NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HET VOLKSOPERAHUIS

inleiding

Het Volksoperahuis is opgericht door componist, muzikant en tekstschrijver Jef Hofmeister en acteur, zanger en regisseur Kees Scholten. Zij vormen de artistieke leiding en zijn ook de makers en uitvoerenden. Het Volksoperahuis vindt voor de zakelijke, productionele en publicitaire kant onderdak bij Theaterzaken Via Rudolphi in de persoon van zakelijk leider Maarten van der Cammen. Er wordt gewerkt met een vast team: Mart-Jan Zegers (dramaturg), Gé Wegman (licht) en Robert van der Hoop (toetsenist en scenograaf). Gevormd door de activistische jaren zeventig en beïnvloed door Bertolt Brecht en Kurt Weill vindt het gezelschap inspiratie in maatschappelijk relevante thema’s. Het nieuw gecomponeerde en geschreven Nederlandstalige muziektheater van Het Volksoperahuis moet ontroeren, verbazen en vermaken en laat het publiek de andere kant van de medaille zien, aldus de aanvraag. Samen met zangers, muzikanten en dansers uit de nieuwe culturen in Nederland wordt het verhaal verteld door middel van theatraal gebrachte liederen. Het volksoperahuis wil de meerwaarde tonen die het samengaan van culturen met zich meebrengt zonder de angsten en problemen die daarmee gepaard gaan uit het oog te verliezen.

Geïnspireerd door het koloniale verleden presenteert Het Volksoperahuis voor de periode 2013-2014 drie projecten. 'Merdekka', een voorstelling over liefde in een tijd van revolutie, is gebaseerd op het leven van Poncke Princen tijdens de dekolonisatie van Indonesië en wordt gemaakt met het Gamelanhuis Amsterdam. 'Tambá: a freedom song' is een voorstelling over de zoektocht naar een eigen identiteit zonder het verleden te verloochenen, met als achtergrond de slavernij op Curaçao. De voorstelling is al in 2012 ontwikkeld met Teatro Luna Blou uit Curaçao en wordt in Nederland gespeeld met amateur-theatergroep Untold uit Amsterdam-Zuidoost. 'Sranang Sweetie', ook in samenwerking met Untold, gaat over Nederlands idealisme dat botst met de hete tropische werkelijkheid; een trip die begint in Paramaribo en uitmondt in een hallucinante muzikale tocht over de Surinamerivier. Raymi Sambo is benaderd om als eindregisseur bij deze producties betrokken te zijn, die eerst als theatraal concert op de zomerfestivals worden gepresenteerd en daarna worden uitgewerkt tot muziektheatervoorstellingen voor de vlakkevloerzalen.
Het Volksoperahuis vraagt voor 85 voorstellingen, alle in circuit klein, 255.000 euro aan.

