NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET NIEUW UTRECHTS TONEEL

NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

inleiding

Stichting NUT (Nieuw Utrechts Toneel) is in 2006 opgericht en wordt geleid door artistiek leider Greg Nottrot en artistiek medewerker Floor Leene. Het gezelschap is gevestigd in de wijk Leidsche Rijn in Utrecht. In 2013 wil Het NUT een vaste zakelijk leider aanstellen. Het NUT maakt producties in het theater en op locatie over grote thema's die verband houden met zingeving en de essentie van het leven. Het publiek wordt actief deelgenoot gemaakt van deze nieuwsgierige zoektocht, die soms over een lange periode en verschillende (deel)voorstellingen uitgespreid wordt. In projecten wordt gezocht naar een balans tussen grondig onderzoek enerzijds en esthetiek in vorm anderzijds.
In de periode 2013-2016 wil Het NUT acht nieuwe voorstellingen maken, vier winkels openen, een Europese tournee maken en elke maand een actualiteitenshow en een fijnproeverij organiseren. Bij het Fonds Podiumkunsten wordt subsidie aangevraagd voor de activiteiten die een landelijke of internationale spreiding hebben, te weten drie nieuw te ontwikkelen producties en een reprise.
In 2013 gaat 'Cardenio' in reprise. Greg Nottrot wil dit laatste stuk van Shakespeare redden uit de vergetelheid. Samen met studenten Theaterwetenschap in Utrecht doet hij een doorlopend onderzoek naar dit stuk en zijn titelheld. De productie is continu in ontwikkeling, nieuwe resultaten uit het onderzoek vinden telkens hun plek. 'BINGO!' (2013) wordt gecoproduceerd met The Lunatics. De hoofdpersonages, vijf verliezers van de economie, runnen een bingopaleis. Het publiek zit middenin de voorstelling aan lange tafels en wordt met zachte hand geconfronteerd met het consumentisme van de decembermaand. De productie speelt in winkelcentra in Nederland. 'De ontvoering van Europa' is een langlopend project dat in 2014 van start gaat op Oerol. Twaalf Europese theatermakers maken hun eigen versie van de mythe van Europa en de stier. De twaalf producties worden uiteindelijk teruggebracht naar zes, doordat paren van regisseurs hun voorstellingen samenvoegen. Via het IN SITU netwerk zal 'De Ontvoering van Europa' in 2014-2016 reizen naar andere Europese zomerfestivals en zich doorontwikkelen tot een groot geheel voor Utrecht Culturele Hoofdstad 2018.
In 2014 wordt ook 'Aftermath' gemaakt. In het stuk, geschreven door Erik Jensen en Jessica Blank, vertellen acht Irakezen over hun land onder de dictatuur van Saddam Hoessein. Het publiek is de interviewer en er is een tolk. In het nuanceverschil tussen de verhalen van de Irakezen en de vertaling van de tolk worden cultuurgebonden verschillen zichtbaar.
Buiten deze aanvraag vallen vier projecten, te weten de 'Lampedusa', 'Marina & Ik', 'De Pitmen Painters' en 'Het Geluksfestival', waarvan de eerste drie gecoproduceerd worden met De Utrechtse Spelen. Ook buiten de aanvraag vallen de drie terugkerende 'studieruimte-projecten'
'*Orde van de dag', 'De Proeverij' en 'Klassiekers in de Kersentuin', net als de nieuw te openen NUTtige winkel voor onpraktische zaken.
In de periode 2013-2014 plant Het NUT 186 voorstellingen voor een publiek van 24.000 toeschouwers. Voor 116 voorstellingen in het kleine en het middencircuit wordt subsidie aangevraagd, wat leidt tot een subsidieaanvraag van 174.000 euro.

