NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

HOLLAND BAROQUE SOCIETY

inleiding

Holland Baroque Society is gevestigd in Utrecht. Judith Steenbrink, Tineke Steenbrink, Esther van der Eijk en Guido van den Ende vormen samen het artistiek team. Guido van den Ende (GEsharp artists events) is de zakelijk directeur.
De missie van het ensemble ligt in het brengen van verrassende concerten waarin het publiek nieuwe facetten van (barok-)muziek ontdekt. Om dit te bereiken nodigt Holland Baroque Society voor ieder project een andere muzikaal leider uit. Met deze muzikaal leider zoekt het ensemble naar bruggen tussen de actualiteit en de zeventiende en achttiende eeuw. Deze zoektocht resulteert in concerten op podia van Paradiso tot het Concertgebouw, voor een gemêleerde groep muziekliefhebbers. Daarnaast werkt het gezelschap vanaf de oprichting aan educatieprojecten.
Het ensemble besteedt aan meer aspecten aandacht dan alleen het muzikale. Holland Baroque Society onderscheidt zich naar eigen zeggen door de wijze van programmeren en de disciplineoverstijgende samenwerkingen. Ook door de educatieprojecten profileert het gezelschap zich: aan alle projecten koppelt het ensemble één educatieproject.
Holland Baroque Society maakt in het vervolg al zijn producties voor het grote circuit en mikt daarbij steeds op een bezetting van gemiddeld twintig musici. Deze projecten zullen echter ook enkele malen in het middencircuit gespeeld worden. Zo blijft het gezelschap het 'huisorkest' van Vredenburg Leeuwenbergh.
In 2013 brengt Holland Baroque Society zeven producties. Het jaar start met 'Hoofd en Hart', een programma waarin het ensemble samen met fagottist Sergio Azzolini de 'wondere wereld van het contrapunt' onderzoekt. Daarna presenteert het ensemble de Libanese sterzangeres Majda el Roumi. Samen met strijkkwartet Quatuor Mosaiques ontstaat een ontmoeting tussen het barokorkest en het strijkkwartet, met muziek van onder meer Padre Martini, leermeester van Corelli en Mozart. Ook gaat het ensemble een samenwerking aan met acteurs Annet Malherbe en Jeroen Willems in een programma rondom Brel en Rameau. Reprises vinden plaats van 'Barbaric Beauty' en 'HBS meets Vivaldi'. Onder leiding van Daniel Reuss denkt Cappella Amsterdam met Holland Baroque Society na over 'Mijn eigen Begrafenis', een programma met zeventiende-eeuwse muziek uit Duitsland.
In 2014 volgen producties met klarinettist Giora Feidman, met volkszanger Danny de Munk (in een programma met muziek uit een collectie notitieboekjes van achttiende-eeuwse violisten) en met Cappella Amsterdam in een kerstprogramma. Ook brengt het ensemble 'Het wonder van Boxmeer', een programma rondom de zeventiende-eeuwse Boxmeerse componist Buns en een concert met de Brandenburgse concerten van Bach. Het laatste project van 2014 is een grootschalige muziekvoorstelling voor kinderen, in samenwerking met Oorkaan, diverse grote zalen en mogelijkerwijs Orkater, onder de titel 'HBS Danst!'.
Holland Baroque Society wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 104 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 322.200 euro per jaar, inclusief toeslag.

