actief op sociale media en onderhoudt zo direct contact met het publiek. De beschrijvingen van de doelgroepen zijn echter zeer vrijblijvend en bieden daardoor geen houvast voor een gerichte marketingstrategie. Ook vindt de commissie de positionering van de stichting Brokken niet altijd duidelijk voor het publiek. Zij is ervan overtuigd dat met een degelijker marketingstrategie winst te boeken is in het publieksbereik.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van de Stichting Brokken aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Stichting Brokken beweegt zich op en over de grensvlakken van hedendaags gecomponeerde muziek, geïmproviseerde muziek, jazz en pop. Deze genres (op pop na) zijn slechts in een beperkt en gespecialiseerd circuit in Nederland te beluisteren. In dat licht levert de stichting Brokken een relevante bijdrage aan de pluriformiteit van de podiumkunsten. Binnen deze genres is het werk van de stichting Brokken echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Stichting Brokken levert geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten over Nederland. De stichting is gevestigd in Amsterdam, waar een groot deel van de activiteiten plaatsvindt. In de andere regio's vinden verhoudingsgewijs te weinig concerten plaats om van een bijzondere bijdrage aan de spreiding te kunnen spreken.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Stichting Brokken heeft in de afgelopen periode een jaarlijkse bijdrage van 21.710 euro ontvangen van de gemeente Amsterdam. Voor de periode 2013-2016 heeft Brokken 20.000 euro per jaar aangevraagd. Het aandeel van deze gemeentelijk subsidie is, in relatie tot de totale omzet, daarmee onvoldoende substantieel om te komen tot een positief oordeel op dit punt, zodat dit leidt tot een neutraal oordeel.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Brokken heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Stichting Brokken te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 232.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 32 € 1.000 € 32.000
Circuit midden 32 € 2.500 € 80.000
Circuit groot 16 € 7.500 € 120.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 232.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 232.000
       
Gemiddeld per jaar € 116.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000