NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

NIEUWE PHILHARMONIE UTRECHT

de Nieuwe Philharmonie Utrecht

inleiding

De Nieuwe Philharmonie Utrecht staat onder de artistieke leiding van Johannes Leertouwer en de zakelijke leiding van Bart van Meijl. De missie van het orkest is het persoonlijke verhaal van de uitvoerende musici te vertellen en een nieuwe orkestcultuur te realiseren, waarin zowel vraag- als aanbodgestuurd gewerkt wordt. De hoofddoelstelling van de Nieuwe Philharmonie Utrecht is het brengen van een breed repertoire klassieke en oude muziek op (on)gebruikelijke podia. De kernactiviteiten omvatten kalenderproducties (concerten gekoppeld aan feestdagen, bijvoorbeeld de Matthá¤us Passion), maatwerkconcerten (uitgevoerd en gefinancierd op verzoek van een marktpartij), themaproducties (gekoppeld aan evenementen, zoals De Vrede van Utrecht of de Culturele Zondagen), vrije producties (eigen initiatief van het orkest) en educatieve activiteiten.
De Nieuwe Philharmonie Utrecht wil de verworvenheden van de authentieke uitvoeringspraktijk en van de 'traditioneel opgeleide' musicus bij elkaar brengen. Er zullen gastdirigenten worden aangetrokken om hun expertise te delen met musici en publiek. Het orkest onderscheidt zich volgens de aanvraag van andere orkesten door de afwijkende organisatievorm en het perspectief van waaruit de muziek wordt benaderd. Zo worden weinig gespeelde werken uitgevoerd, speelt het orkest soms op bijzondere locaties (Há¤ndels 'Water Music' op de grachten) en licht Leertouwer tijdens de concerten de werken toe.
De concertprogramma's zijn gegroepeerd in enkele programmalijnen:

Programmalijn orkestbezetting groot: drie concertprogramma's met alle orkestwerken van Brahms, aangevuld met werk van Nederlandse componisten als Von Brucken Fock, Wagenaar, Hol en De Lange jr. Daarnaast vier concertprogramma's met symfonieën van Tsjaikovski, aangevuld met werk van zijn leermeesters.
Programmalijn orkestbezetting middelgroot: vier concertprogramma's waarin Franse werken (van onder meer Honegger, Fauré en Berlioz) worden gecombineerd met werken van Hendrik Andriessen en Diepenbrock. Binnen deze programmalijn zal ieder jaar ook een Beethovenproject plaatsvinden. Hierin wordt bekend symfonisch werk geplaatst naast minder bekend werk van Beethoven en werk van inspiratiebronnen als Méhul en Cherubini.
Programmalijn Nieuwe Oogst: drie concertprogramma's samengesteld met Nederlandse musici die hun geliefde werken met orkest uitvoeren. Zo klinkt in het programma met harpiste Gwyneth Wentink muziek van Ginastera en Michans. In het programma van saxofonist Arno Bornkamp zal werk uit de tijd van Adolphe Sax klinken op authentiek instrumentarium. Fagottist Bram van Sambeek speelt het fagotconcert van Du Puy.
Passie- en kerstconcerten: samen met Studium Chorale wil de Nieuwe Philharmonie Utrecht met deze concerten een nieuw publiek trekken.
De Nieuwe Philharmonie Utrecht wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar 43 concerten geven. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 430.000 euro per jaar.

De Nieuwe Philharmonie Utrecht ontvangt in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende. Zij waardeert de ambities en inspanningen van de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Zij is echter van mening dat de spelkwaliteit van het orkest niet overtuigend is, ondanks het vakmanschap van de individuele musici. De opnames laten enigszins matte en stijve uitvoeringen horen. Daarbij constateert de commissie intonatieproblemen in een van de opnames. Het geheel geeft geen blijk van een eigen geluid en een artistiek volgroeide benadering. Hoewel het orkest zich in de aanvraag presenteert als een vernieuwende organisatie, vindt de commissie de zeggingskracht van de concerten beperkt. De presentatie van het orkest en de concerten is verre van vernieuwend, eerder zeer behoudend. Daarnaast maken de gesproken toelichtingen tussen de werken de concertervaring amper levendiger.
In de aanvraag beschrijft het orkest de artistieke lijn voor de komende jaren: de concerten zullen werken uit diverse tijdperken omvatten. Deze keuze maakt dat de positionering als authentiek orkest meer toelichting behoeft. Helder is dat het orkest Brahms en zijn tijdgenoten op authentieke wijze ten gehore wil brengen, maar hoe het gezelschap om zal gaan met componisten uit andere tijdperken wordt de commissie niet duidelijk. De onduidelijkheid over deze werkwijze doet sterk af aan de oorspronkelijkheid van de plannen. Positief op dit vlak vindt de commissie de inzet voor Nederlandse componisten en hun werk. Vervolgens vindt de commissie dat uit de plannen niet blijkt dat de zeggingskracht van de concerten de komende jaren zal groeien ten opzichte van het verleden. De voorgestelde programma's zijn gedegen samengesteld en musicologisch verantwoord, maar zullen het publiek slechts in beperkte mate verrassen. Ook mist de commissie informatie over de solisten met wie het orkest wil samenwerken. Vooral in de programmalijnen groot en middelgroot maakt dit dat de commissie zich geen beeld kan vormen van het klinkende resultaat in de komende jaren.


Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zwak. De Nieuwe Philharmonie Utrecht voldeed niet aan de drempelnorm van gemiddeld veertig concerten tussen 2009 en 2011. Het gemiddelde aantal lag op minder dan zes concerten per jaar. Daarom heeft zij getoetst of de aanvraag aannemelijk maakt dat het orkest in 2013 wel veertig concerten zal spelen. De commissie vindt van niet. Zij vindt dat de aanvraag niet aannemelijk maakt dat de vraag vanuit het publiek of de podia naar het orkest in het komende jaar bijna zal verzevenvoudigen, waardoor het aantal concerten van veertig gerechtvaardigd zou zijn.
Ook vindt zij de begrote publieksinkomsten per concert zeer onrealistisch. Per concert verwacht de Nieuwe Philharmonie Utrecht een vervijfvoudiging van de inkomsten in het recente verleden, wat in totaal een toename van meer dan 2500% ten opzichte van 2011 zou betekenen. De marketingstrategie die in de aanvraag wordt beschreven geeft de commissie evenmin vertrouwen dat deze reuzenstap gezet kan worden. Zo is de doelgroepbeschrijving amper richtinggevend. De segmentatie biedt dan ook onvoldoende houvast voor een concrete marketingstrategie. Daarbij is de aansluiting die gemaakt wordt tussen doelgroep en type productie niet geloofwaardig. De commissie vindt bijvoorbeeld de keuze van producties voor nieuw publiek niet logisch. Uit de aanvraag blijkt niet waarom juist deze producties op deze onervaren concertbezoekers zijn toegesneden.
Verder merkt de commissie op dat in de aanvraag wordt uitgelegd hoe het orkest op een inventieve manier samenwerkt met private partijen en deze risicodrager maakt voor de kaartverkoop van de concerten. In het verleden heeft dit goed gewerkt. De commissie heeft waardering voor deze werkwijze, maar ziet in de aanvraag geen aanwijzing dat dit voor ieder voorgenomen concert kan worden gerealiseerd. Een ander aspect aan het plan en de begroting dat twijfels oproept bij de commissie is de werving van de overige eigen inkomsten. De aanvrager voorziet bijna een verdubbeling van deze inkomsten ten opzichte van 2011, maar maakt niet duidelijk waar deze grote toename vandaan zal komen.


Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Het repertoire dat de Nieuwe Philharmonie Utrecht brengt overlapt zeer sterk met het repertoire dat wordt gebracht door de orkesten in de basisinfrastructuur en diverse ensembles uit het gesubsidieerde circuit. De bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland beoordeelt de commissie daarom als neutraal.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal. De Nieuwe Philharmonie Utrecht is gevestigd in Utrecht en zal daar ook regelmatig optreden. Aangezien Utrecht een van de vier grote steden is, waar ook een groot cultureel aanbod te zien is, levert dit gegeven dus geen bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten op. Ondanks een behoorlijk aantal concerten in de regio's Midden en Oost, is de spreiding van concerten over de rest van Nederland beperkt. De Nieuwe Philharmonie Utrecht levert ook in dat licht geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
De Nieuwe Philharmonie Utrecht heeft in de afgelopen jaren geen structurele subsidies ontvangen van de provincie of gemeente. Het orkest heeft een bedrag van 125.000 euro aangevraagd bij de gemeente Utrecht. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Nieuwe Philharmonie Utrecht niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 860.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000