NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FIRMA RIEKS SWARTE

inleiding

De Firma Rieks Swarte is gevestigd in Haarlem en bestaat uit de vaste leden Rieks Swarte (artistieke leiding) en Ina Veen (dagelijkse leiding en artistieke coördinatie). Vanaf 2013 zal ook Gienke Deuten deel uitmaken van de vaste kern. De Firma produceert beeldende theaterproducties. Inspiratie put de groep uit de kindertijd, de geschiedenis, architectuur, wetenschap en wonderlijke voorvallen. Samenwerken met nieuwe makers en coproducenten leidt volgens de aanvraag tot constante doorstroom en inspiratie. Het werk kenmerkt zich door een herkenbare vormgeving. De acteurs laten al spelend zien hoe de verbeelding tot stand komt. Talentontwikkeling vormt een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de Firma. Hiertoe wordt in de komende periode samengewerkt met onder andere de jonge makers Annelies Van Hullebusch en Steven de Jong.
In Studio 11, de repetitieruimte van de Firma, krijgen jonge makers de gelegenheid nieuwe theatrale vormen of verteltechnieken te onderzoeken en hun vakbekwaamheid te ontwikkelen. Deze worden er ook gepresenteerd aan publiek. De invulling voor 2013 en 2014 is nog niet bekend. ‘Groots en meeslepend wil ik leven’ wordt de tweede productie van Steven de Jong bij de Firma, een (solo-)ode aan en pastiche van de operette. Het wordt gepresenteerd op de zomerfestivals. ‘In Kaart’ is een reprise, gemaakt door Annelies Van Hullebusch: een visuele ode aan de herinnering, geïnspireerd op het gedicht ‘Groet aan Vlaanderen’ van Robert van Passen. Rieks Swarte maakt met ‘Cardbordia’ samen met de jonge schrijver Simon van der Geest een hoopvolle collagevoorstelling over de mens als weldenkend wezen. ‘Het Eindejaarsbal’ van Gienke Deuten, gespeeld door Steven de Jong en Annelies van Hullebusch, wordt een muzikale eindejaarsvoorstelling voor een jong publiek. 'De Storm' is een reprise, in coproductie met De Toneelmakerij, gemaakt door Rieks Swarte en Liesbeth Coltof. Dit quasi-koningsdrama van William Shakespeare is geschikt voor een publiek vanaf acht jaar. ‘Ceaucescu’ wordt een voorstelling van Gienke Deuten (regie) in samenwerking met Willem de Wolf (tekst en spel) en Maureen Teeuwen (spel) over de val van het echtpaar Ceaucescu. Verder maakt de Firma familievoorstellingen voor een breed en groot publiek. Eerst wordt ‘Pinokkio’ in reprise genomen, een coproductie met de Toneelmakerij. ‘De Toverfluit’, eveneens met de Toneelmakerij, wordt een muzikale familievoorstelling naar de opera van Mozart, over volwassen worden en de grote krachten en keuzes die je leven maken tot wat het moet worden. De twee andere grotezaalproducties die gepland staan in 2013-2014 vallen buiten het subsidiekader.
In de periode 2013–2014 worden in totaal 260 voorstellingen gerealiseerd in de drie speelcircuits, voor naar verwachting 47.712 bezoekers. Voor 170 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd, wat leidt tot een subsidieaanvraag van 673.500 euro.

