NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FIRMA MES

Theatergroep MES

inleiding

Firma MES bestaat uit de artistieke kern van de acteurs Daan van Dijsseldonk, Roos Eijmers en Lindertje Mans en regisseur Thomas Schoots. Zakelijk leider is Daphne van Iperen. Het jonge gezelschap heeft Den Haag als standplaats en is huisgezelschap van Theater aan het Spui. De artistieke kern studeerde in 2008 af aan de Toneelschool Maastricht en maakte sindsdien drie voorstellingen.
Firma MES maakt nieuwe stukken voor een publiek van 15-40 jaar en werkt daarvoor samen met (jonge) (theater)auteurs. De voorstellingen komen nadrukkelijk tot stand binnen de huidige tijdgeest en verhouden zich hiertoe via de vertaling van grote thema's naar menselijk en persoonlijk handelen. Het publiek wordt regelmatig direct aangesproken. De keuzes voor het artistieke team en de werkwijze staan in dienst van het thema van de voorstellingen. Firma MES speelt in vlakkevloertheaters en op locatie in Den Haag. In de periode 2013-2016 zal jaarlijks een voorstelling bij Theater aan het Spui en een bij het Nationale Toneel gemaakt worden, die coproducenten zijn.
In 2013-2014 ontwikkelt Firma MES vier nieuwe producties met overkoepelend thema echtheid en authenticiteit. Verder wordt jaarlijks een voorstelling in reprise genomen. 'Schreeuw' (2013) gaat over mensen die schreeuwen om aandacht, zoals de Damschreeuwer en de waxinelichthoudergooier, die via de media in de schijnwerpers zijn komen te staan. Het uit te diepen voorval zal door de actualiteit worden bepaald, maar in de context van eerdere acties worden geplaatst. 'Feest' (2013) wordt een nieuw geschreven well-made-play van Casper Vandeputte over de opkomst van bewust leven onder jonge mensen als tegenbeweging voor het overaanbod van prikkels van het dagelijks leven. In 2013 wordt 'Duif' als zaalvoorstelling hernomen. De voorstelling speelt in 2012 op locatie bij woon- en winkelcomplex New Babylon. 'Nep' (2014) gaat over de obsessie voor echtheid, de obsessieve queeste naar authenticiteit. De makers gaan zich verdiepen in de Chinese cultuur waar volgens de aanvrager authenticiteit veel minder belangrijk is. In 2014 wordt ook een locatievoorstelling gepland, 'Hoop', in samenwerking met Puck Verkade, documentairemaker en beeldend kunstenaar.
Behalve de reguliere voorstellingen ontwikkelt Firma Mes onder de noemer 'MES Extra' kleinschalige activiteiten in het kader van promotie of onderzoek.
In de periode 2013-2014 wil Firma MES 120 voorstellingen in het kleine circuit spelen voor een publiek van 10.000 toeschouwers. Dat leidt tot een totaal gevraagd subsidiebedrag van 180.000 euro.
Firma MES heeft geen subsidiehistorie bij het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Firma MES als ruim voldoende. Op zich vindt de commissie dat de artistieke kern van Firma MES bestaat uit interessante makers, die een sterke verwantschap met elkaar hebben. De commissie kan gezien het jonge bestaan van het gezelschap echter moeilijk beoordelen of de samenwerking duurzame inspiratie zal opleveren.
Over de kwaliteit van de gerealiseerde producties 'Roes' en 'Volg' van Firma MES, waarvan live-registraties zijn meegestuurd, is de commissie gematigd positief. Het gezelschap kiest voor een traditionele vorm en lichte en humoristische speelstijl. Naar het oordeel van de commissie wordt daarbinnen weinig verrassend geregisseerd en gespeeld. De regie lijkt daarbij de meer collectieve manier van werken te dienen, waardoor het werk geen uitgesproken eigen stijl laat zien. Thematisch zijn de producties dan ook oorspronkelijker dan in vorm.
Het gezelschap vertrekt nadrukkelijk vanuit de eigen beleving van de huidige tijdgeest en wil dat delen met een doelgroep waar de makers zelf onderdeel van uitmaken. De aanvraag voor de komende periode vindt de commissie daarin echter onvoldoende concreet uitgewerkt. Het uitgangspunt om actueel en geëngageerd theater te maken waardeert de commissie. De plannen zijn ook sterk in lijn met de producties uit de afgelopen jaren, maar ze zijn over het algemeen vooral thematisch uitgewerkt. Over de concrete uitwerking zijn de plannen erg summier. Hierdoor krijgt de commissie weinig zicht op de beoogde voorstellingen. Er spreekt nog geen krachtige signatuur uit het plan. De commissie constateert dat de eigen stijl nog onvoldoende is ontwikkeld. De overdracht op het publiek krijgt hierdoor weinig betekenis, waardoor de zeggingskracht beperkt blijft.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van Firma MES beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De partners en coproducenten die het gezelschap gevonden heeft in Theater aan het Spui en het Nationale Toneel vormen een basis voor het jonge gezelschap. Ook de samenwerking met AT Theater is gezien de doelgroep een goede keuze. De positionering richting het publiek is helder. De commissie waardeert de focus op de jonge doelgroep, waar de aanvragers zelf deel van uitmaken. Het beoogde effect van de marketingstrategie, die sterk leunt op social media, is mede daarom geloofwaardig.
Toch zijn de ambities van Firma MES volgens de commissie erg groot. De groep haalde de drempelnorm van 40 voorstellingen per jaar over de periode 2009-2011 niet. De zichtbaarheid buiten Den Haag is tot nu toe bovendien erg beperkt geweest. In het seizoen 2011-2012 is voor het eerst een tournee door Nederland gemaakt, met de productie 'Roes'. De tot nu toe gerealiseerde tournees vindt de commissie vooralsnog een beperkte basis om te vertrouwen op een structureel hoger aantal voorstellingen. AT Theater en De Bogen zijn goede partners, maar de beoogde 60 voorstellingen per jaar, waarvan meer dan de helft buiten de standplaats Den Haag, lijken de commissie niet realistisch. Ook vindt de commissie de beoogde stijgingen van publiek en publieksinkomsten behoorlijk ambitieus. Het betreft een structurele verdriedubbeling van de prestaties ten opzichte van 2011 en dat vindt de commissie fors voor een jong gezelschap dat nog weinig buiten de standplaats heeft gespeeld.
Kanttekeningen plaatst de commissie bovendien bij de spreiding van inkomstenbronnen. Zo worden er geen inkomsten uit private fondsen begroot. Dat vindt de commissie een gemiste kans. Ook blijken er geen coproductiebijdragen uit de begroting. Dit wordt in het plan toegelicht, maar de financiële waarde van de gemaakte afspraken is nu niet te beoordelen. De subsidieafhankelijkheid van gemeente en het Fonds is mede door deze keuzes groot.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Firma MES maakt teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er behalve Firma MES veel instellingen zijn in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten. Het aanbod van Firma MES is daarin niet onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van theateraanbod over Nederland als neutraal. Door de vestigingsplaats Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Firma MES geen bijdrage aan de spreiding qua standplaats. Het plan is veel voorstellingen in Den Haag, Amsterdam en de regio West te spelen, waardoor er in verhouding weinig voorstellingen worden gespeeld op plekken waar nauwelijks vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Firma MES heeft een subsidieaanvraag bij de gemeente Den Haag ingediend voor 150.000 euro per jaar. Wanneer die aanvraag wordt gehonoreerd, leidt dat tot een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Firma MES heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Firma MES te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 180.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 120 € 1.500 € 180.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 180.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000