NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

inleiding

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE), gevestigd in Amsterdam, werd ruim vijftig jaar geleden gevormd door musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Vanuit een repertoire dat vijf eeuwen muziekgeschiedenis omvat, maken de twintig musici volgens de aanvraag opmerkelijke programma’s voor een groot en divers publiek. Het Nederlands Blazers Ensemble vermengt verschillende kunstdisciplines, verlegt grenzen, werkt samen met musici uit andere culturen en beoogt daarmee de westerse klassieke muziektraditie in een nieuw licht te plaatsen. Naast de reguliere concertpraktijk behoren educatie en talentontwikkeling tot de kerntaken van het ensemble. Het Nederlands Blazers Ensemble werkt op structurele basis met scholieren, jonge amateurmusici en jong talent. Het ensemble speelt circa tachtig voorstelling per jaar, op zowel de grote podia in Nederland als op alternatieve en minder voor de hand liggende speellocaties. Jaarlijks worden er gemiddeld twee internationale concertreizen gemaakt.
De artistieke visie en positionering van het ensemble worden door de aanvrager als volgt omschreven: Met vernieuwende programma’s wil het Nederlands Blazers Ensemble een groot publiek verrassen, boeien, ontroeren en prikkelen. De noten zijn daarvoor het belangrijkste materiaal, maar het verlangen om daarmee iets extra’s te doen, zorgt voor het aanbrengen van een spanningsboog in een bijzondere – theatrale of multimediale - presentatie. Het Nederlands Blazers Ensemble heeft daarmee naar eigen zeggen een geheel eigen stijl gecreëerd: het concert als voorstelling.
Naast het produceren van nieuwe programma’s wil het Nederlands Blazers Ensemble educatie en talentontwikkeling verder versterken. Voorbeelden van producties zijn o.a. het Nieuwjaarsconcert; 'Vurig Flamenco' met medewerking van Carmen Linares en 'Hart van Afrika' met Afrikaans zangtalent; 'Oost West Thuis Niet Best' met musicerende en componerende asielzoekers en vluchtelingen; 'Die Zauberflöte' en 'Cosᬠfan Tutte' in reprise; 'Liederen en dansen van de Dood', twee Russische meesterwerken in het kader van het Nederland-Rusland jaar 2013; 'Welcome to all Pleasures', met muziek van Henry Purcell en Steve Martland, uitgevoerd door o.a. Anthony Hegarty en Luc Arbogast en 'Club Sandwich' in samenwerking met Amsterdam Sinfonietta en het Muziekgebouw aan ’t IJ (een avond gericht op de jongeren tussen de 20 en 35 jaar).
Het Nederlands Blazers Ensemble wil in de jaren 2013 en 2014 jaarlijks 84 voorstellingen realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 808.200 euro per jaar, inclusief toeslag.

