NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DELTADUA

inleiding

DeltaDua, opgericht in 1983 onder de naam Delta, heeft als artistiek leiders Anis de Jong en Nel Lekatompessy. Zij willen eigentijdse theatervormen stimuleren die gerelateerd zijn aan de geschiedenis en actualiteit van Indonesië en de Molukken, aldus de aanvraag. De stichting heeft onder meer als artistieke doelstellingen: het maken van cross-culture voorstellingen, een volksopera ontwikkelen op de Molukken, het creëren van community art in samenwerking met lokale en internationale projectgroepen en het ontwikkelen van een "culturelab", waarin aandacht is voor kennisdeling, kennisoverdracht, workshops, debat en talentontwikkeling.
DeltaDua richt zich in eerste instantie op Moluks publiek, maar heeft ook de ambitie om buiten dit circuit te treden en een nieuw publiek te bereiken.
In de aanvraag worden voor de periode 2012-2014 de volgende producties beschreven: 'Gevangenen van de Vrijheid', over keuzes, leiderschap, vrijheid en eigen verantwoordelijkheid, in een regie van Anis de Jong; 'Het koekblik van Verkade', een vertelvoorstelling van Nel Lekatompessy; 'Zee van Contrasten', een geënsceneerde theatrale reading over de band tussen Ambon en Nederland, waarin citaten van historische documenten worden afgewisseld met fragmenten uit DeltaDua’s eerdere theaterstukken; ‘Molukse Saudade’, een theaterconcert met als basis de muzikale en culturele bagage, zoals de lagu2 (traditionele Molukse liedjes), die meekwam met de 12.500 KNIL-militairen en hun gezinnen toen deze naar Nederland kwamen; 'Anine' (voor zes jaar en ouder), een theatrale vertelling met muziek, gebaseerd op 'Hainuwele', een oud Moluks volksverhaal met actrice Nel Lekatompessy en percussionist Rudy Tuhusula; 'Tante Tang Ons bin Ier noe 60 jaer', een komische theatervoorstelling met muziek, met tekst van Nel Lekatompessy en in de regie van Anis de Jong; 'I Am60', het derde deel van een drieluik over zestig jaar Molukkers in Nederland, met speciale aandacht voor de eerste generatie Molukkers. Dit deel wordt gespeeld in maart 2013, tijdens de onthulling van een herinneringsmonument aan de Javakade te Amsterdam.
DeltaDua wil in 2013 en 2014 in totaal honderd voorstellingen realiseren in het kleinschalige circuit. Hiervoor wordt een bedrag van 150.000 euro per jaar aangevraagd. In totaal betreft het ongeveer zeven producties, waarvan vijf ook al eerder werden gespeeld.

DeltaDua ontving tot 2009 structurele subsidie van het Rijk. In 2008 werd een aanvraag voor vierjarige subsidie voor 2009-2012 bij het Fonds Podiumkunsten ingediend; deze werd niet gehonoreerd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
onvoldoende
De commissie komt niet tot een positief oordeel over de artistieke kwaliteit van DeltaDua en het plan dat de instelling heeft voorgelegd. Op basis van het beperkte audiovisuele materiaal vindt de commissie dat uit de uitvoeringen voldoende vakmanschap van de musici en de verteller spreekt. De voorstellingen zelf getuigen echter van weinig oorspronkelijkheid. De vorm is gekend: zo wordt er in Nederland veel verteltheater voor de jeugd geproduceerd en ook de concerten met een theatrale omlijsting zijn weinig vernieuwend. De commissie vindt de muziek niet verrassend en de muzikale keuzes voor de hand liggend.
In de voorliggende plannen voor de komende periode mist de commissie vooral een overkoepelende artistieke visie; de aanvraag ontbeert bovendien een focus in de beschreven doelstellingen en projecten. Hoewel de commissie het streven om theater te maken over de relatie tussen Indonesië, met name de Molukken, en Nederland waardeert, vindt zij onvoldoende terug wat de makers hierover willen zeggen met hun voorstellingen.
Voor zover de commissie uit het warrig geschreven plan, waarbij een deel is ondergebracht in het jaarverslag van 2011, kan opmaken, wil DeltaDua zeven verschillende producties realiseren. De komende jaren staan in het teken van reprises en readings, aldus de aanvraag. De commissie vindt deze plannen summier uitgewerkt. Zo is er nauwelijks sprake van een regieconcept; thema's, vormgeving en dramaturgie blijven onderbelicht, waardoor de commissie geen zicht heeft op de potentiële zeggingskracht van de voorstellingen. Daarbij zijn de plannen in muzikaal opzicht onvoldoende uitgewerkt. Van bijvoorbeeld de projecten 'I Am60' en 'Gevangenen van de Vrijheid' is in het geheel niet duidelijk of de voorstelling muziek bevat. Van andere projecten wordt de dramaturgische rol van de muziek niet toegelicht en worden de muzikale keuzes niet gemotiveerd. Een voorstelling als 'Molukse Saudade' lijkt meer een nostalgisch concert dan een volwaardige muziektheaterproductie.
Daarnaast ziet de commissie de laboratoriumfunctie die de aanvrager naar eigen zeggen voor ogen staat niet terug in de plannen. Op welke wijze de beoogde kennisdeling en -overdracht tot stand komt, wordt niet toegelicht en de aanvraag gaat niet in op de meerwaarde die dit "culturelab" oplevert voor de kwaliteit van de voorstellingen.
Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie de kwaliteit van het plan in zijn geheel als onvoldoende.

