NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HOGE FRONTEN

inleiding

Stichting Hoge Fronten is in 2010 opgericht om het werk van beeldend theatermaker Lieke Benders te produceren. Lieke Benders maakt voorstellingen voor zowel jeugd als volwassenen, in het theater en op locatie op festivals. Het zijn verstilde voorstellingen op het grensvlak van theater en beeldende kunst. Daarbinnen is zij kritisch ten opzichte van de eigen waarneming en wil zij anders (leren) kijken naar de wereld. Haar Limburgse, katholieke achtergrond vormt een belangrijke basis voor haar inhoudelijke verhalen en beeldtaal. Uitgangspunten zijn verbindingen en universele gelijkenissen tussen mensen. Lieke Benders nodigt op persoonlijke wijze het publiek uit om in beweging te komen, zowel letterlijk (via een theatrale route) als figuurlijk (op filosofisch niveau).
Janneke Schmeitz verzorgt zakelijke ondersteuning en marketing. Hoge Fronten werkt vanuit standplaats Maastricht en heeft een lokale en regionale verankering in die stad en in Limburg en Vlaanderen.
Hoge Fronten wil in de periode 2013-2014 drie nieuwe producties maken, twee voor volwassenen en een familievoorstelling (voor acht jaar en ouder), en een reprise. 'Gluren' (2013, volwassenen) is een festivalvoorstelling in coproductie met Cultura Nova en wordt ontwikkeld in Heerlen. In 'Gluren' bezoekt het publiek vijf verschillende woningen. De toeschouwers krijgen een audiogids, die hen langs de schoonheid van het alledaagse leidt. In 2013 gaat 'Niet Wiet, Wel Nel' (zes jaar en ouder) in reprise, dat in het najaar van 2012 in première zal gaan. In 2014 wordt 'Rotgod' (acht jaar en ouder) geproduceerd, een project dat in leegstaande kerken zal spelen. Drie personages spelen rituelen van een mis na, wat ontaardt in allerlei interpretaties van rituelen. In het najaar van 2014 gaat het project met de werktitel 'Het theater als locatie' van start. Hierbij wordt het theatergebouw als uitgangspunt genomen. Het publiek maakt een reis door het theater die buiten begint. Het concept is verplaatsbaar en zal in vier 'zuidelijke' theaters spelen.
In de periode 2013-2014 plant Hoge Fronten 104 voorstellingen in het kleinschalige circuit voor een publiek van 11.025 bezoekers. Voor 78 voorstellingen wordt subsidie aangevraagd voor een bedrag van 234.000 euro.

Stichting Hoge Fronten ontvangt subsidie van Fonds Podiumkunsten in de regeling tweejarige projectsubsidie 2011-2012 ter hoogte van 168.450 euro.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie vindt de artistieke kwaliteit van Hoge Fronten voldoende. Lieke Benders heeft met het tweejarige projectsubsidie 2011-2012 de tijd gekregen haar artistieke signatuur verder te ontwikkelen. Ook was deze periode volgens de commissie een stimulans voor structureel denken over het werk. Benders is naar het oordeel van de commissie geen uitgesproken theatermaker. Zij vindt haar oorspronkelijk in de manier waarop ze haar achtergrond gebruikt in haar werk. De wandelvoorstelling 'TODOS', meegestuurd als live-registratie bij deze aanvraag, beschouwt de commissie als geregisseerde theaterervaring typerend voor het werk van Benders. De universele ervaring die het publiek ondergaat is een interessant uitgangspunt. Toch was de uitwerking van dit concept uiteindelijk mager. De toeschouwer werd weinig gestuurd in de ervaring en moest daardoor de beleving voor een te groot deel zelf zin en betekenis geven. Dat ging ten koste van de zeggingskracht van de voorstelling.
De commissie waardeert in de plannen de verschuiving van de focus naar locatietheater, omdat zij het idee heeft dat Benders' werk op locatie beter tot zijn recht komt. De uitwerking van de plannen is echter mager en de plannen zijn niet bevlogen beschreven. Het concept voor 'Het theater als locatie' spreekt niet echt tot de verbeelding. Het uitgangspunt voor 'Rotgod' is prikkelend, maar kent geen uitgesproken uitwerking. De commissie is dan ook van mening dat de plannen van Hoge Fronten weinig tot de verbeelding spreken. Bij de honorering van het tweejarige projectsubsidie sprak de commissie de hoop uit dat Benders haar bescheidenheid en aarzeling om zich echt uit spreken van zich af zou schudden. De commissie concludeert dat dit haar nog niet gelukt is. De plannen zijn voorzichtig en missen daardoor zeggingskracht. Verder merkt de commissie op dat er nauwelijks namen van medewerkers genoemd worden. Lieke Benders is weinig langdurige samenwerkingen aangegaan en lijkt erg op zichzelf te werken. Dat houdt het risico van isolement in zich, waar zij volgens de commissie voor moet waken.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het cultureel ondernemerschap van Hoge Fronten als ruim voldoende. Hoge Fronten heeft lage beheerslasten en een flexibele organisatiekern, wat de commissie positief vindt. De inbedding in de regio bij podia en overheden vindt de commissie positief. Zo wekt de samenwerking met Cultura Nova voor de productie 'Gluren' vertrouwen. Ook is er een realistische en uitgewerkte visie op de diversificatie van inkomsten. De commissie acht de ambities op gebied van coproductiebijdragen en private fondsen haalbaar. Het spelen zonder uitkoop of garantie is zowel ondernemend als risicovol. In het verleden heeft Hoge Fronten echter de begrote publieksinkomsten gehaald, dus er is vertrouwen dat dit wederom kan lukken.
Zij plaats echter ook serieuze kanttekeningen. Het marketingplan vindt de commissie niet sterk. De marketingacties zijn met name gericht op kwalitatieve doelstellingen. Kwantitatieve doelstellingen worden gekoppeld aan partners; hoe het eigen publiek verder uitbreidt, blijft onderbelicht. Het plan ontbeert een heldere positionering van het werk van Lieke Benders ten opzichte van ander aanbod, zowel landelijk als regionaal. Ook ontbreekt een analyse van de doelgroep(en) van het gezelschap. Weliswaar worden aanvullende doelgroepen voor de specifieke projecten genoemd, maar behalve volwassenen of jeugd wordt niet duidelijk uit wie het vaste publiek van Hoge Fronten bestaat.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van Hoge Fronten tot de subdiscipline locatietheater. Dit aanbod wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit structureel geproduceerd. Vanwege het belang dat de commissie aan deze subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van locatietheatergezelschappen als Hoge Fronten aan de pluriformiteit als ruim voldoende. Binnen het aanbod in de subdiscipline locatietheater is dat van Hoge Fronten echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding van het Nederlandse podiumkunstenaanbod als ruim voldoende. Door zijn vestigingsplaats Maastricht levert Hoge Fronten een bijdrage aan de spreiding. De bijdrage aan spreiding van voorstellingen over het land is echter gering. De voorstellingen concentreren zich in verhouding namelijk sterk in de regio's Zuid en West.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Hoge Fronten vraagt subsidie aan bij de provincie Limburg (30.000 euro) en de gemeente Maastricht (25.000 euro). De bijdrage van de provincie bestaat uit een tweejarig subsidie. Indien de aanvragen worden gehonoreerd, is er sprake van een beperkte bijdrage van provincie en gemeente.

Toeslag
niet van toepassing
Hoge Fronten heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert om de aanvraag van Hoge Fronten te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 234.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 78 € 3.000 € 234.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 234.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 234.000
       
Gemiddeld per jaar € 117.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000