De Firma Rieks Swarte ontvangt voor de jaren 2009-2012 een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 334.199 euro per jaar. Voor die periode ontving het gezelschap meerjarig subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Adviseurs van het Fonds hebben in de periode 2009-2012 acht voorstellingen van zes verschillende producties van de Firma Rieks Swarte bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Firma Rieks Swarte als goed. Zij vindt dat het gezelschap met zijn beeldend theater herkenbaar is in het veld. Het werk is oorspronkelijk, beeldend, humoristisch, wordt zichtbaar met groot plezier gemaakt en spreekt een breed publiek aan. De commissie vond de productie 'Tante Patent' een geslaagde familievoorstelling: goed gespeeld, geestig en aansprekend voor een groot publiek. Van de coproductie 'De Storm' was zij onder de indruk. Iets minder geslaagd vond zij 'De Uittocht' en 'Wie temt de koning', waarbij vooral de regie en dramaturgie tekortschoten. Gienke Deuten is na enkele producties bij de Firma een vast lid geworden van het artistieke team. De commissie is onder de indruk van haar (vooral beeldende) artistieke kwaliteiten, onder andere in ‘Nachtschade’, en vindt haar een interessante aanvulling op het artistieke team van de Firma. De commissie kent Rieks Swarte zelf als een zeer inventieve beeldend theatermaker. Behalve zijn inventiviteit zijn een persoonlijke benadering en het gebruik van de eenvoud zijn grote kracht: zijn artistieke invalshoek is veelal doeltreffend met bijna altijd een poëtische sfeer.
De Firma wil de komende jaren door op de ingeslagen weg. Dat betekent een combinatie van projecten in verschillende speelcircuits, ook in coproductie, en veel aandacht voor nieuwe makers. De aanvraag getuigt van een doordachte combinatie van eigen werk, coproducties en werk in opdracht. De keuze voor makers en partners is daarbij passend bij de grootte en aard van de productie. De commissie vindt wel dat het totaal aan activiteiten groot is en dat door de verschillende makers die erbij betrokken zijn de herkenbaarheid van het geheel, oftewel de artistieke signatuur van de Firma, diffuus kan worden. De nieuwe producties voor 2013 en 2014 zijn volgens de commissie goed en helder uitgewerkt. De aanvraag maakt duidelijk dat de groep vol prikkelende ideeën zit en deze krachtig weet te vertalen in producties. De plannen wekken verwachtingen ten aanzien van de beeldende kwaliteit, ze ogen oorspronkelijk, humoristisch en lijken voldoende verschillende lagen te hebben om bij verschillende leeftijdsgroepen tot de verbeelding te spreken. De productie 'Ceaucescu' is volgens de commissie wel een opvallende keuze, die zowel wat betreft onderwerp als betrokken makers naast Gienke Deuten het minst in de lijn van het totale plan past. De commissie heeft echter voldoende vertrouwen in het vakmanschap van Gienke Deuten en zij verwacht dat deze productie een aanvulling op het repertoire van de Firma zal blijken te zijn.
Verder betrekt de Firma opnieuw relatief jonge makers in de plannen en geeft hun een autonome plek binnen het gezelschap. Dit wordt gezien als een grote meerwaarde voor de instelling zelf en als kans voor de makers. Annelies van Hullebusch en Steven de Jong ziet de commissie als interessante makers om bij de Firma in hun vakmanschap te groeien. Het meesterschap van Rieks Swarte zal hen weten te inspireren, en zij inspireren hem op hun beurt weer.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Firma als goed. De Firma heeft zich als veelzijdig producent bewezen en er is vertrouwen dat de groep de beoogde producties van klein tot groot zal weten te realiseren. De Firma werkt daarbij samen met betrouwbare podia en coproducenten, waaronder Bos Theaterproducties, de Toneelmakerij en STIP theaterproducties. Het plan getuigt verder van een ondernemende houding. Zo worden producties die zonder subsidie kostendekkend kunnen worden uitgevoerd buiten het subsidiekader gehouden. Subsidiegelden en winst uit meer commerciële activiteiten komen ten goede van artistiek risicovollere producties. De Firma is bovendien financieel gezond en kan enig risico aan.
Volgens het plan is de verzelfstandiging in 2009 van de Toneelschuur succesvol gebleken: in de afgelopen periode realiseerde de Firma veel speelbeurten per jaar, tegen lagere productiekosten dan voorheen en met hoge eigen inkomsten. De gewenste overloop van publiek uit de grote zaal naar de middenzaalproducties is echter achtergebleven. Mede hierom kiest de Firma er nu voor om een marketingmedewerker in het eigen team aan te trekken. Voorheen verzorgde een extern bureau de marketing. Deze keuze is overtuigend beargumenteerd in het plan.
Bij het marketingplan plaatst de commissie echter wel een kanttekening. Zo positioneert de Firma zich niet sterk ten opzichte van andere (beeldende) theatermakers. Tevens worden de doelgroepen volgens een nogal algemene methode ingedeeld. Per project wordt de marketing vervolgens verder uitgewerkt met specifieke doelgroepen en middelen. Dit leidt echter tot een veelheid aan losse acties per project. Om te bereiken dat bezoekers van de grotezaalproducties ook naar andere producties komen, is volgens de commissie een gerichtere strategie nodig, waarbij de eigenheid van de Firma steviger wordt neergezet. Bij de grotezaalproducties wordt de marketing gedaan in samenwerking met de (commerciële) coproducenten. Dit wekt vertrouwen.
De Firma heeft veel oog voor de spreiding van inkomsten, waarbij behalve subsidie en publieksinkomsten ook overige eigen inkomsten worden gezocht. De inkomsten wisselen sterk per jaar, afhankelijk van de grootte van de producties. De aanvraag licht dit voldoende toe. Met betrekking tot de publieksinkomsten vindt de commissie de begroting realistisch. Deze zijn in lijn met die van de afgelopen jaren en helder toegelicht. De verwachte stijging van de overige eigen inkomsten is minder overtuigend toegelicht. Gezien de beperkte omvang van deze inkomsten op de begroting acht de commissie het risico echter klein.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie schaart het werk van de de Firma Rieks Swarte onder het beeldend-/objecttheater. De commissie constateert dat er niet veel instellingen binnen de basisinfrastructuur of ongesubsidieerde producten zijn die dit aanbod maken. Binnen de subdiscipline beeldend-/objecttheater is het werk van de Firma echter niet uniek. De commissie vindt de bijdrage van de Firma Rieks Swarte aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod daarom ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten over Nederland beoordeelt de commissie als zeer goed. De Firma Rieks Swarte is gevestigd in Haarlem, waar het door samenwerkingspartners en activiteiten goed is ingebed. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van het aanbod. Bovendien blijkt uit de aanvraag dat de voorstellingen vooral buiten de grote steden worden gespeeld. Daarmee draagt de groep eveneens bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Firma Rieks Swarte heeft geen structureel subsidie aangevraagd bij gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
De Firma Rieks Swarte heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Firma Rieks Swarte te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 673.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 50 € 1.500 € 75.000
Circuit midden 81 € 4.500 € 364.500
Circuit groot 39 € 6.000 € 234.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 673.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 673.500
       
Gemiddeld per jaar € 336.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000