NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

EIGEN WERK THEATERPRODUKTIE

organisatie/i_2470/EigenWerk.jpg

inleiding

Eigen werk maakt jeugdtheater voor kinderen vanaf zes jaar. De stichting werkt onder artistieke leiding van theatermaker Pieter Tiddens en is gevestigd in Haarlem. De missie is om een grenzeloos inspirerend voorbeeld te zijn voor de jeugd door zelf te maken en te spelen met alle mogelijke middelen die voor handen zijn. Tiddens richt zich op kinderen en hun ouders/begeleiders en maakt voorstellingen waarin het hedendaagse leven van de doelgroep en de persoonlijke behoefte van de makers om zich daarover uit te laten de uitgangspunten zijn. Zakelijk leider is Nicolet Schouten.
Eigen Werk wil "voorstelbaar onvoorstelbare voorstellingen" producties maken, om daarmee het publiek te plagen en te inspireren tegelijk en te helpen ontsnappen uit het hokje waarin ze zichzelf, zo jong als ze soms nog zijn, vaak al geplaatst hebben. Voor de komende jaren wil het gezelschap bewuster dan voorheen producties voor de hele familie maken. Eigen Werk ziet het als een artistieke uitdaging om jong en oud te kunnen inspireren. Belangrijke keuze daarbij is de verhalen te vertellen vanuit het perspectief van de volwassene en tegelijk kinderen serieus te nemen. Interactie met publiek in de voorbereidingsfase is een essentieel onderdeel in het ontstaan van de projecten. Zo ontstaat de productie tijdens het maakproces. Inspiratiebron zijn de relaties tussen kinderen en volwassenen in de hedendaagse werkelijkheid. Ook in 2013-2014 wil Eigen Werk familieleden centraal gaan zetten in de voorstellingen.
Eigen Werk wil in 2013 en 2014 drie producties maken. 'Familiepretcabaret' is een voorstelling over een gezin, wat het onderneemt om het naar de zin te hebben en de band met de amusementsindustrie. 'Opa Superster' gaat over de grootouders van nu, over een gezin dat op zondagbezoek gaat bij opa voor een middagje levenslessen. 'Het nut van tantes' gaat over twee bekvechtende tantes, gespeeld door Tiddens en Servaes Nelissen, als scharnier tussen familie en geschiedenis.
Eigen Werk wil in de jaren 2013 en 2014 130 voorstellingen spelen in het kleinschalige circuit. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 195.000 euro. De groep verwacht 14.400 bezoekers.

