NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

M-LAB

M-Lab Laboratorium voor muziektheater

inleiding

M-Lab, opgericht in 2007 en gevestigd in Amsterdam-Noord, is een laboratorium voor vernieuwend muziektheater. De instelling produceert in eigen huis musicalvoorstellingen en toont deze aan het publiek in het eigen theater en in het landelijke theatercircuit. Jaarlijks worden zes á  acht nieuwe musicals geproduceerd, waaronder soms ook buitenlands repertoire dat door de commerciële producenten als te risicovol wordt beschouwd. Om deze vernieuwing te bewerkstelligen organiseert M-Lab onder meer practica en pitches voor schrijvers, componisten, zangers en acteurs.
M-Lab wil het genre musical vernieuwen door prikkelend en intelligent musicaltheater te ontwikkelen en door de musical te verbreden en te verdiepen. De organisatie ziet zichzelf als tegenhanger van de meer traditionele commerciële producenten. Daarnaast heeft de instelling de ambitie om het publiek te enthousiasmeren voor intelligent en artistiek inhoudelijk musicaltheater, aldus de aanvraag. Hierbij richt men zich op een breed publiek en 'de musicalspecialist'. De Nederlandse en niet de Amerikaanse musical wordt telkens als vertrekpunt genomen. Per productie worden een artistiek team en een cast samengesteld, waarbij de artistiek leider van M-Lab als constante factor fungeert.
Voor de komende periode streeft M-Lab ernaar om de musical nog verder "los te weken van de term entertainment" en om nog meer in te zetten op kruisbestuiving vanuit verschillende disciplines, zoals opera, kleinkunst en toneel.
In het kleinschalige circuit wil M-Lab zes producties per jaar uitbrengen, met per productie een ander artistiek team. Hiervan komen twee producties voort uit de M-Lab Proef; één betreft een jeugdvoorstelling. In 2013 dienen onder meer stukken van Shakespeare en Schnitzler als inspiratiebron. Betrokken artistiek medewerkers zijn onder anderen Don Duyns, Karina Kroft, Frans Heemskerk en Michael John LaChiusa. In 2014 staat het thema 'mensen in grootstedelijke gebieden en de macht van de media' centraal.
In het middencircuit wil M-Lab twee grotere producties per jaar uitbrengen, die niet alleen in M-Lab worden getoond, maar ook een landelijke tournee kennen. In 2013 worden 'Voorjaarsontwaken' en 'They shoot horses don't they' gecreëerd. Deze laatste zal echter niet toeren, maar op locatie in Amsterdam gespeeld worden. Voor 'Voorjaarsontwaken', gebaseerd op het stuk van Frank Wedekind, schrijft Duncan Sheik de muziek en Steven Sater het script. 'They shoot horses don't they' is gebaseerd op het gelijknamige boek van Horace McCoy en gaat onder meer over de morbide fascinatie voor realityshows en talentenjachten. Voor 2014 staan 'He-Ho de Musical' en de Nederlandse première van 'Parade' gepland.
In totaal wil M-Lab in de jaren 2013-2014 170 voorstellingen realiseren. De speelbeurten zijn als volgt verdeeld: gemiddeld 45 per jaar in het kleinschalige circuit en 40 in het middencircuit. De instelling streeft naar een gemiddeld aantal bezoekers van 11.000 per jaar. M-Lab vraagt 378.000 euro per jaar aan, inclusief de toeslag.