Het Nederlands Blazers Ensemble ontving in de jaren 2009-2012 een meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 861.706 euro per jaar.
In de periode 2009-2011 zijn acht concerten van het Nederlands Blazers Ensemble bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van het Nederlands Blazers Ensemble als goed. Het vakmanschap van de afzonderlijke musici is uitstekend. Over de uitvoeringskwaliteit van het ensemble als geheel stelt de commissie vast dat precisie soms ondergeschikt lijkt te zijn aan enthousiasme en spelvreugde. Daar staat tegenover dat er tijdens veel concerten van het Nederlands Blazers Ensemble een zinderende spanning aanwezig is, die voelbaar is voor het publiek en waarmee aan zeggingskracht wordt gewonnen. De minder klassieke programma’s, zoals bijvoorbeeld die met topmusici uit de wereldmuziek, passen het ensemble als gegoten. De concerten laten zich typeren door een hoge mate van vrijheid in het mengen van muziekstijlen. Daarmee weet het ensemble een breed publiek te bereiken, ook voor klassieke muziek.
Voor de komende jaren presenteert het Nederlands Blazers Ensemble een gevarieerd en aantrekkelijke programma, waarin een breed scala aan muziekstijlen en interessante invalshoeken aan bod komen. Daarbij weet het ensemble aansprekende componisten en arrangeurs aan zich te binden. Het Nederlands Blazers Ensemble ziet zichzelf als cultuurinspirator en talentbegeleider. Dat blijkt uit - soms al langer lopende - projecten als ‘Het Half Uur’ voor scholieren, 'jongNBE regionaal' voor jonge amateurs uit de wereld van de harmonie en fanfare, de landelijke compositiewedstrijd voor jongeren die zijn finale bereikt in het Nieuwjaarsconcert en het ensemble JongNBE, waarin jong talent wordt opgeleid in de voor het Nederlands Blazers Ensemble typerende stijl van werken. Het ensemble bereikt daarmee een potentieel aan nieuw publiek, maar creëert ook een eigen kraamkamer die het voortbestaan van het ensemble veilig stelt. Het voornemen om minder voorstellingen te produceren die vaker gespeeld gaan worden is positief en kan ten goede komen aan een nog hogere uitvoeringskwaliteit van het ensemble. De commissie heeft er vertrouwen in dat de plannen van het Nederlands Blazers Ensemble in de komende periode tot waardevolle concerten zullen leiden.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van het Nederlands Blazers Ensemble wordt door de commissie als ruim voldoende beoordeeld. De bedrijfsvoering is op orde: jaarcijfers en begroting laten zien dat de organisatie financieel gezond is. Kennis over verschillende facetten van ondernemerschap is goed vertegenwoordigd binnen de organisatie. Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met andere partijen, hetgeen een positief effect heeft op het verdienmodel. Met participatie in het concept Proefkamermuziek wordt een nieuwe weg verkend om met een aantal grotere ensembles vaker te gaan spelen op een aantal vaste lokaties buiten de grote steden, waardoor de afzet van programma's wordt vergroot.
Het Nederlands Blazers Ensemble voldoet ruimschoots aan de drempel- en streefnormen voor eigen inkomsten voor de komende periode.
De overige eigen inkomsten laten bijna een verdubbeling zien ten opzichte van de cijfers uit 2011, waarvan het merendeel is toe te schrijven aan een flinke stijging van de sponsorinkomsten. Hoewel de plannen op dit gebied wat summier zijn onderbouwd, spreekt de commissie haar vertrouwen uit in de organisatie: het ensemble is altijd inventief en succesvol geweest in het vinden van externe inkomstenbronnen.
Kritiek heeft de commissie op het feit dat het Nederlands Blazers Ensemble een flinke stijging van het aantal bezoekers nastreeft, maar dat tegelijkertijd uit de begroting blijkt dat de publieksinkomsten met ruim 16% dalen. Een reflectie hierop ontbreekt en de commissie vindt dit geen wenselijke ontwikkeling. Op het gebied van marketing zet het ensemble breed in op de betrokkenheid van het publiek, mede door de educatieve projecten. De concerten hebben een voor- en naprogramma en de betrokkenheid van de musici is groot. De commissie stelt vast dat slechts bij een enkel programma de doelgroepen zijn omschreven en de commissie mist een beschrijving van specifiek op de doelgroep gerichte marketingacties. Zij is van mening dat het Nederlands Blazers Ensemble een sterk merk is, dat met een gerichtere marketingstrategie nog beter uitgebuit zou kunnen worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
Het Nederlands Blazers Ensemble wordt geplaatst binnen het genre klassieke muziek, waarin een groot deel van de programma’s ondergebracht kan worden. Er zijn meer ensembles actief met overeenkomstig repertoire, maar het Nederlands Blazers Ensemble onderscheidt zich door de bijzondere multidisciplinaire benadering van de programma's, de grote mate van interactie met het publiek en de geïntegreerde aanpak die het ensemble voorstaat op het gebied van jong talent. Daarnaast ruimt het ensemble consequent een belangrijke plaats in voor aanbod voor de jeugd. Op grond van deze overwegingen beoordeelt de commissie de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands Blazers Ensemble als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding van het aanbod als neutraal. Zij overweegt daarbij dat het Nederlands Blazers Ensemble gevestigd is in Amsterdam wat geen meerwaarde oplevert voor de spreiding. Ook de spreiding van de activiteiten binnen Nederland is niet bijzonder hoog.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Het Nederlands Blazers Ensemble heeft voor de periode 2013-2016 een bedrag van 200.000 euro per jaar aangevraagd bij de gemeente Amsterdam. Mocht deze aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een stevige lokale bijdrage.

Toeslag
toekennen
De commissie is van oordeel dat er met de plannen van het Nederlands Blazers Ensemble voor de periode 2013-2014 sprake is van innovatie van het aanbod. Die innovatie vindt plaats op het gebied nieuw repertoire en talentontwikkeling, in het bijzonder het bieden van een plek aan jonge makers.
Het produceren van nieuw werk is een van de kerntaken van het ensemble. Enerzijds bestaat die noodzaak door de specifieke bezetting en is dit niet per definitie innovatief. Anderzijds blinkt het ensemble uit in het laten vervaardigen en uitvoeren van nieuw repertoire door jongeren en (heel) jonge componisten. De wijze waarop nieuw repertoire tot stand komt in samenwerking met gastspelers uit andere culturen wordt door de commissie gezien als een voorbeeld voor andere ensembles.
Daarnaast houdt het ensemble zich bezig met de generatie nieuwe spelers en makers. Een voorbeeld is het jongNBE, waarin toptalent wordt opgeleid tot musicus van de 21e eeuw. Centraal staan de communicatie met publiek, samenwerken, cultureel ondernemerschap, vrijheid in denken en een nieuwsgierige blik naar buiten. Jong NBE-ers spelen mee met het ensemble, verzorgen eigen concerten en verzekeren de toekomst van het Nederlands Blazers Ensemble. Door participatie en medeverantwoordelijkheid van de jongere generatie blijven ensemble, repertoire en publiek op een eigentijdse en aansprekende manier met elkaar in verbinding staan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Nederlands Blazers Ensemble te honoreren voor zover het budget dat toelaat.
De commissie adviseert een toeslag toe te kennen.

Omdat het plafond van het budget wordt bereikt bij de aanvraag van het Nederlands Blazers Ensemble, is het te verlenen bedrag (voorlopig) vastgesteld op 524.600 euro.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.616.400
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 46 € 4.500 € 207.000
Circuit groot 114 € 10.000 € 1.140.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.347.000
Toeslag 269.400
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.049.200 **
       
Gemiddeld per jaar € 524.600

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000