Ondernemerschap
onvoldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap als onvoldoende. In de eerste plaats acht zij het op grond van de prestaties in de jaren 2009 tot en met 2011 niet waarschijnlijk dat het aantal van vijftig voorstellingen per jaar in de komende periode gehaald zal worden. Met het oog hierop mist de commissie een overtuigende toelichting op de wijze waarop de instelling zijn afzet wil vergroten; bovendien is niet duidelijk welke concrete podia of locaties men op het oog heeft. De samenwerkingsverbanden met het Arsenaal en de Deventer Schouwburg die in de aanvraag worden genoemd, zijn vrijblijvend en worden niet met feiten onderbouwd. Men zegt wellicht een verkoopbureau in de arm te willen nemen, maar er worden geen namen genoemd of suggesties gedaan. Over de uitvoeringsmogelijkheden en het aantal speelbeurten per productie is de aanvraag niet concreet.
Ten aanzien van de begroting constateert de commissie dat er verschillende aantallen speelbeurten per jaar worden genoemd: bij het gevraagde subsidiebedrag wordt voor vijftig speelbeurten per jaar aangevraagd, terwijl er elders in de begroting sprake is van 30,5 speelbeurten per jaar. Daarbij geeft de onzorgvuldige wijze waarop het cijfermateriaal is aangeleverd, de commissie weinig vertrouwen in de zakelijke kwaliteit van de instelling. De aanvraag bevat ook geen toelichting op de begroting; hierdoor ontbreekt bijvoorbeeld een visie op de diversificatie van en risicospreiding tussen de inkomstenbronnen.
De marketingplannen zijn ontoereikend in de ogen van de commissie. DeltaDua geeft aan meer publiek te willen genereren, ook buiten de Molukse gemeenschap, maar hoe men dat wil bereiken of welke doelgroep(en) men op het oog heeft, wordt niet vermeld. Specifieke marketinginstrumenten of -acties worden niet genoemd, waardoor de commissie er onvoldoende vertrouwen in heeft dat de beoogde bezoekersaantallen gerealiseerd zullen worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie vindt het werk van DeltaDua in zijn vorm - muzikaal verteltheater en theatrale concerten - niet heel onderscheidend. Vanwege de thematiek en het feit dat DeltaDua zich als een van de weinige gezelschappen in Nederland bezighoudt met de relatie tussen Nederland en de Molukken, beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse muziektheaterlandschap als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van DeltaDua als ruim voldoende. Hoewel de commissie reserves heeft bij de haalbaarheid van het beoogde aantal speelbeurten, laat het prestatieoverzicht zien dat de voorstellingen gespreid over het land zullen plaatsvinden. In de vestigingsplaats Zaandam worden geen speciale activiteiten ontplooid.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
DeltaDua vraagt geen financiële bijdrage aan de gemeente of provincie.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van DeltaDua niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 300.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000