Eigen Werk ontvangt momenteel geen meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten. In 2011 heeft het Fonds Podiumkunsten een projectsubsidie toegekend.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Eigen Werk als voldoende. Pieter Tiddens heeft met zijn vele producties een staat van dienst opgebouwd in het jeugdtheater. Hij heeft met het zogenoemde kindercabaret een formule ontwikkeld waar hij uitvoerig mee kan variëren en die hem in staat stelt op een directe manier in contact te treden met het jeugdige publiek. Tiddens heeft met dit werk inmiddels een herkenbare signatuur ontwikkeld, die humorvol en relativerend genoemd kan worden. De producties uit de afgelopen jaren, waarvan registraties zijn meegestuurd, zijn naar de mening van de commissie echter van wisselende kwaliteit. De beelden en ensceneringen zijn vrij statisch. De teksten zijn op zich wel goed, maar de dramaturgie of regie schiet soms te kort. Dat wordt naar de mening van de commissie te veel gecompenseerd met een losse speelstijl of improvisatie. De thema's worden nogal uitgesponnen, wat ten koste gaat van de spanningsboog van de voorstelling en daarmee van de zeggingskracht.
Op basis van het ingediende plan is de commissie van mening dat de ontwikkeling in het werk van Eigen Werk stagneert. De plannen treden in herhaling, met name in het format voor de producties, waarmee voorspelbaarheid op de loer ligt. Hierdoor boet het werk van Eigen Werk aan betekenis in. Hoewel het uitgangspunt om de hele familie als onderwerp te nemen voor de komende jaren voor voldoende thema's en waarschijnlijk ook publiek zal kunnen zorgen, ontbeert het plan een heldere artistieke visie op de thema's of onderwerpen. Vervolgens worden de thema's niet helder vertaald naar de beschreven projecten. De voorstellingsconcepten zijn bovendien mager uitgewerkt en bij verschillende projecten worden keuzes voor artistieke medewerkers onvoldoende toegelicht. De samenwerking met Servaes Nelissen is een positieve uitzondering die tot de verbeelding spreekt. Dit kan volgens de commissie een interessante kruisbestuiving opleveren. De overige voorstellingsconcepten zijn, mede doordat ze te summier of niet helder zijn uitgewerkt, niet aansprekend genoeg. Een goede toelichting op het plan om de voorstellingen meer met het publiek erbij te ontwikkelen, zou hier winst kunnen opleveren. De toelichting op de participatie van het publiek is echter vooral gericht op het proces en de methoden. Daarmee wordt niet duidelijk wat dit voor de zeggingskracht van de voorstellingen kan opleveren.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap van Eigen Werk beoordeelt de commissie als voldoende. Uit de aanvraag spreekt grote aandacht voor ondernemerschap, waarbij Eigen Werk voorzichtig nieuwe dingen opzet en ontwikkelt. De instelling heeft zich op dit gebied twee heldere doelen gesteld: de zichtbaarheid vergroten en het aantal speelplekken uitbreiden. Daarvoor wordt samengewerkt met ervaren partners. Tevens waardeert de commissie het dat Tiddens zich niet beperkt tot een bepaald speelcircuit en op veel verschillende plekken speelt.
De commissie plaatst echter belangrijke kanttekeningen bij de haalbaarheid van de plannen, zowel wat betreft het aantal voorstellingen als de publiekscijfers en -inkomsten. Eigen Werk streeft volgens de aanvraag naar een aanzienlijke groei in bezoekers in 2013-2014, met als effect een groei in publieksinkomsten. De begroting voor 2013-2014 laat echter een daling zien in publieksinkomsten vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen jaren. Het plan en de begroting sluiten hier niet op elkaar aan, waardoor het geheel niet overtuigend is.
Over de marketinginspanningen is de commissie over het algemeen positief, maar ook hierbij plaatst zij kanttekeningen. Eigen Werk positioneert zich in het plan helder ten opzichte van de rest van het jeugdaanbod. Hierbij wordt echter niet aannemelijk gemaakt dat dit onderscheidend vermogen ook tot bijvoorbeeld meer publiek of meer speelplekken leidt. De commissie plaatst mede daarom kanttekeningen bij de realiseerbaarheid van het aantal begrote speelbeurten. Het plan bevat een analyse van de relevante doelgroepen en een visie op publieksbereik, waarbij ook marketingacties worden genoemd. De verschillende marketingmiddelen lijken echter niet vanuit een gerichte strategie te zijn uitgewerkt, waardoor de middelen willekeurig overkomen en het beoogde effect onzeker is.
Verder heeft de commissie kanttekeningen bij de diversificatie van de inkomsten. Eigen Werk is sterk afhankelijk van publieksinkomsten en het gevraagde subsidie van het Fonds Podiumkunsten. In de begroting worden bedragen opgevoerd als overige en indirecte inkomsten, maar het is onduidelijk waaruit die bestaan. Onderdeel vormt de nieuwe vriendenstichting die zich zal richten op de werving van donateurs en sponsoren. De geringe opbrengsten die deze stichting tot nu toe heeft opgebracht, bieden op voorhand weinig vertrouwen in daadwerkelijke verwerving van de beoogde bedragen. Ook zegt de groep in de aanvraag dat de activiteiten niet in aanmerking komen voor bijdragen van private fondsen. Door de afwezigheid van andere inkomstenbronnen ontstaat bij tegenvallende publieksinkomsten dan ook direct een risico voor de financiering van de beoogde activiteiten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Eigen Werk levert naar het oordeel van de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. Eigen Werk maakt jeugdtheater, waarvan in Nederland al veel aanbod is, zowel door instellingen binnen de basisinfrastructuur als door ongesubsidieerde producenten. Binnen dit brede aanbod van jeugdtheater is het werk van Eigen Werk naar het oordeel van de commissie niet voldoende onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van activiteiten als zeer goed. Eigen Werk is gevestigd in Haarlem en draagt bij aan de spreiding door regelmatig in de vestigingsplaats te spelen. Uit het plan blijkt bovendien dat Eigen Werk overal in Nederland voorstellingen wil spelen, met in verhouding veel voorstellingen in verschillende regio's buiten de grote steden. Daarmee draagt Eigen Werk bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Eigen Werk heeft geen structureel subsidie aangevraagd bij de gemeente of provincie.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Eigen Werk niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 195.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000