NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET GELUID

Theatercollectief Het Geluid

inleiding

Theatercollectief Het Geluid is opgericht in 2006 en is gevestigd in Ainsi, het experimentele cultuurhuis van Maastricht. Gable Roelofsen en Romy Roelofsen hebben de artistieke en zakelijke leiding. Met zijn voorstellingen wil Het Geluid samen met het publiek reflecteren op de samenleving en deze door middel van verhalen van mensen onderzoeken. De makers willen 'dwars door alle ruis op zoek naar betekenisvol geluid', zoals hun missie luidt. Het gezelschap ontwikkelt interdisciplinaire muziektheaterproducties, waarmee het handvatten wil bieden om de complexe en meerduidige werkelijkheid van betekenis te voorzien, aldus de aanvraag. Vernieuwing wordt niet gezocht door rigoureus te breken met oude vormen, maar door deze bijvoorbeeld in een nieuwe context te plaatsen, te combineren met alledaagse teksten of met nieuw gecomponeerde muziek.
De vestigingsstad Maastricht is van wezenlijk belang voor Het Geluid, niet alleen vanwege de samenwerkingsverbanden die de organisatie hier heeft opgebouwd, maar ook omdat Maastricht een venster op Europa biedt en de aanvrager zich wil verhouden tot de problemen die spelen in deze Euregio.
Voor de kleine zaal wordt 'Tristan und Isolde revisited' gemaakt, een 'schaduwproductie' die in 2013 naast de 'Tristan und Isolde' van de Nationale Reisopera te zien zal zijn. Het betreft een coproductie met de Nationale Reisopera. Malu Peeters is aangezocht als componist, en performancekunstenaar Michiel Pijpe completeert het artistieke team.
In 'Sferen', gebaseerd op de gelijknamige trilogie van filosoof Peter Sloterdijk, wordt een portret geschetst van de Euregio, aldus de aanvraag. 'Sferen' gaat over het verlangen naar geborgenheid en de behoefte aan beschutting. De voorstelling speelt zich af op drie verschillende locaties en wordt telkens gespeeld in een opblaasbare tent, een mobiel theater dat wordt ontworpen door scenograaf Davy van Gerven. Geluidsontwerper is Geert Oddens. Het is de bedoeling dat de productie in vier steden in de Euregio Maas-Rijn te zien is en daarna in Amsterdam en Utrecht.
Daarnaast worden in het kleinschalige circuit 'Kibuye' en 'Life is too good to be true' hernomen. Voor de grote zaal wil Het Geluid in samenwerking met de Nationale Reisopera de eerste editie van een serie 'Documentary Opera's' produceren, in het najaar van 2013. In deze nieuwe opera's, geïnspireerd door bestaande documentaires, gaat een jonge generatie theatermakers, componisten, librettisten en scenografen op zoek naar nieuwe operavormen. Met uitdagende thema's en nieuwe wijzen van produceren willen de makers naar eigen zeggen een nieuw publiek interesseren voor opera. Voor de eerste aflevering wordt het script geschreven door Gable Roelofsen en Daniela Bernoulli; Wikke van Houwelingen en Judith Hofland zijn verantwoordelijk voor respectievelijk decor en video. Er wordt een componist uit de Verenigde Staten aangezocht. Evenals voor 'Tristan und Isolde revisited' draagt de Nationale Reisopera zorg voor de verkoop van 'Documentary Opera', waarbij gestreefd wordt naar tien voorstellingen in de grote zaal.
In de periode 2013-2014 wil Het Geluid 95 voorstellingen realiseren in het kleinschalige circuit en tien in het grootschalige circuit. Het Geluid vraagt 165.000 euro per jaar aan.