In de periode 2009-2012 ontvangt M-Lab een structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 201.126 euro per jaar.
De activiteiten van de instelling zijn in de periode 2009-2011 gemonitord door de Raad voor Cultuur.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie waardeert het streven van M-Lab om de musical te vernieuwen en nieuwe wegen in te slaan voor het genre. De commissie ziet deze missie nog niet over de hele linie terug in de voorstellingen die M-Lab in de afgelopen periode heeft geproduceerd. De voorstellingen getuigen weliswaar van vakmanschap, maar er is weinig sprake van de kruisbestuivingen en de nieuwe vormen die de organisatie volgens haar doelstellingen voor ogen staat. De 'M-Lab-musicals' kennen vaak actuele thema’s en zijn kleiner en soberder van opzet dan de meer traditionele musicals, maar daarmee is er nog geen sprake van een radicale vernieuwing van het genre. In muzikaal opzicht vindt de commissie de voorstellingen niet altijd oorspronkelijk; de composities zijn weinig verrassend, waardoor de voorstellingen aan zeggingskracht inboeten. Een musical als 'De Boot en het Meisje' spreekt de commissie aan en is een geslaagd voorbeeld van wat M-Lab voor ogen staat.
Van de voorliggende plannen vindt de commissie de gekozen thema's in beginsel interessant, zoals het voor 2014 centrale thema "mensen in grootstedelijke gebieden en de macht van de media". Wel vindt de commissie de plannen vooralsnog summier uitgewerkt, waarbij met name de rol van de muziek nauwelijks uit de verf komt. Ook wordt niet overal duidelijk waaruit het vernieuwende element zal bestaan bij de beoogde producties. Door te werken met bestaande formats maakt M-Lab het zich niet gemakkelijk om de “grenzen van het genre op te zoeken”, zoals de instelling voor ogen staat.
Overigens bevreemdt het de commissie dat de aanvrager niet ingaat op de recente wisseling van de artistieke leiding bij M-Lab en wat deze voor gevolgen heeft voor de artistieke koers, terwijl de aanvrager wel aangeeft dat de artistiek leider de constante factor is bij de ontwikkeling van alle projecten. Daarbij mist de commissie een toelichting op de manier waarop de nieuwe makers gekozen worden en de wijze waarop zij begeleid worden in het maakproces.
Op grond van het vakmanschap dat uit de voorstellingen spreekt en de potentiële zeggingskracht van enkele van de voorgenomen projecten beoordeelt de commissie de kwaliteit van M-Lab echter als voldoende.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie vindt het ondernemerschap van M-Lab ruim voldoende. Een breed en divers publiek heeft de weg naar het M-Lab-gebouw in Amsterdam-Noord gevonden. De marketingplannen zijn gedegen en getuigen van ondernemerschap; zo is de commissie positief over het idee van de stoelsponsoring. Ook de enquêtes die de instelling onder zijn bezoekers uitvoert, kunnen bijdragen aan een verdere publieksontwikkeling.
Wat de begroting betreft stelt de commissie vast dat M-Lab hoge eigen inkomsten genereert. Zij vindt het te prijzen dat M-Lab diverse bedrijven aan zich heeft weten te binden. Voor 2013 en 2014 wordt echter een aanzienlijke vermindering van de publieksinkomsten verwacht, terwijl er de afgelopen jaren juist sprake was van een stijgende lijn. De begrote daling van de publieksinkomsten kan niet verklaard worden op basis van het beoogd aantal speelbeurten. Daarbij geeft de tekst aan dat M-Lab gaat inzetten op 10% meer bezoekers, maar dit is niet terug te vinden in de cijfers van de begroting, waar de toeschouwersaantallen in de jaren 2013 en 2014 nagenoeg gelijk blijven ten opzichte van 2011. De commissie mist dan ook een heldere toelichting op de begroting.
De instelling heeft zichzelf als podium en als productiekern op de kaart weten te zetten. Desondanks vertonen de ingediende jaarcijfers een matige financiële gezondheid van de instelling op basis van de liquiditeit en solvabiliteit van de afgelopen periode. Ten slotte plaatst de commissie een kritische kanttekening bij de grote hoeveelheid projecten die M-Lab wil realiseren. Zij constateert dat de markt, ook op het gebied van kleinschalige musicals, behoorlijk verzadigd is in Nederland, waardoor zij er niet op voorhand van overtuigd is dat er voldoende afzetmogelijkheden zijn en er voldoende publiek valt te generen voor alle producties.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Er worden veel musicals gepresenteerd in Nederland, door diverse aanbieders en producenten. Het door M-Lab geproduceerde aanbod onderscheidt zich van de meer groots opgezette musicals door de inhoudelijke thematiek en de kleinschalige vorm, maar dat maakt het aanbod niet uniek. Daarmee beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse muziektheaterlandschap als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie constateert dat er geen sprake is van een bijzondere bijdrage aan landelijke spreiding. Veruit de meeste voorstellingen van M-Lab zullen plaatsvinden in Amsterdam. Bovendien is het aantal voorstellingen dat buiten de vier grote steden wordt gespeeld relatief beperkt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
M-Lab heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente, maar heeft nu wel een structurele subsidie van 150.000 euro per jaar bij de gemeente Amsterdam aangevraagd. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is de bijdrage ruim voldoende.

Toeslag
niet toekennen
M-Lab vraagt de toeslag aan voor een nieuwe kleinezaalproductie en een zogenaamde 'M-Lab Proef'. Volgens de regeling is de toeslag echter bedoeld voor innovatie van het aanbod, waarvan de effecten het eigen werk van de aanvrager overstijgen. De commissie stelt vast dat M-Lab weliswaar nieuw repertoire ontwikkelt, maar dat dit repertoire niet ook door andere gezelschappen wordt uitgevoerd. Daarnaast is de commissie van mening dat de impact van de ambitie van M-Lab om het genre musical te vernieuwen, vooralsnog beperkt blijft. In hoeverre voormalige makers en uitvoerenden van M-Lab-producties erin slagen om de vernieuwing verder uit te dragen, wordt niet toegelicht in de aanvraag. Op grond hiervan adviseert de commissie om de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van M-Lab te honoreren voor zover het budget dat toelaat. Zij adviseert verder de toeslag niet toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 756.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 90 € 3.000 € 270.000
Circuit midden 80 € 4.500 € 360.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 630.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000