NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

NEDERLANDSE BACHVERENIGING

de Nederlandse Bachvereniging

inleiding

De Nederlandse Bachvereniging (NBV) is gevestigd in Utrecht. Jos van Veldhoven is artistiek leider. Wieske Wijngaards is zakelijk leider. De missie van de Bachvereniging is het brengen van de muziek van Bach en tijdgenoten, middels een daarbij passende uitvoeringspraktijk. Dit doet zij met een flexibele aanpak van het repertoire, volgens de aanvraag een aanpak die nauw aansluit bij die uit Bachs tijd, maar die ook op de maat van de veelzijdige hedendaagse freelance musicus is gesneden. De Bachvereniging hanteert een businessmodel waarbij alle aspecten van het culturele bedrijf in onderlinge samenhang worden benaderd. Steeds meer concerten vinden plaats in eigen beheer. De Bachvereniging investeert in langdurige relaties met publiek en diverse private partijen.
Bij al haar uitvoeringen streeft de Bachvereniging naar authenticiteit. Aan de basis van deze zoektocht liggen historische bronnen, maar ook de kennis en intuïtie van de eigen musici en het onvervalste kunstenaarschap van musici uit een onverwachte hoek, aldus de aanvraag, zoals dirigenten Ivá¡n Fischer, Ed Spanjaard of Peter Dijkstra. De Bachvereniging brengt volgens de aanvraag eigenzinnige programma's, vaak met nieuw en avontuurlijk repertoire.
De Bachvereniging zegt zich van andere ensembles te onderscheiden door haar grote expertise op het gebied van de muziek van Bach en tijdgenoten én van de zeventiende eeuw. Daarnaast is het ensemble niet gebonden aan één artistiek leider, maar kent het een rijke traditie van gastdirigenten. Ook noemt de Bachvereniging haar businessmodel en de sterke maatschappelijke worteling in negen kernplekken.

In de aanloop naar 2022, de honderdste verjaardag van de Bachvereniging, zal het ensemble het volledige oeuvre van Bach uitvoeren onder de titel 'All of Bach'. Daarbij ontwikkelt de Bachvereniging een website waarop Bachs muziek zowel in beeld als geluid toegankelijk wordt gemaakt, door middel van relevante achtergrondinformatie, gesprekken met de uitvoerenden en het online zetten van partituren. Dit project gaat van start in het najaar van 2013. Gezien het volume en de artistieke betekenis nemen de ruim tweehonderd cantates een centrale plek in. Voor deze cantates wordt een nieuwe concertvorm ontwikkeld, waarbij de muziek wordt ondersteund door gesproken woord, publieksinteractie, interviews en projecties. Ook organiseert de Bachvereniging jaarlijks een meerdaags evenement, steeds in een andere stad, waarin een bijzonder onderdeel uit Bachs oeuvre centraal staat. Voor ieder onderdeel dat in 'All of Bach' aan bod komt, zoekt de Bachvereniging naar een ruimte waarin de muziek het best tot zijn recht komt. Zo zal de wereldlijke muziek niet alleen in concertzalen, maar ook in stadhuizen, kastelen en huiskamers klinken. Naast Bach zullen voorgangers, tijdgenoten en navolgers klinken, zoals Kuhnau, Graupner, Locatelli en C.Ph.E. Bach. De Bachvereniging zet zijn educatieve activiteiten voort en reist waarschijnlijk in 2014 met de Matthá¤us Passion naar Japan. In het middencircuit voert de Bachvereniging kamermuziekprogramma's uit: hierin treden musici van de Bachvereniging op met gerenommeerde solisten.
De Nederlandse Bachvereniging wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 130 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 733.500 euro, inclusief toeslag.

De Nederlandse Bachvereniging ontvangt in de periode 2009-2012 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 580.398 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de jaren 2009-2012 is elf maal een concert van de Bachvereniging bezocht door adviseurs van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Nederlandse Bachvereniging als goed. Zij looft het vakmanschap van de Bachvereniging en de solisten en dirigenten die het gezelschap aan zich weet te binden. Zij is van van mening dat de Bachvereniging excelleert in het repertoire van J.S. Bach en zijn tijdgenoten. Ook prijst zij de wijze waarop artistiek leider Jos van Veldhoven regelmatig middels gesproken toelichtingen dit repertoire dichter bij het publiek brengt. Een kanttekening plaatst de commissie bij de uitvoering van Italiaanse muziek. Dit repertoire verdient op momenten meer brille. Dit zou de zeggingskracht van de concerten verder vergroten. De commissie heeft grote waardering voor de educatieve programma's van de Bachvereniging. Tevens vindt zij de wijze van programmeren zorgvuldig en interessant, omdat er steeds een goede balans wordt gevonden tussen bekend en onbekend repertoire. Een bijzonder voorbeeld hiervan vond de commissie het programma 'Bach na Bach' waarin muziek van Kagel en Bach met elkaar werd gecombineerd. Dit soort programma's vergroot de oorspronkelijkheid van het werk van de Bachvereniging.
Over de plannen voor de komende jaren is de commissie zeer te spreken. De commissie vindt het idee om het oeuvre van Bach integraal uit te voeren aansprekend. Er zijn nauwelijks andere gezelschappen die vanuit een bepaalde, zeer eigen, historische stijlopvatting het volledige oeuvre hebben uitgevoerd. De wijze waarop de Bachvereniging deze ambitieuze plannen uitwerkt, maakt nieuwsgierig. De commissie meent dat de Bachvereniging bij uitstek geschikt is om deze monsteronderneming uit te voeren. Het artistieke netwerk van de Bachvereniging en de zorgvuldig opgebouwde banden met publiek en culturele organisaties door heel Nederland, versterken de geloofwaardigheid van dit tien jaar durende project. Vanwege de hoge kwaliteit van de musici en hun communicatieve spel heeft de commissie vertrouwen in de zeggingskracht van de concerten. In dit kader plaatst zij echter ook enkele kanttekeningen bij de wijze waarop de Bachvereniging wil komen tot een 'nieuwe concertvorm'. Dit is in de aanvraag nog zo basaal uitgewerkt dat de commissie zich hier onvoldoende beeld van kan vormen. Ditzelfde geldt voor het crossmediale aspect van de plannen: hiervoor zijn de ideeën en uitgangspunten inspirerend opgeschreven, maar omdat een concrete uitwerking grotendeels ontbreekt is de commissie niet volledig overtuigd van het succes van dit idee.