Het Geluid ontvangt geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of van het Fonds Podiumkunsten in de periode 2009-2012. De instelling ontvangt geen structurele subsidie van de lokale overheden.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie vindt de missie van het jonge muziektheatergezelschap Het Geluid interessant. Hoewel de aanvraag breedvoerig is, spreekt uit de plannen ambitie en gedrevenheid. Het Geluid heeft een visie op muziektheater en reflecteert uitgebreid op zijn positie in de regio. Het streven om opera te vernieuwen en op deze wijze een nieuw publiek voor opera te interesseren spreekt aan.
De commissie vindt evenwel dat er nog geen sprake is van een heel eigen signatuur van het gezelschap. De aanvraag gaat slechts beknopt in op de achtergronden van het artistieke team. De commissie heeft middels het beperkte beschikbare materiaal kennisgenomen van enkele producties, die zij wisselend van kwaliteit vindt.
Voor de nieuw te ontwikkelen projecten kiest Het Geluid spannende en belangwekkende bronnen en uitgangspunten. Zo vindt de commissie de omkering van de thematiek van 'Tristan und Isolde revisited' verrassend gevonden, en ook het verhaal van de documentaire 'Catfish' die ten grondslag ligt aan de eerste 'Documentary Opera' is intrigerend.
De commissie is echter kritisch over de muziektheatrale onderbouwing van de ideeën. De plannen blijven vooralsnog zeer abstract en zijn weinig concreet uitgewerkt. Een goed onderbouwd muzikaal concept ontbreekt, hetgeen een gemis is voor een instelling die aangeeft geluid en muziek een essentiële rol toe te kennen in haar werk. Bij de voorstelling 'Sferen' wordt een scala aan muziekstijlen genoemd, maar deze worden niet gemotiveerd, naar de mening van de commissie. Ook de dramaturgie blijft in de plannen onderbelicht, waardoor de commissie onvoldoende zicht heeft op de potentiële zeggingskracht van de voorstellingen. Zij mist namen van (beoogde) uitvoerenden en ook regisseurs worden niet genoemd. Wel heeft de commissie vertrouwen in het vakmanschap van zangeres Daniela Bernoulli en vormgeefster Wikke van Houwelingen.
Het bevreemdt de commissie overigens dat Het Geluid, dat zich zo nadrukkelijk positioneert in de Euregio, kiest voor Amerikaanse documentaires en thema’s en een, nog aan te trekken, Amerikaanse componist.
Ondanks de kritische opmerkingen betreffende de uitwerking van de plannen vindt de commissie dat Het Geluid de potentie heeft een interessante nieuwe speler in het muziektheaterveld te worden. Mede op grond van de nieuwsgierig makende concepten beoordeelt de commissie de artistieke kwaliteit als voldoende.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie kwalificeert het ondernemerschap als voldoende.
De marketingplannen van Het Geluid geven blijk van een visie op het eigen werk in relatie tot de doelgroepen. Wel is deze visie nog erg algemeen verwoord en vraagt de commissie zich af of het werk van Het Geluid inderdaad een breed publiek aanspreekt, zoals de aanvrager aangeeft. Ook de begrote publieksaantallen vindt de commissie zeer optimistisch: de aanvrager rekent op een kleine vijfhonderd bezoekers per voorstelling in de grote zalen, wat zeker voor een aankomend gezelschap erg veel is. Daarnaast wordt gerekend op zeventig bezoekers per voorstelling bij 'Tristan und Isolde revisited', terwijl de “theatrale kijkdoos” volgens de aanvrager zelf slechts plaats biedt aan vijftig toeschouwers. Overigens is de commissie van mening dat de keuze voor een mobiel opblaasbaar theater een kostbare optie is en onvoldoende gemotiveerd wordt. Met het oog op de uitbreiding van het publieksbereik vindt de commissie de website niet heel toegankelijk en niet altijd up-to-date; bovendien is er weinig audio(-visueel) materiaal op te vinden. De commissie is positief over het streven om mediapartners te vinden, zoals 'Filosofie Magazine' bij de voorstelling 'Sferen'. De persoonlijk getinte en soms ludieke acties om direct publiek te werven zijn inventief, evenals bijvoorbeeld de kortingacties bij de voorstelling 'Tristan und Isolde revisited' in combinatie met de Nationale Reisopera.
Het Geluid verwacht dat er meerjarige financiële afspraken met de gemeente Maastricht en de provincie Limburg gemaakt zullen worden, maar dit ziet de commissie niet terug aan de inkomstenkant van de begroting. De commissie plaatst daarbij serieuze kanttekeningen bij de begrote stijging van de publieksinkomsten en zij mist een toelichting hierop. De commissie is positief over de aanzienlijke financiële bijdrage van de coproducent.
Wel vindt zij de totale exploitatiebegroting ambitieus en bovendien zwaar leunend op de bijdragen van de Nationale Reisopera en het Fonds Podiumkunsten. Uit de aanvraag spreekt een ondernemende instelling en de commissie vindt dat Het Geluid goede samenwerkingsverbanden aangaat met diverse andere instellingen in en buiten Maastricht, zoals met podia in Aken en in Genk.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie stelt vast dat het muziektheateraanbod van Het Geluid niet uniek is in zijn soort; er zijn veel instellingen die kleinschalig muziektheater en opera produceren. Vanwege de actuele thematiek en de bijzondere documentairevorm beoordeelt de commissie de bijdrage aan pluriformiteit niettemin als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan geografische spreiding als ruim voldoende. Het Geluid is gevestigd in Maastricht, waar het een aanzienlijk deel van zijn voorstellingen speelt. Daarnaast is het gezelschap goed verankerd in de regio, hetgeen blijkt uit samenwerkingsverbanden met onder meer het Theater aan het Vrijthof. Buiten de regio Zuid speelt Het Geluid relatief weinig in andere regio's.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het Geluid vraagt volgens de begroting geen subsidie aan bij de gemeente of de provincie.

Toeslag
niet van toepassing
Het Geluid vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het Geluid te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 330.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 95 € 3.000 € 285.000
Circuit midden
Circuit groot 10 € 4.500 € 45.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 330.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000