NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

FLINT

Theatergroep Flint

inleiding

Theatergroep Flint met artistiek leider Felix Strategier brengt muziektheater op basis van poëzie en proza, in samenwerking met hedendaagse dichters en muzikanten. In de afgelopen jaren zijn voorstellingen ontwikkeld rond dichters en schrijvers als Herman de Coninck, Tip Marugg en Carlos Drummond de Andrade.
De instelling heeft als missie de poëzie te ontdoen van haar heiligheid, uit haar ivoren toren te halen en onder de mensen te brengen. Voor de komende periode heeft Flint de ambitie om zijn literaire muziektheater verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Daartoe gaat men onder meer samenwerken met jonge hedendaagse dichters. Naar eigen zeggen is Flint het enige gezelschap in Nederland dat literatuur en muziek op theatrale wijze samenbrengt en levend en toegankelijk maakt voor een breed publiek. De Roode Bioscoop in Amsterdam is de thuisbasis voor het gezelschap; daarnaast wordt met elke voorstelling getoerd door het land.
Voor de periode 2013-2014 staat Flint het ontwikkelen van twee nieuwe projecten voor ogen. Daarbij wordt een aantal ad-hocprojecten gemaakt en worden bestaande voorstellingen in reprise genomen of doorgespeeld.
Het eerste nieuwe project betreft 'Het grote Zirkus van Poëzie, Muziek en Ouwe Meuk oftewel de Poëzie Express'. In deze voorstelling maakt het publiek aan de hand van gezongen gedichten een reis langs verschillende continenten, aldus de aanvraag. In een muziektheatraal kader staan liederen en poëzie centraal van onder anderen Ingrid Jonker, Claus, Achterberg, Elsschot en verschillende hedendaagse dichters; optredens van jonge dichters worden organisch in deze voorstelling verweven. De poëzie van J.J. Slauerhoff fungeert als leidmotief voor de voorstelling. De productie wordt aangeboden aan het kleinezalencircuit en daarnaast wil men in de openlucht spelen op diverse locaties. Door bij de buitenvoorstellingen optredens van koorddansers of een kettingkoning in te lassen willen de makers een circusachtige sfeer creëren. De bedoeling is om het project gedurende vier jaar te spelen en uit te bouwen, en te eindigen met een 'Grande Finale'.
In 2014 staat een voorstelling met als uitgangspunt auto’s en poëzie op het programma. De 'Garage Poëzie' wordt een locatieproject in een viertal garages, in Utrecht, Lelystad, Beesd en Amsterdam. Het werk van dichter annex automonteur BEHR (Boudewijn Rikmenspoel) staat hierin centraal. In een sfeer van slijptollen, lasapparatuur en boormachines komt een fragmentarisch en associatief verhaal tot leven met een automonteur als hoofdpersoon. De ruige setting komt ook tot uiting in de muziek, zowel qua klankkleur en bezetting als qua geluidsniveau. Er wordt gebruik gemaakt van versterkte muziek en de bezetting zal bestaan uit slagwerk, koper en elektrische gitaren.
In totaal verwacht Flint gemiddeld per jaar een kleine tachtig voorstellingen te spelen voor ruim 7.000 bezoekers. Hiervan vraagt men voor ruim veertig speelbeurten subsidie aan bij het Fonds Podiumkunsten. Dit betreft uitsluitend de nieuw te ontwikkelen producties, waarvoor per jaar 62.250 euro wordt gevraagd.

