NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

DON KOSAKENCHOR RUSSLAND

Concertdirectie Verhoeff

inleiding

De Stichting Concertdirectie Verhoeff is gevestigd in Wolphaartsdijk. Marcel Verhoeff is directeur van de stichting. De stichting vraagt een subsidie aan voor de activiteiten van het Don KosakenChor Russland. De missie is volgens de aanvraag 'het Don KosakenChor Russland op een maximaal renderende wijze ontwikkelen tot een van de meest toonaangevende professionele koren van Europa, met een daarbij horend artistiek niveau'. Het doel van de stichting is de Russische cultuur dichter bij het publiek te brengen. Om die reden richt Concertdirectie Verhoeff zich niet uitsluitend op de grote theaters/concertzalen in grote steden, maar zingt het koor ook in de kleinere zalen van Nederland (wel steeds met een capaciteit van boven de vierhonderd bezoekers).
Verhoeff werkt al ruim twintig jaar samen het het Don KosakenChor Russland. Zowel de koorzang als alle nevenactiviteiten dienen van zeer hoge kwaliteit te zijn. Het koor onderscheidt zich volgens de aanvraag van concurrerende kozakkenkoren door het originele en unieke repertoire. Het koor zoekt een balans tussen de populaire liederen en nieuw repertoire. Ook onderscheidt het koor zich door de communicatie met het publiek: Verhoeff licht de concerten toe. In de nabije toekomst zullen 3D-projecties aan de concerten worden toegevoegd.
In de aanvraag wordt één productie beschreven: de internationale tournee van het Don KosakenChor Russland, samen met het States Soloists Ensemble 'Philharmonia'. In dit programma brengt het koor naast traditionele gezangen uit het oude Rusland composities uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. De 3D-projecties zorgen ervoor dat het publiek zichzelf terugvindt in een Russisch-orthodoxe kerk, onder een dak van bewegende berkentakken of op de Russische toendra's. Deze concerten worden uitgevoerd in een bezetting van 24 zangers en 6 instrumentalisten.
De Stichting Concertdirectie Verhoeff wil in de jaren 2013 en 2014 gemiddeld 65 concerten per jaar geven. Hiervoor wordt een subsidie aangevraagd van 585.000 euro per jaar, inclusief toeslag.

De Stichting Concertdirectie Verhoeff ontving in de periode 2009-2012 geen subsidie van het Fonds Podiumkunsten, het Rijk, een provincie of een gemeente.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Concertdirectie Verhoeff als voldoende. Het koor en dirigent Verhoeff zijn gespecialiseerd in de Russische muziek en folklore. Binnen dit genre vindt de commissie de uitvoeringskwaliteit en het vakmanschap adequaat. Het koor geeft concerten waaruit een goed gevoel voor show blijkt. De energieke vertolkingen dragen bij aan de zeggingskracht van de concerten.
Toch heeft de commissie stevige kritiek op de artistiek-inhoudelijke uitwerking van de plannen. De aanvraag beschrijft een soort concept voor de concerten, in plaats van een artistieke uitwerking. De inhoud van deze concerten blijft erg vaag: componisten, arrangeurs en werken worden amper genoemd. De plannen ontberen daardoor oorspronkelijkheid. Ook de zeggingskracht van de concerten is hierdoor slecht te beoordelen. Het is onduidelijk of de productie in seizoen 2013-2014 afwijkt van die in het seizoen daarna. De 3D-projecties die aan de concerten worden toegevoegd worden in algemene termen beschreven, waardoor voor de commissie de artistieke meerwaarde onhelder blijft: het bedrijf dat de projecties technisch mogelijk maakt wordt wel genoemd, maar de kunstenaar die voor de inhoud verantwoordelijk is, blijft buiten beeld. Ook is er in de aanvraag sprake van samenwerking met andere muziekvormen. De enige uitwerking hiervan is een aangekondigde samenwerking met 'een bekende dj'. Dit is een veel te magere uitwerking om overtuigend te zijn.


Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Concertdirectie Verhoeff als ruim voldoende. Hoewel de financiële uitgangspositie van de stichting zorgwekkend is, ziet de commissie dat de overstap naar het impresariaat van Ruud de Graaf verbetering hiervan in de nabije toekomst aannemelijk maakt. De speellijsten zijn veel langer dan in het verleden. Ook geeft de brede samenstelling van het bestuur vertrouwen dat verbeteringen zullen worden doorgevoerd. Aan het plan ligt een zakelijke analyse ten grondslag die getuigt van overzicht. De toename van de publieksinkomsten is explosief. Deze staat in een direct (en onderbouwd) verband met de toename van het aantal speelbeurten. De commissie betwijfelt echter of dit hoge aantal speelbeurten in de komende jaren gehandhaafd kan blijven, nu uit de aanvraag niet helder wordt of en hoe er ieder seizoen een werkelijk nieuwe productie wordt aangeboden aan de theaters en concertzalen. Zij vindt ook de toename op de post sponsoring niet getuigen van realisme: deze stijgt van 25.000 euro in 2011 naar 175.000 euro in 2013. De aanvraag maakt deze verzevenvoudiging niet aannemelijk. In dit licht vindt de commissie het verstandig dat de aanvraag een strategie bij tegenvallende inkomsten bevat.
De marketingstrategie die wordt beschreven overtuigt de commissie slechts ten dele. Zij vindt het opvallend en een gemiste kans dat de paragraaf over de positionering van de organisatie vooral gaat over de dirigent en in veel mindere mate over het koor. Daarbij vindt ze de claim dat het koor 'een van de meest toonaangevende koren van Europa' is, niet getuigen van realiteitszin, mede gezien het geringe aantal concerten in de afgelopen jaren. De uitwerking van het marketingbeleid laat zien dat de organisatie hier op integrale wijze mee bezig is. Toch is ook op dit gebied nog een flinke verbetering noodzakelijk: De beschrijving van de doelgroepen is niet meer dan een verdeling in leeftijdsgroepen. Daarbij vindt de commissie de focus op middelbare scholieren en studenten ronduit ongeloofwaardig. De aanvraag maakt niet aannemelijk dat de plannen van Concertdirectie Verhoeff aansluiten bij deze doelgroep.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Hoewel klassieke muziek door veel instellingen in de basisinfrastructuur en door (on)gesubsidieerde ensembles gespeeld wordt, neemt Concertdirectie Verhoeff een bijzondere plaats in met dit koor. De focus van dit gezelschap op het meer folkloristische deel van het Russische erfgoed, maakt dat er sprake is van een ruim voldoende bijdrage aan de pluriformiteit van het aanbod op de Nederlandse podia.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De stichting is gevestigd in Wolphaartsdijk. In de standplaats zijn er geen activiteiten. Daarmee levert de stichting geen bijzondere bijdrage aan de spreiding. De concerten worden gegeven op podia door het gehele land. Daarmee wordt een ruim voldoende bijdrage aan de spreiding van het aanbod geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Stichting Concertdirectie Verhoeff heeft geen meerjarige financiële bijdrage van een provincie of gemeente aangevraagd.

Toeslag
niet toekennen
De toeslag wordt gevraagd voor de ontwikkeling van 3D-projecties tijdens de concerten. De commissie is het niet met de aanvrager eens dat de toevoeging van een technologische mogelijkheid concerten aantrekkelijk maakt voor jongeren. De artistiek-inhoudelijke noodzaak van de projecties is in de aanvraag onvoldoende onderbouwd. De commissie gelooft dan ook niet dat dit idee nagevolgd zal worden door andere klassiekemuziekensembles. Ook wijst zij erop dat de toevoeging van bewegend beeld aan muziek al zeer regelmatig gebeurt. Van innovatie is dan ook geen sprake. De commissie adviseert de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Stichting Concertdirectie Verhoeff te honoreren, voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.170.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 130 € 7.500 € 975.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 975.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000