NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DE BRANDSTICHTING

Coöperatieve Vereniging De Brandstichting ua

inleiding

Coöperatieve Vereniging De Brandstichting realiseert al 33 jaar toegankelijke, muzikale voorstellingen voor kinderen tot zes jaar in schouwburgen en kleine zalen. Tevens ondersteunt, stimuleert en begeleidt De Brandstichting jonge talentvolle spelers, regisseurs en technici in hun eerste kennismaking met peuter- en kleutertheater. Een van de belangrijkste kenmerken van de voorstellingen van De Brandstichting is volgens de aanvrager het gebruik van verschillende disciplines, zoals dans, beweging, poppenspel, muziek en tekst. Een herkenbare theaterstijl die tot uiting komt in een mimische speelstijl, fantasierijke onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters, een simpel plot, een grote inbedding in muziek, eenvoudige, vindingrijke beelden en humor, aldus de aanvraag. Voor de muziek is al enige jaren Kees van der Vooren de vaste componist. Meer recent is ook gewerkt met Fay Lovsky. Artistiek en zakelijk leider is Cees Brandt.
In 2013 wordt de kleutervoorstelling 'Keetje Clown' gemaakt, een solo door Cees Brandt waarin een man langzaam een metamorfose ondergaat naar clown.
In 2014 maakt De Brandstichting de peutervoorstelling 'Trusten', met een groot bed in een lege ruimte waaruit allerlei vormen ontstaan die een vervreemdende fantasiewereld creëren. Twee jonge acteurs zullen het spel verzorgen. In 2014 wordt eveneens 'De Stofzuiger' gerealiseerd, een voorstelling voor kleuters over een luis in een stofzuiger.
De Brandstichting wil in de jaren 2013-2014 in totaal 160 voorstellingen realiseren voor kleine zalen, voor 15.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 480.000 euro.