Theatergroep Flint ontvangt in de huidige subsidieperiode geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten. In de jaren 2009-2011 zijn twee projectaanvragen van Flint door het Fonds gehonoreerd.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie heeft waardering voor het feit dat Theatergroep Flint zich sterk wil maken voor de poëzie en nadrukkelijk muziek en poëzie als uitgangspunten neemt voor zijn projecten. Zij kent Felix Strategier als een gedreven maker die interessante spelers en musici aan zich weet te binden. Flint geeft op kundige wijze de poëzie een theatrale plek in de samenleving. Vooral in de voorstellingen in de afgelopen periode werden muziek en tekst op een overtuigende wijze geïntegreerd en de musici in deze producties waren van onomstreden kwaliteit. Van eerdere producties vindt de commissie dat het theatrale aspect soms onderbelicht bleef, vooral waar het de regie en de vormgeving betreft, waardoor de zeggingskracht beperkt was.
Het meerjarige project de ‘Poëzie Express’ lijkt terug te grijpen op het format van deze eerdere producties, en in het licht van de ontwikkeling van Flint acht de commissie dit project dan ook minder oorspronkelijk. De commissie is kritisch ten aanzien van het plan voor de ‘Poëzie Express’. De theatrale uitwerking van het concept is minimaal en de commissie mist een regieconcept dat focus aanbrengt in de diverse elementen waaruit de voorstelling zal bestaan: smartlappen, poëzie, live voordrachten, muziek en circuselementen. Het idee om jonge dichters live in het programma te laten optreden is weliswaar in de basis interessant en kan een meerwaarde voor de voorstelling betekenen, maar de manier waarop deze optredens in het programma verweven zullen worden, komt niet uit de verf. Ook het muzikale plan is nauwelijks onderbouwd. Ten slotte maakt de aanvraag niet duidelijk waarom de ‘Poëzie Express’ een langlopend project moet worden, dat na vier jaar een apotheose kent in een ‘Grande Finale’. De makers willen het programma uitbouwen, maar op welke wijze dat gebeurt en waaruit de ontwikkeling van het project bestaat, wordt niet toegelicht. De vormgevingsplannen ten slotte zijn mager uitgewerkt.
Van de twee voorliggende projecten spreekt de 'Garage Poëzie' het meeste aan. De commissie vindt dat er durf en kracht spreekt uit het plan en de keuze voor dichter/monteur BEHR is origineel. Zij heeft vertrouwen in het werk van Boudewijn Rikmenspoel, en diens perfomancekwaliteit in combinatie met de garagesetting kan oorspronkelijk muziektheater met zeggingskracht opleveren. De muziektheatrale uitwerking vindt de commissie echter tamelijk summier: de keuze voor zware gitaarrock als contrasterend element naast de poëzie is mooi gevonden, maar het muzikale plan is verder zeer beknopt beschreven. Ook hier is het vormgevingsconcept nog weinig ontwikkeld.
Alles in overweging nemende beoordeelt de commissie de kwaliteit van Flint als voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie kwalificeert het ondernemerschap als voldoende. Wat de marketing betreft valt op dat Flint zijn doelgroepen helder weet te benoemen. De commissie is positief over het feit dat Flint door op scholen te spelen een nieuwe doelgroep wil aanspreken om op die manier zijn publieksbereik te verbreden. Het educatieve traject is een sterk aspect van de 'Poëzie Express'. Uit de aanvraag komt echter niet naar voren hoe men jongeren buiten Amsterdam wil bereiken. Ook het aspect van het gebruik van social media in relatie tot de marketing blijft onderbelicht.
De commissie constateert dat de eigen inkomsten in de begroting aanzienlijk zijn. De beoogde verdubbeling van de publieksinkomsten in 2013 vindt de commissie echter onvoldoende onderbouwd. Zeker als er op locatie gespeeld wordt, is niet duidelijk hoe de aanvrager hier inkomsten uit gaat genereren. De commissie vindt de plannen voor het werken met vriendenclubs interessant, maar er wordt nog weinig concreet gemaakt hoe dit kan bijdragen aan het genereren van hogere baten.
De commissie stelt vast dat de organisatie financieel gezond is. Er is sprake van een bescheiden begroting die in overeenstemming is met de aard en omvang van de projecten. De commissie heeft vertrouwen in de bedrijfsvoering van Flint. Het idee om op buitenlocaties te spelen, zoals bij de 'Poëzie Express', is in principe ondernemend, maar wordt in de aanvraag te weinig uitgewerkt, bijvoorbeeld op het logistieke vlak. Zo verbaast het de commissie dat er geen samenwerking met lokale instellingen wordt gezocht.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het muziektheaterlandschap als ruim voldoende. Theatergroep Flint is een van de weinige gezelschappen die zich uitsluitend toeleggen op muziektheater met poëzie als uitgangspunt, maar dat maakt het aanbod niet uniek. Er worden in Nederland meer voorstellingen geproduceerd waarin de combinatie van muziek en poëzie centraal staat.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan landelijke spreiding als ruim voldoende. Behalve in de Roode Bioscoop in Amsterdam vinden de beoogde voorstellingen van Flint goed gespreid plaats over de verschillende regio's in het land.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
Flint ontvangt in de huidige subsidieperiode geen structurele subsidie van de provincie of gemeente, maar heeft nu wel een bedrag van 85.000 euro aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Flint vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Flint te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 124.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 83 € 1.500 € 124.500
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 124.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000