Het Volksoperahuis ontvangt voor de periode 2009-2012 structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten. Elf voorstellingen van zeven verschillende producties zijn door adviseurs van het Fonds bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Het Volksoperahuis als goed.
In voorstellingen als 'De Kruistochten Trilogie', 'Morto i Laman' en 'I.N.D.O.' signaleerde de commissie de eigen oorspronkelijke signatuur van de makers. Zij roemde de vakkundige integratie van de verschillende disciplines en de kwaliteit van de uitvoering. Daarbij vonden de vaak actuele onderwerpen door de toegankelijke werkwijze van Het Volksoperahuis goed hun weg naar de hoofden en harten van het publiek. Bij andere voorstellingen uit de huidige subsidieperiode mist de commissie echter aandacht voor de vormgeving, en de productie 'Een Missverkiezing' had in haar ogen te lijden onder een te grote oppervlakkigheid en voorspelbaarheid in de liedteksten en de muziek.
Het Volksoperahuis reflecteert op het eerdere werk en gaat in de aanvraag helder in op de geuite kritiek ten aanzien van het werken met mensen uit andere culturen. De commissie vindt het een overtuigend uitgangspunt om meer muziektheater te gaan maken met dan over anderen. Zij vindt de ingediende projecten inspirerend en getuigen van maatschappelijk engagement. Het koloniale verleden van Nederland bevat relevante en vandaag de dag weer actuele thematieken die de basis vormen voor drie spannende verhalen, waarbij gevoelige onderwerpen als de politionele acties, slavernij en corruptie niet worden geschuwd. De plannen zijn goed uitgewerkt en suggereren, ondanks de zwaarte van de onderwerpen, een aansprekende lichtheid. Dat Het Volksoperahuis voor 'Tambáº' en 'Sranang Sweetie' structureel gaat samenwerken met Untold uit Amsterdam-Zuidoost vindt de commissie vertrouwenwekkend. Untold, een organisatie voor "empowerment, theater en dans", beschikt over goed getrainde amateurs. De productie 'Merdekka' vindt zijn oorsprong in Nederlands-Indië, en om gamelanmuziek en een Javaanse danseres bij de voorstelling te betrekken ligt daarom misschien voor de hand, maar de commissie vindt het juist een verrassende en gedurfde keuze van Het Volksoperahuis. Het gebruik van deze minder verwante muziek- en dansstijl in de voorstelling kan een nieuwe ontwikkeling voor het gezelschap betekenen.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Het Volksoperahuis als goed.
De samenwerking met Theaterzaken Via Rudolphi geeft vertrouwen in de verkoop en marketing van de voorstellingen. De commissie vindt het filmische publiciteitsmateriaal van Bart Sparnaaij goed passen bij het werk van Het Volksoperahuis en zij vindt het vertrouwenwekkend dat het gezelschap onderzoek heeft laten doen door Bureau Letty Ranshuyzen. Daardoor kan het gezelschap zich beter profileren en het publiek adequater bereiken en aan zich binden. Het Volksoperahuis heeft goede partners in festivals als Oerol, Tong Tong en Tolhuistuin en de afspraken met De Parade zijn 'gegarandeerd' voor de jaren 2013-2015. Ook is de commissie positief over het voornemen van Het Volksoperahuis om de relatie met het Amsterdamse publiek te verstevigen onder de noemer Theaterzaken Amsterdam, een samenwerking met Theatergroep Carver, The Glasshouse en Theaterzaken Via Rudolphi. De marketingkosten zijn echter hoog ten opzichte van de publieksinkomsten.
De inkomsten uit sponsoring en bijdragen van andere fondsen zijn bescheiden, waardoor het gezelschap volgens de begroting voor een groot deel van de financiering afhankelijk is van het Fonds. Om de inkomsten beter te spreiden, is de oprichting van een vriendenclub in de ogen van de commissie dan ook een goed plan.
De commissie vindt de gepresenteerde jaarritmiek, waarbij de producties eerst worden gepresenteerd op de zomerfestivals en in het najaar verder uitgewerkt in de theaters, kansrijk. In de toekomst meer in series op één plaats spelen in plaats van te cityhoppen langs veel landelijke theaters, is in de ogen van de commissie ook een positieve ontwikkeling, die goed aansluit bij de waardevolle traditie van nagesprekken en afterparties die Het Volksoperahuis heeft ontwikkeld.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie oordeelt dat Het Volksoperahuis een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het Nederlandse culturele landschap. Het gezelschap brengt volgens de commissie een geheel eigen genre dat het midden houdt tussen muziektheater en kleinkunst. Ook de keuze voor het koloniale verleden als centraal thema voor de komende jaren en de samenwerking met artiesten uit andere culturen dragen eraan bij dat Het Volksoperahuis zich onderscheidt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het Volksoperahuis levert met zijn voorstellingen geen bijdrage aan de spreiding in Nederland. De activiteiten vinden vooral plaats in de standplaats Amsterdam en de andere drie grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Bij de gemeente Amsterdam is door Theaterzaken Amsterdam 37.500 euro voor Het Volksoperahuis aangevraagd. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, dan betekent dat een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Het Volksoperahuis vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het Volksoperahuis te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 510.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 170 € 3.000 € 510.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 510.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 510.000
       
Gemiddeld per jaar € 255.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000