NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

CASPAR RAPAK

inleiding

Caspar Rapak is de stichting waarbinnen Peter Zegveld zijn beeldende theatervoorstellingen voor kinderen produceert. Peter Zegveld is de bedenker, vormgever en tevens speler en verteller van de voorstellingen. Voor Caspar Rapak ligt de beeldende kunst ten grondslag aan de voorstellingen. Peter Zegveld toont kinderen dat zij hun eigen (levens)verhaal zelf kunnen uitvinden en vormgeven, door gebruik van beeldende middelen als schaduwprojectie, bewegende objecten, reusachtige schaalvergrotingen, geanimeerde tekeningen, verbazingwekkende decorwisselingen en originele uitvindingen. Het toneelbeeld, de menselijke figuren en objecten, alle apparatuur, is allemaal vormgegeven in de eigen stijl waarbij een heldere belijning en een cartoonachtig, kleurrijk aanzien samengaan met een robuuste tastbaarheid, aldus de aanvrager. Terugkerende thema's in de voorstellingen zijn: is iemand die 'anders' is een bedreiging of een verrijking voor zijn omgeving, en het tonen van machtsrelaties en manipulatietechnieken van de massamedia. Bij het maken van de voorstellingen wordt hij ondersteund door (eind)regisseurs Dick Hauser en Mark Whitelaw en dramaturge Marijn van der Jagt. De zakelijke leiding wordt gedaan door Wouter Overgaauw.
Voor 2013 en 2014 heeft Caspar Rapak jaarlijks een nieuwe productie gepland. Voor 2013 is dat 'Kinderfeest TV'. Wanneer een televisie-uitzending niet doorgaat, richten de camera- en geluidsman hun camera en microfoon op het aanwezige (theater)publiek. Het effect dat dit veroorzaakt, zal het medium televisie demystificeren en geeft het begrip 'live' een nieuwe betekenis binnen de levende, eenmalige context van het theater, aldus de aanvrager. In 2014 wordt 'Goochel Opa' gemaakt, een voorstelling waarin de achterkant te zien is van een gelikte googelshow. Niet met een Hans Klok-figuur, maar met een grootvader in wie kinderen hun eigen opa kunnen herkennen. Een man aan wie een kind grootse eigenschappen toedicht, maar die in werkelijkheid kwetsbaar en feilbaar kan zijn.
Caspar Rapak wil in 2013 en 2014 in totaal 110 voorstellingen spelen, voornamelijk in de kleine zalen. Hierbij worden 13.450 toeschouwers verwacht. Het daarvoor gevraagde subsidiebedrag aan het Fonds Podiumkunsten is 165.000 euro.

Caspar Rapak ontvangt voor de periode 2009-2012 een vierjarig subsidie van het Fonds van 167.196 euro. Voor die tijd ontving de groep structureel subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vier producties (inclusief hernemingen) van Caspar Rapak bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende. De beeldende kwaliteit van het werk overtuigt door het vakmanschap van Peter Zegveld op dit terrein en bepaalt voor een belangrijk deel de oorspronkelijkheid van het werk van Caspar Rapak. In de producties van de afgelopen jaren was deze kwaliteit onmiskenbaar. Tegelijk blijft de zeggingskracht van de voorstellingen beperkt. Het publiek wordt weinig gestimuleerd om verder na te denken over de thema's. Naar het oordeel van de commissie ligt dat met name aan de kwaliteit van de dramaturgie, de oppervlakkige verhaallijnen en de spelkwaliteit. In de productie ‘Waarvoor is dat knopje?’ wordt de hoofdlijn van het verhaal bijvoorbeeld regelmatig verlaten om uit te wijden op verschillende zijsporen, teneinde de mogelijkheden van beeldgrapjes zoveel mogelijk te gebruiken. Het spel is eveneens vaak dienend aan de beeldende kwaliteit, waardoor het weliswaar adequaat is, maar weinig betekenis toevoegt aan de voorstelling. De verhalen en op zichzelf interessante thema's, alsmede het spel dienen met andere woorden hoofdzakelijk als kapstok om aansprekende beelden te creëren.
Naar de mening van de commissie is in de plannen voor de komende jaren geen positieve ontwikkeling zichtbaar die zou kunnen leiden tot meer zeggingskracht in de voorstellingen. De gekozen thema's voor de komende producties zijn wederom interessant, maar de commissie ziet deze onvoldoende overtuigend uitgewerkt in de plannen. Zo zijn de verhaallijnen oppervlakkig, waardoor de suggestie wordt gewekt dat de thema’s (wederom) vooral dienen als uitgangspunt om interessante beelden te maken. Daarbij is de commissie er niet van overtuigd dat deze thema's, in het bijzonder die van 'Kinderfeest TV' aansluiten bij de belevingswereld van vierjarigen. Verder is de wijze waarop veel van de beelden in de komende producties worden gecreëerd herkenbaar, dus ook hierin ziet de commissie weinig interessante ontwikkeling in het werk van Caspar Rapak.

Ondernemerschap
zwak
De commissie vindt het ondernemerschap van Caspar Rapak zwak. In tegenstelling tot het voornemen van de groep voor de afgelopen periode om meer publiek te trekken, ziet de commissie een neergaande lijn in het bereik. Met name in het aantal voorstellingen is sprake van een grote terugval. De groep schrijft dat nu de verkoop vanaf 2012 in eigen hand is genomen er positieve resultaten geboekt zijn. Dit wordt echter onvoldoende aangetoond. Zo ontbreekt een speellijst waaruit deze verbeterde resultaten zouden blijken. Verder zet de aanvrager onder meer in op een behoorlijke bijdrage uit sponsoring en private middelen. Dit is voor de organisatie een nieuwe ontwikkeling, waar een risico in schuilt. Daarbij komt dat de output en zichtbaarheid van Caspar Rapak beperkt zijn, waardoor het de vraag is of de groep een interessante partner voor private financiers kan zijn. Ook de stijging van de gemiddelde publieksinkomsten per voorstelling ten opzichte van de voorgaande jaren beoordeelt de commissie als optimistisch in het licht van financiële ontwikkelingen bij podia en scholen.
In de begroting valt verder op dat de beheerslasten stijgen. Het aanstellen van een publiciteitsmedewerker zal hier zeker mee te maken hebben. De vrij algemene uitwerking van de marketing(plannen) maken het niet goed mogelijk in te schatten of deze stap noodzakelijk is, zoals de aanvrager schrijft. De noodzaak wordt naar de mening van de commissie niet onderbouwd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Caspar Rapak aan de pluriformiteit als neutraal. Zij rekent het aanbod van de groep tot het jeugdtheater en daarvan is een aanzienlijk aanbod in Nederland, zowel van producenten in de basisinfrastructuur als in het vrije circuit. Ondanks de herkenbare, beeldende signatuur van Caspar Rapak-producties, vindt de commissie deze binnen dit brede, bestaande aanbod onvoldoende onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Naar het oordeel van de commissie levert Caspar Rapak met het voorgenomen speelplan een ruim voldoende bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten. Behalve een groot deel van de voorstellingen in standplaats Amsterdam speelt de groep in verhouding veel in de regio's West, Oost en Midden. Daarmee levert de groep een bijdrage aan de spreiding van theateraanbod naar plekken waar weinig vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 is van de gemeente Amsterdam een structurele subsidie gevraagd van 37.000 euro. Indien deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Caspar Rapak niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 165.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000