CV De Brandstichting ontvangt momenteel geen structureel subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Het gezelschap heeft incidenteel projectsubsidies ontvangen van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de kwaliteit van CV De Brandstichting als voldoende. Zij vindt Cees Brandt een sterk intuïtieve maker die heel beeldend werkt en met overtuigend vakmanschap een lange staat van dienst heeft opgebouwd. Kartonnen dozen worden onder zijn handen omgetoverd tot auto's en vliegtuigen en het publiek gaat er moeiteloos in mee. Deze beeldende kwaliteit maakt dat zijn voorstellingen ook voor de jongste kinderen toegankelijk zijn.
De kwaliteit van de producties waarvan registraties zijn meegestuurd vindt de commissie echter wisselend. Over het algemeen vindt zij de producties van voldoende kwaliteit. Ze zijn vakkundig en inventief gemaakt. Bovendien volgen ze meestal een vaste formule die ze herkenbaar en over het algemeen toegankelijk maakt voor jong publiek. De publieksparticipatie werkt niet altijd even goed. De improvisatie die daarmee gepaard gaat zorgt voor vertraging in de lijn van het verhaal; het haalt vaart en energie uit de voorstelling. De zeggingskracht lijdt daaronder.
De jarenlang beproefde manier van werken van De Brandstichting boet volgens de commissie bovendien in aan oorspronkelijkheid. Het aanbod en de artistieke kwaliteit van jeugdtheater voor jonge kinderen, ook van twee jaar en ouder, zijn de afgelopen jaren gegroeid. Het werk van De Brandstichting is dan ook niet meer uniek of onderscheidend.
De aanvraag voor de komende periode is volgens de commissie slordig geschreven en laat weinig energie zien voor ontwikkeling of vernieuwing in de komende jaren. De aanvraag ontbeert bijvoorbeeld een overtuigende artistieke visie op de toekomst. Er is wel aandacht voor talentontwikkeling en overdracht op jonge makers, maar deze is vooral gericht op het betrekken van jonge makers en spelers bij de eigen producties. Het plan laat niet zien dat deze werkwijze tot artistieke ontwikkelingen of vernieuwing van deze makers of het genre zal leiden. Daarbij komt dat De Brandstichting in de ogen van de commissie een nogal geïsoleerde positie in het veld inneemt. Uit het plan blijken weinig verbindingen met andere jeugdtheatermakers of -gezelschappen. Dit is volgens de commissie een gemis voor het gezelschap, omdat het tot inspiratie en ontwikkeling kan leiden. Zonder deze interactie met verwante makers dreigt de instelling aan vitaliteit en oorspronkelijkheid in te boeten.
Over de gepresenteerde voorstellingsconcepten voor de komende jaren is de commissie gematigd positief. Deze zijn erg summier beschreven en bieden daardoor weinig zicht op de uiteindelijke producties en de kwaliteit daarvan. In de aanvraag wordt slechts beschreven waar de producties over gaan, maar niet waarom en hoe ze gebracht worden. Daardoor zijn ze nog weinig prikkelend en spreken ze niet tot de verbeelding. Ondanks de waardering voor de inventiviteit van Cees Brandt om van bijna niets iets te maken, vindt de commissie de concepten onvoldoende uitgewerkt om te vertrouwen op kwalitatieve producties.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van CV De Brandstichting als zwak. Dat ligt niet aan de prestaties in de afgelopen jaren: het gezelschap heeft een grote en trouwe kring van theaters die de voorstellingen regelmatig programmeren. De samenwerking met verkoopbureau Hummelinck Stuurman leidt dan ook tot lange speellijsten en veel bezoekers.
De commissie is echter van mening dat de aanvraag op meerdere punten onder de maat is. De aanvraag legt om te beginnen veel nadruk op de noodzaak van structurele subsidie om de basis onder het gezelschap te verbeteren. Op zich kan de commissie deze motivering volgen. De ingediende jaarcijfers laten inderdaad een matige financiële gezondheid zien van de organisatie. De laatste boekjaren lieten echter wel positieve exploitatieresultaten zien, waardoor de situatie verbetert. De aanvraag laat echter ook zien dat het gevraagde subsidie voor een deel eigen inkomsten zal vervangen en dat is volgens de commissie een ongewenste ontwikkeling, zeker in de mate waarin dat uit de ingediende begroting blijkt. De eigen inkomsten zijn momenteel zeer goed, maar per saldo dalen deze in de begroting 2013-2014. Het gezelschap wil twee producties per jaar maken in plaats van een. Dat vertaalt zich wel in meer voorstellingen dan in 2010 en 2011, maar niet in hogere publieksinkomsten. Bovendien daalt het aandeel van de eigen inkomsten in de begroting voor de jaren 2013-2014 enorm, zodat de groep met het aangevraagde subsidiebedrag een hoge subsidieafhankelijkheid creëert. Bovendien acht de commissie de stijging van de totale lasten groot in verhouding tot de groei van het aantal voorstellingen. Doordat er meer nieuwe producties gemaakt zullen worden, waarvan per productie minder voorstellingen worden gespeeld, wordt de werkwijze van de organisatie per saldo inefficiënter. De verhouding tussen de kosten aan de ene kant en het aantal activiteiten en de inkomsten aan de andere kant verandert immers in negatieve zin. Dat is volgens de commissie eveneens een ongewenste verschuiving.
De commissie merkt verder op dat uit de begroting blijkt dat de instelling de formatie gaat uitbreiden, onder andere met een zakelijk leider. De commissie vindt dit een goede keuze. Het is echter een gemis dat er in het plan nog geen profiel of beoogde invulling wordt genoemd. Het vooruitzicht van een ervaren zakelijk leider zou op enkele punten meer vertrouwen kunnen geven.
Het marketing- en publiciteitsplan van De Brandstichting is volgens de commissie ontoereikend, ondanks de resultaten in het verleden. De aanvraag mist bovendien ambitie op het gebied van publieksbereik. De groep wil groeien in aantal producties en voorstellingen, terwijl hierbij nauwelijks groei in het aantal bezoekers wordt begroot. Dat betekent dat er per voorstelling minder bezoekers worden verwacht. Dit wordt niet toegelicht in de aanvraag. Het marketingplan biedt ook weinig aanknopingspunten om nieuw publiek te bereiken. Zo positioneert De Brandstichting zich slecht ten opzichte van andere instellingen en kent het plan geen analyse van de beoogde doelgroepen en een daarbij passende, gerichte marketingstrategie. Er worden wel marketing- en publiciteitsmiddelen benoemd, maar van een samenhangende en gerichte visie op marketing is geen sprake.
Tot slot vindt de commissie dat het ingediende zakelijk plan, inclusief begroting, veel slordigheden bevat. Dat maakt een goede beoordeling lastig. Zo wordt er voor meer voorstellingen subsidie aangevraagd dan De Brandstichting volgens het prestatieoverzicht van plan is te gaan spelen. Het plan is bovendien niet opgesteld naar de richtlijnen van het Fonds Podiumkunsten, waardoor essentiële onderdelen niet zijn opgenomen. Ook wordt de gevraagde subsidiehoogte niet gemotiveerd.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage van CV De Brandstichting aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie constateert dat er behalve De Brandstichting veel groepen zijn in Nederland die zich bezighouden met jeugdtheater, zowel binnen de basisinfrastructuur als in het ongesubsidieerde circuit. De producties van De Brandstichting onderscheiden zich, volgens de commissie, niet van van dit brede bestaande aanbod. Verschillende andere producenten bedienen zich van meerdere disciplines en richten zich op de jongste kinderen.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage die CV De Brandstichting levert aan de spreiding van activiteiten vindt de commissie ruim voldoende. Uit de aanvraag blijkt dat er veel voorstellingen gespeeld worden buiten de grote steden, met name in de regio's West, Zuid en Midden. Daarmee draagt De Brandstichting bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is. Door de standplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert het gezelschap geen extra bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
CV De Brandstichting heeft geen structureel subsidie aangevraagd bij de provincie of gemeente.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van CV De Brandstichting niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 480.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000