Ondernemerschap
zeer goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Nederlandse Bachvereniging als zeer goed. In de muzieksector vervult zij een voorbeeldfunctie. Op het gebied van bedrijfssponsoring, lokale inbedding van de activiteiten en het inzetten van topbestuurders in het bestuur zijn er weinig andere ensembles die zo professioneel georganiseerd zijn. Deze hoge kwaliteit blijkt ook uit de aanvraag. Hierin toont de Bachvereniging een gedegen visie op de bedrijfsvoering, waarbij zij goed weet in te springen op veranderingen in de markt. Zij is werkelijk succesvol met het organiseren van concerten in eigen beheer. Aan het marketingplan ligt een heldere positionering en een goede marktanalyse ten grondslag. Daarnaast laat ze in het plan zien dat er continu doorontwikkeld wordt op dit gebied, om aansluiting bij het moderne publiek te kunnen blijven maken. Als een van de weinige ensembles heeft het gezelschap een doortimmerde visie op de spreiding van financiële risico's en de verwerving van particuliere giften. De keuze om vooral te spelen in negen kernplekken en aldaar stevig te investeren in partnerships met diverse lagen in de stad, vindt de commissie verstandig. De Nederlandse Bachvereniging heeft in de afgelopen jaren een zakelijk fundament gelegd waarop een ambitieus project als 'All of Bach' succesvol uitgebouwd kan worden.


Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De Nederlandse Bachvereniging richt zich op het genre klassieke muziek. Het repertoire dat de Nederlandse Bachvereniging van oudsher brengt, overlapt voor een deel met het repertoire dat wordt gespeeld door de orkesten in de basisinfrastructuur (met name de Passionen van Bach) en diverse ensembles uit het gesubsidieerde en ongesubsidieerde circuit. Met de plannen voor 'All of Bach' onderscheidt het ensemble zich echter van de overige aanbieders van dit repertoire. Slechts een beperkt deel van het oeuvre van J.S. Bach komt aan bod op de Nederlandse podia. Door de keuze om Bachs integrale oeuvre te gaan brengen, en de veelzijdige aanpak in de vorm waarop de verschillende deelgebieden van dit repertoire worden belicht, levert de Nederlandse Bachvereniging een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van het landschap.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende. Hoewel de standplaats Utrecht is en het ensemble op deze wijze geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding, presenteert het zich met grote regelmaat op podia door het gehele land. Deze podia zijn voor een verhoudingsgewijs groot deel gelegen buiten de vier grote steden.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De Nederlandse Bachvereniging heeft in de afgelopen periode jaarlijkse bijdragen ontvangen van de gemeente Utrecht (32.000 euro), de provincie Utrecht (26.000 euro) en de gemeente Maastricht (zevenduizend euro). Voor de periode 2013-2016 heeft zij in totaal 80.000 euro per jaar aangevraagd. Als dit bedrag wordt toegekend, levert dat een beperkte lokale bijdrage op.

Toeslag
niet toekennen
In de aanvraag legt de Nederlandse Bachvereniging uit dat zij met 'All of Bach' voor een totaal nieuwe publieksbenadering zal kiezen. De commissie is enthousiast over dit idee. De uitwerking in het plan overtuigt haar echter niet. Het crossmediale deel van het project 'All of Bach' is zeer beperkt beschreven. Uit de aanvraag blijkt alleen in de basis wat de ideeën hiervoor behelzen. Goed uitgewerkte voorbeelden van de plannen of namen van de verantwoordelijke creatieve partners ontbreken. De commissie kan op basis van de voorliggende beschrijvingen niet vaststellen of hier werkelijk sprake zal zijn van een innovatieve activiteit, die als voorbeeld zal dienen voor de sector. Dit is een vereiste om deze toeslag toe te kennen. De commissie adviseert daarom geen toeslag toe te kennen aan de Nederlandse Bachvereniging.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Nederlandse Bachvereniging te honoreren. Zij adviseert geen toeslag toe te kennen. Het geadviseerde subsidiebedrag is 1.067.500 euro voor twee jaar. Dit is een lager bedrag dan de Bachvereniging heeft aangevraagd: het gevraagde bedrag voor het middencircuit was namelijk geen mogelijk basisbedrag voor dit circuit. Gezien de kleine bezetting van de ensembles die zullen optreden in het middencircuit, is het eerste basisbedrag van 2.500 euro per concert gerechtvaardigd.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 1.467.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden 31 € 2.500 € 77.500
Circuit groot 99 € 10.000 € 990.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 1.067.500
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 1.067.500
       
Gemiddeld per jaar € 533.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000