Holland Baroque Society ontving in de jaren 2009 tot en met 2012 een vierjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 91.622 euro per jaar.
In deze periode zijn de concerten van Holland Baroque Society elf maal bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als goed. Holland Baroque Society heeft zichzelf de afgelopen jaren op de kaart gezet als een barokgezelschap van de 21e eeuw: het paart een gedegen kennis van de historische uitvoeringspraktijk aan een frisse benaderingswijze van het fenomeen concert. De samenwerkingen die Holland Baroque Society is aangegaan hebben over het algemeen geleid tot boeiende concerten, waarbij zowel de oudemuziekliefhebber als de minder specialistische concertbezoeker aangesproken wordt. Mooie voorbeelden hiervan zijn de recente samenwerkingen met Eric Vloeimans, Miloš Valent en singer-songwriter Teitur. Het vakmanschap van de musici van de Holland Baroque Society is van hoog niveau en het ensemble communiceert op een natuurlijke wijze met het publiek; de zeggingskracht van de concerten is zeer hoog.
De plannen van Holland Baroque Society voor de komende jaren laten zien dat het ensemble een stap wil zetten naar een grotere bezetting en grotere zalen. De commissie heeft er vertrouwen in, gezien de resultaten van de afgelopen jaren, dat deze stap ook werkelijk gezet kan gaan worden. De gepresenteerde plannen vindt zij sprankelend. De samenwerkingen die Holland Baroque Society wil aangaan worden overtuigend artistiek-inhoudelijk beargumenteerd. De verscheidenheid aan musici die het gezelschap uitnodigt, van Danny de Munk via Quatuor Mosaiques tot Majda el Roumi, zorgen voor een spannende programmering. Holland Baroque Society heeft in het verleden bewezen in diverse genres uit de voeten te kunnen en muzikale werelden te kunnen laten samenvloeien. Deze benaderingswijze maakt dat de concerten zeer aansprekend zijn voor het publiek, maar ook dat het gehele werk van HBS een hoge mate van oorspronkelijkheid kent.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Holland Baroque Society als goed. Hoewel de uitgangspositie wat wankel is, met een slechte liquiditeits- en solvabiliteitspositie, ziet zij in het voorliggende plan genoeg aanknopingspunten om vertrouwen te hebben in de zakelijke toekomst van het ensemble. De aanvraag getuigt van een integrale visie op het ondernemerschap. Holland Baroque Society heeft zowel zijn bestuur als zijn zakelijke leiding op een professionele wijze georganiseerd. Er is zo ruime kennis over ondernemerschap beschikbaar in de organisatie.
De stap die Holland Baroque Society wil gaan zetten naar een groter circuit, wordt onderbouwd door stijgende publieksaantallen en stijgende publieksinkomsten tussen 2009 en 2011. De prognoses voor 2013-2014 zijn realistisch ambitieus. De commissie is ook te spreken over de manier waarop Holland Baroque Society extra eigen inkomsten wil verwerven. Deze strategie is goed doordacht en leidt in de begroting tot een logisch bedrag aan inkomsten. Het ensemble heeft zijn financiële risico's op een verstandige manier gespreid.
Het marketingbeleid van Holland Baroque Society heeft een heldere positionering van het gezelschap als uitgangspunt. De uitwerking van de marketing vindt de commissie helder en degelijk, maar niet erg verrassend. De commissie is te spreken over de zorgvuldige paragraaf die het ensemble heeft opgenomen over haar gedifferentieerde prijsbeleid.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van de Nederlandse podiumkunsten als ruim voldoende. Hoewel klassieke- en barokmuziek in ruime mate is vertegenwoordigd in de basisinfrastructuur, bij de gesubsidieerde ensembles en in het ongesubsidieerde circuit, vindt de commissie dat de bijzondere samenwerkingen en concertprogramma's van Holland Baroque Society waardevolle aanvullingen vormen op dit aanbod. Holland Baroque Society brengt muzikale cross-overs tot stand die door weinig andere gezelschappen op vergelijkbare wijze gerealiseerd worden.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
Hoewel de standplaats Utrecht is, en het ensemble op deze wijze geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding, presenteert het zich met regelmaat op podia door het gehele land. Deze concerten vinden voor een aanmerkelijk deel plaats buiten de vier grote steden. Daarmee wordt een ruim voldoende bijdrage aan de spreiding van het aanbod geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Holland Baroque Society heeft in de afgelopen periode een jaarlijkse bijdrage van 30.000 euro ontvangen van de gemeente Utrecht. Voor de periode 2013-2016 heeft de instelling 40.000 euro per jaar aangevraagd. Als de gemeente dit bedrag toekent, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
Holland Baroque Society beargumenteert het beroep op de toeslag door te wijzen op de innovatieve wijze waarop zij de concerten samenstelt. De commissie erkent dat het ensemble op fantasierijke wijze programmeert en het publiek tegemoet treedt, maar vindt dat deze werkwijze vooral Holland Baroque Society en haar publiek raakt. De werkwijze is onlosmakelijk verbonden met het eigen artistieke profiel van het ensemble, maar uit de aanvraag blijkt niet of en hoe deze werkwijze tot navolging zal leiden en hoe het ensemble hieraan bijdraagt. In de aanvraag stelt het gezelschap dat de wijze van programmeren financiële risico's met zich meebrengt. Ook deze risico's behoren tot het 'reguliere' risico van het ensemble. De commissie adviseert de toeslag daarom niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Holland Baroque Society te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 644.400
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 36 € 2.000 € 72.000
Circuit midden 15 € 4.500 € 67.500
Circuit groot 53 € 7.500 € 397.500
Basissubsidie voor 2 jaar € 537.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 537.000
       
Gemiddeld per jaar € 268.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000