NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CALEFAX

inleiding

Het Calefax Rietkwintet is gevestigd in Amsterdam en bestaat in de huidige vorm ruim 26 jaar. De artistieke leiding wordt gevormd door de vijf musici van het ensemble: Oliver Boekhoorn, Ivar Berix, Raaf Hekkema, Jelte Althuis en Alban Wesly. De zakelijke leiding is in handen van Ivar Berix en Liesbeth Kok. Calefax heeft zich voor de komende periode ten doel gesteld de huidige positie uit te bouwen en streeft naar erkenning als ensemble van wereldklasse bij een breder publiek. Calefax wil dat de bezetting van het rietkwintet - naast bijvoorbeeld strijkkwartet en pianotrio - stevig op de kaart komt te staan. De kernactiviteit van het ensemble bestaat uit het geven van concerten. Daarnaast houdt het ensemble zich bezig met het maken van arrangementen, het geven van educatieve (school-)voorstellingen, workshops, masterclasses en lezingen en het uitgeven en verkopen van bladmuziek en cd’s.
Calefax speelt muziek uit alle tijden en van alle stijlen. De composities worden door één van de leden van het ensemble (opnieuw) vormgegeven en gearrangeerd. Daarmee leren de musici de muziek van binnenuit kennen, wat de uitvoeringskwaliteit ten goede komt. Calefax verwoordt zijn artistieke visie als volgt: “Bij Calefax is klassieke muziek niet langer “klassiek” - alle muziek ondergaat een transformatie. Dat is wat Calefax doet - een nieuwe ervaring bieden”.
Calefax zegt in de Nederlandse muziekwereld een vooraanstaande plek in te nemen door de eigen series in grote zalen, opvallende en spannende programmering, spraakmakende samenwerkingen met ensembles en solisten en bijzondere initiatieven op het gebied van jeugdvoorstellingen. Het ensemble heeft een uitgebreid arsenaal aan composities en bewerkingen voor rietkwintet opgebouwd. Tot slot dicht Calefax zich een voortrekkersrol toe door de specifieke instrumentatie en navolgers over de hele wereld.
Calefax maakt bij de samenstelling van het programma onderscheid tussen nieuwe programma’s, reprises en programma’s op maat waarbij wordt geput uit bestaand repertoire, afgestemd op de zaal en het publiek. In de nieuwe programma's werkt Calefax regelmatig samen met (internationale) solisten en gezelschappen uit andere disciplines. In samenwerking met Oorkaan wordt tweejaarlijks een nieuwe jeugdmuziekproductie tot stand gebracht. Met ingang van 2014 vindt in samenwerking met onder andere het World Music Concours, het Charles Hennen Concours en het Orlando festival in Kerkrade de Calefax Biënnale plaats. Vaste onderdelen binnen de programmering van Calefax zijn de jaarlijkse 'PAN', een veelzijdige avond met gasten uit diverse kunstdisciplines met de sfeer van een festival, en de tournees naar Engeland, Duitsland en de VS (jaarlijks) en Japan en China (om het andere jaar).
Calefax wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar tachtig concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 384.000 euro, inclusief toeslag.

Calefax ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 99.338 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
Van Calefax zijn in de periode 2009-2011 negen concerten bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Calefax als zeer goed. Het rietkwintet staat aan de top van de Nederlandse muziekwereld en heeft een gedegen internationale reputatie. Het vakmanschap van de musici is groot: er is sprake van virtuositeit, technisch begaafd spel en een briljant uitvoeringsniveau. De musici zijn aan elkaar gewaagd en uitstekend op elkaar ingespeeld. Het kwintet bedient zich van goede arrangementen, die veelal van eigen hand zijn. Daarnaast verstrekt Calefax met regelmaat compositieopdrachten. De musici brengen een breed repertoire op de podia, van barok en klassiek tot modern, en zijn in staat minder toegankelijke muziek bereikbaar te maken voor een breed publiek. De communicatieve houding op het podium die typerend is voor het ensemble komt goed tot zijn recht in de programma’s voor jeugd en jongeren. De jarenlange samenwerking en de exclusieve toewijding van de vijf musici aan het kwintet komen tot uiting in de grote zeggingskracht van de concerten. Calefax is dan ook niet voor niets bekend over de hele wereld. De commissie stelt dat Calefax een voorbeeldfunctie heeft. Het ontwikkelt, beheert en ontsluit repertoire, coacht andere jonge rietkwintetten en vindt internationaal navolging. Daarmee heeft Calefax een traditie gezet en draagt het zorg voor het voortbestaan van het fenomeen rietkwintet.
Uit de plannen voor de komende jaren spreekt een jeugdige mentaliteit en vernieuwingsdrang. Het plan is ambitieus, gevarieerd en getuigt van visie. Voor de komende jaren staat een reeks zeer uiteenlopende en artistiek hoogwaardige projecten op stapel. De commissie is daarnaast enthousiast over de Calefax Biënnale, waarin een brug wordt geslagen tussen de wereld van de klassieke kamermuziek en amateurblazers, ondersteund door een serie workshops en masterclasses voor jong talent.


Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Calefax als ruim voldoende. De kwaliteit die het ensemble in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en de (inter)nationale reputatie die het heeft opgebouwd hadden niet bereikt kunnen worden zonder dat er sprake was van een goed ondernemerschap. De organisatie is financieel gezond en expertise op de verschillende terreinen van ondernemerschap is in voldoende mate aanwezig binnen de organisatie.
In deze aanvraag lijkt de begroting echter los te staan van de plannen voor de komende jaren. Uit de begroting blijkt dat met een hoger subsidiebedrag de beheerslasten meer dan verdubbelen en de exploitatiekosten met 75% stijgen. De uitkomsten van een aantal keuzes roepen vragen op die in de aanvraag onvoldoende worden beantwoord. Zo wil Calefax met de verhoging van het subsidie de (te) hoge werklast voor de musici verlichten en investeren in onder meer marketing, sponsorbeleid en vergroting van de naamsbekendheid. Gezien het grote aantal projecten kan de commissie zich deels vinden in de eerste doelstelling. Maar de investeringen in de marketing en naamsbekendheid leiden vreemd genoeg tot een daling van het aantal bezoekers ten opzichte van het gemiddeld aantal bezoekers in de periode 2009-2011. Hoe vervolgens de publieksinkomsten toch flink kunnen stijgen wordt niet verklaard. Ook is het begrote bedrag aan overige- en sponsorinkomsten niet onderbouwd met plannen. Het wordt daarom weinig realistisch geacht.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Calefax aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap als ruim voldoende. Binnen het genre klassieke muziek neemt Calefax een bijzondere plaats in vanwege het brede repertoire voor een bijzondere bezetting. De Nederlandse muziekwereld kent echter meer ensembles die een breed klassiek tot hedendaags repertoire brengen en dit vermengen met andere kunstdisciplines en bijzondere presentatievormen. Dat maakt dat Calefax weliswaar onderscheidend is, maar niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Calefax aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt dat Calefax gevestigd is in Amsterdam, een van de vier grote steden, wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Calefax levert geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding van de activiteiten over de rest van het land.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Calefax heeft voor de periode 2013-2016 een subsidiebedrag van 32.760 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. In de afgelopen periode ontving het ensemble een vergelijkbare bijdrage van de gemeente. Het betreft een bescheiden bedrag in relatie tot de totale omzet van de aanvrager. Indien de aanvraag bij de gemeente Amsterdam wordt gehonoreerd, levert dit een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
Calefax meent in aanmerking te komen voor een toeslag voor zijn rol als initiatiefnemer van het ‘World Reed Quintet’, voor de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van repertoire, voor het werken aan nieuwe vormen van podiumpresentatie, voor de programmering van nieuwe muziek en van genreoverstijgende samenwerking. De commissie staat op het standpunt dat er op zich sprake is van vormen van innovatie, echter zij meent dat de aanvrager onvoldoende heeft weten te onderbouwen dat er met deze activiteiten ook extra kosten gemoeid zijn. Veel van de genoemde activiteiten, zoals het ontwikkelen en beheren van repertoire en het experimenteren met nieuwe vormen van podiumpresentatie, worden al langer ontplooid en zijn al deel van de bedrijfsvoering. Bovendien kan Calefax een subsidieverhoging ten opzichte van de huidige periode tegemoet zien en neemt het aantal activiteiten niet toe. Om die reden meent de commissie dat het kwintet de innovatieve activiteiten uit de verhoging van het subsidie moet kunnen dekken.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Calefax te honoreren.
De commissie adviseert een bedrag toe te kennen van 245.000 euro per jaar. De commissie wijkt hiermee af van het gevraagde subsidiebedrag, omdat zij meent dat het basisbedrag voor de concerten in het grote circuit vanwege de omvang van het ensemble en de afwezigheid van extra kosten toereikend is.
De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 768.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 40 € 1.000 € 40.000
Circuit midden 60 € 2.500 € 150.000
Circuit groot 60 € 5.000 € 300.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 490.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 490.000
       
Gemiddeld per jaar € 245.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000