Het NUT ontving in 2009-2012 geen meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Wel ontving de groep in deze periode voor twee producties projectsusbsidies van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de aanvraag van Het NUT als zwak. Zij heeft waardering voor de initiërende rol die Greg Nottrot speelt binnen het Utrechtse theater. Hij is een artistiek ondernemer die met veel energie en enthousiasme werkt aan de verbinding en verbreding van het podiumkunstenveld. Zo is mede door zijn charismatische bijdrage de maandelijkse *Orde van de Dag een succes.
De aanvraag gaat echter over Het NUT als theatergezelschap en dat heeft in de ogen van de commissie een onduidelijk profiel. Zoeken naar essentie en zingeving vindt de commissie als missie te zeer uitgedrukt in algemene termen waar geen duidelijke eigen signatuur uit spreekt. Ook is de commissie niet positief over de kwaliteit van de producties. De productie 'Cardenio', waarvan een registratie is meegestuurd, is een voorbeeld van de projecten die na een langer lopend onderzoekstraject in interactie met publiek leiden tot een productie. De commissie vindt dat een oorspronkelijk voorstellingsconcept. Het resultaat in de uiteindelijke productie vindt zij echter minder geslaagd. Het levert een productie op die het publiek iets vertelt over de mores en de opvoeringspraktijk van de tijd van Shakespeare en die van ons, en die door de vorm tegelijk probeert daarover met toeschouwers in discussie te gaan. Door de eenduidige, bijna educatieve dramaturgie zat er te weinig energie in de productie, in tegenstelling tot de plannen. De toevoegingen van een verteller komen daarbij soms te uitleggerig over. Hierdoor krijgt de presentatie als voorstelling te weinig zeggingskracht. De spelkwaliteit van de professionele acteurs die Het NUT vormen, vindt de commissie wisselend. Bij de productie 'Vrijdans', waar eveneens een registratie van is meegestuurd, is de aanwezigheid van de regisseur die toelichting geeft tijdens de voorstelling nog dominanter en het aandeel van deelnemers aan de avond nog groter. Dat levert soms goede, humoristische en reflexieve momenten op waar het publiek deelnemer wordt in het onderzoek. Maar ook hier mist het project volgens de commissie zeggingskracht als theatervoorstelling.
De ambities voor komende jaren zijn energiek geformuleerd en er spreekt een aangenaam enthousiasme uit de plannen. De commissie vindt ze echter inhoudelijk onuitgewerkt. Het NUT weet geen duidelijke lijn uit te zetten. Het geheel aan plannen, ook van de projecten die buiten deze aanvraag vallen, komt daardoor willekeurig over. Binnen de keuzes voor hernemingen en samenwerkingen mist de commissie dan ook een herkenbare eigen koers, een oorspronkelijk stempel van Het NUT.
Ook de afzonderlijke projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, vindt de commissie op meerdere onderdelen niet goed. Zo heeft het onderzoek rond 'Cardenio' reeds tot een voorstelling geleid en de commissie ziet geen aanleiding om dit onderzoek verder uit te breiden. Het plan voor 'BINGO!' is summier beschreven en geeft erg weinig informatie over de beoogde voorstelling. Het slagen van dit vrij grote project zal sterk afhankelijk zijn van de regie. Op basis van de summiere uitwerking in het plan en de voorstellingen in het verleden heeft de commissie onvoldoende vertrouwen dat in de komende projecten voldoende vakmanschap in regie gewaarborgd is. Het plan voor 'De ontvoering van Europa' past volgens de commissie niet in lijn met de andere stukken. Er blijkt in tegenstelling tot de andere projecten uit het plan geen sprake te zijn van een dialoog met of betrokkenheid van het publiek. Als initiator van dit project geeft Het NUT de verantwoordelijkheid voor de artistieke kwaliteit uit handen aan twaalf andere theatermakers. De opzet waarin twaalf regisseurs uiteindelijk zes producties maken, roept vooral veel vragen op die in het plan niet worden beantwoord. Er spreekt bovendien weinig eigen verbeelding uit dit project en er ontbreekt oorspronkelijkheid in de ideeën. Tot slot ontbeert het plan een overtuigende aanleiding voor het project 'Aftermath'. Dit stuk uit 2009 zal in 2014 mogelijk zijn actualiteitswaarde missen. Het plan plaatst hier te weinig tegenover om er op te vertrouwen dat het project voldoende zeggingskracht krijgt.

Ondernemerschap
voldoende
Het ondernemerschap van Het NUT beoordeelt de commissie als voldoende. De groep is energiek en het plan bevat veel inventieve ideeën. Het gezelschap heeft er goed over nagedacht voor welke activiteiten wel en voor welke het geen subsidie aanvraagt bij het Fonds. Het zelfbedachte CrowdCreating dat Het NUT als marketingconcept introduceert, is aansprekend en doeltreffend. Ook heeft het gezelschap originele marketingideeën, waarvan de uitwerking helaas onduidelijk blijft.
Het NUT wil de komende jaren enorme stappen zetten. Dat betekent groei in het aantal voorstellingen en bezoekers en in de inkomsten. De organisatie is tot nu toe vrij klein en heeft geen vaste zakelijk leider. Op gebied van bedrijfsvoering vindt de commissie het ontbreken van een ervaren zakelijk leider een groot risico. Het NUT gaat hier weliswaar naar op zoek per 2013, maar de commissie kan hierdoor nog geen vertrouwen uitspreken over de zakelijke kwaliteiten van de organisatie. De commissie ziet op verschillende punten risico's. Zo plaatst zij kritische kanttekeningen bij de positionering en het profiel van Het NUT. Het gezelschap plaatst zich naast andere gezelschappen die onderzoekend en publieksgericht opereren, maar beschrijft geen onderscheidende kenmerken. Dit is voor een degelijk marketingbeleid wel belangrijk. De beoogde stijgingen in publiek en publieksinkomsten vindt de commissie onrealistisch. Vergeleken met 2010 en 2011 moet het publiek verdrievoudigen, en de publieksinkomsten nog sterker groeien. De inkomsten moeten volgens de begroting bovendien sneller groeien dan het aantal activiteiten, zodat er ook per activiteit meer inkomsten moeten worden gegenereerd. Zonder degelijke marketingaanpak vindt de commissie deze groei ongeloofwaardig. Ook de overige inkomsten vindt de commissie optimistisch begroot. Met name de sponsorinkomsten zijn fors. De resultaten op dat gebied in de afgelopen jaren waren wisselend en geven daarom te weinig vertrouwen in continuïteit. De toelichting op deze posten is bovendien summier. Verder valt op dat er geen coproductiebijdragen worden begroot, terwijl verschillende projecten in coproductie worden gerealiseerd. Het blijft daardoor onduidelijk wat de afspraken met deze partijen zijn.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Het NUT maakt teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. De commissie constateert dat er behalve Het NUT veel instellingen zijn in Nederland die teksttheater produceren, zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde instellingen. Het aanbod van Het NUT is daarbinnen niet voldoende onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage die Het NUT levert aan de spreiding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit het plan blijkt dat Het NUT behalve de voorstellingen in Utrecht veel speelt in regio's Noord, Oost en Zuid. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van aanbod naar plekken waar weinig theateraanbod is. Door de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Het NUT echter geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren vraagt het gezelschap van de gemeente Utrecht een structurele bijdrage van 126.391,50 euro per jaar. Indien de gemeente deze aanvraag honoreert, leidt dit tot een beperkte bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het NUT niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 174.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000