NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ORKEST V/D ACHTTIENDE EEUW

Ver. van maatschapsleden van Het Orkest v/d Achttiende Eeuw

inleiding

Het Orkest van de Achttiende Eeuw is gevestigd in Amsterdam. Het orkest wordt geleid door dirigent Frans Brá¼ggen en directeur Sieuwert Verster. De missie van het orkest is het zo waarheidsgetrouw mogelijk uitvoeren van de muziek uit de achttiende en de vroege negentiende eeuw. Sinds de oprichting in 1981 geeft het orkest veertig concerten per jaar in binnen- en buitenland. Het orkest bestaat eigenlijk uit vier orkesten, toegesneden op vier stijlperiodes: een Bach-orkest, een Rameau-orkest, een Klassiek-orkest en een Brahms/Schumann-orkest. Dezelfde musici spelen hiertoe op vier verschillende instrumentaria, in vier verschillende stemmingen en in vier verschillende stijlen. Het Orkest van de Achttiende Eeuw richt zich op de muziek die geschreven is tussen 1700 en 1850. Bach, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn en Chopin zijn de 'huiscomponisten'. Het orkest streeft ernaar om een balans te handhaven tussen het uitvoeren van onbekende composities en het herhalen van werken die het orkest door de jaren heen dierbaar zijn geworden.
Net als de meeste andere ensembles in Nederland werkt het Orkest van de Achttiende Eeuw projectmatig. Ook deelt het volgens de aanvraag de intellectuele en serieuze denkwijze over de muziekpraktijk met andere ensembles. Het orkest werkt vanuit de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk. De sterke positie in het buitenland is een specifiek kenmerk van het Orkest van de Achttiende Eeuw. Goede afspraken met ensembles in Nederland die vergelijkbaar repertoire spelen leiden ertoe dat er weinig overlap is in het aanbod. Zo brengt het Orkest van de Achttiende Eeuw de komende jaren onder meer Bachs 'Oster-Oratorium'. Ook voert het orkest op eigen wijze semiscenische opera's uit. De komende jaren zal worden samengewerkt met partners als Asko|Schönberg, het Rubens Quartet, Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor. Het orkest heeft contacten met radio- en televisiemakers in binnen- en buitenland, filmers, acteurs en regisseurs.
Het orkest blijft ook de komende periode vasthouden aan de vier of vijf projecten per jaar. Deze projecten zijn onder te verdelen in drie categorieën:

Het Oratorium/de Passie: samen met Cappella Amsterdam brengt het orkest in het ene jaar een passie van Bach en in het andere jaar Bachs 'Oster-Oratorium' of 'Himmelfahrts-Oratorium'.
Het symfonisch programma, al dan niet met solist (driemaal per jaar). In 2013 brengt het orkest in dit kader een bezoek aan Japan, waar het de derde symfonie van Mendelssohn en de achtste symfonie van Schubert zal brengen. Ook zullen aldaar concerten plaatsvinden met de meest recente winnares van het Chopin Concours (Warschau), Yulianna Avdeeva. Op het programma staan beide pianoconcerten van Chopin. Voor 2013 staan ook de uitvoering en opname van alle pianoconcerten van Beethoven op het programma, met Maria Joá£o Pires en Martha Argerich.
De opera (of een andersoortige grootschalige productie - een keer per jaar): een semiscenische productie met orkest, koor en solisten. Voor de komende producties zal geput worden uit de opera's van Mozart.
Het Orkest van de Achttiende Eeuw wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar veertig concerten geven. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 300.000 euro.

Het Orkest van de Achttiende Eeuw ontvangt in de periode 2009-2012 een subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 254.151 euro per jaar.
Daarvá³á³r ontving de instelling subsidie van het Rijk in het kader van de cultuurnota.
In de jaren 2009-2012 is negenmaal een concert van het Orkest van de Achttiende Eeuw bezocht door een adviseur van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de kwaliteit van het Orkest van de Achttiende Eeuw als zeer goed. In het advies van vier jaar geleden was de commissie uitermate enthousiast over het Orkest van de Achttiende Eeuw en dirigent Frans Brá¼ggen. Dit oordeel wordt door de huidige commissie gedeeld. De concerten van het orkest zijn altijd levendig en geven blijk van afgewogen en oorspronkelijke interpretaties. De doordachte authentieke uitvoeringspraktijk van het orkest is een voorbeeld voor andere gezelschappen. Daarnaast zijn de klank en het samenspel van het orkest van uitzonderlijke klasse. De bijzondere kwaliteit van het orkest wordt bevestigd door het blijvende succes in het buitenland, maar ook door het niveau van de solisten die met het orkest willen werken. Een treffende illustratie hiervan is het concert waarbij de pianisten Maria Joá£o Pires en Martha Argerich gezamenlijk een uitgevallen solist vervingen in het tweede pianoconcert van Beethoven. Ook is de commissie enthousiast over de wijze waarop het orkest Mozarts opera 'Die Entfá¼hrung aus dem Serail' heeft gebracht. Zowel de keuze voor de solisten als de regie sprak haar sterk aan.
De plannen voor de komende jaren laten een voortzetting van deze succespraktijk zien. De wijze waarop het orkest zichzelf heeft georganiseerd draagt er aan bij dat de musici en de dirigent steeds weer op een frisse wijze hun programma's aanpakken. Het zichtbare en hoorbare spelplezier versterken de zeggingskracht van de concerten. De jarenlange ervaring samen maakt dat musici en dirigent elkaar zo goed aanvoelen dat de muziek op bijna organische wijze tot klinken wordt gebracht. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat dit ook in de komende periode tot waardevolle concerten zal leiden. Zij is benieuwd naar de interpretatie van Brá¼ggen van de opera's van Mozart. Ook de integrale opname van de pianoconcerten van Beethoven met Maria Joá£o Pires en Martha Argerich belooft een muzikale gebeurtenis van formaat te worden.

Ondernemerschap
zeer goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van het Orkest van de Achttiende Eeuw als zeer goed. Dit komt in hoge mate tot uiting in de bedrijfsvoering en de verwerving van eigen inkomsten. De wijze waarop het Orkest van de Achttiende Eeuw, met een verhoudingsgewijs laag subsidiebedrag, steeds tot uitstekende zakelijke resultaten komt, oogst bewondering. De verhouding tussen de subsidie en het totaal aan publieksinkomsten dat het orkest weet te verwerven, is bij geen enkele andere muziekinstelling in de groep aanvragers zo gunstig. Dit is onder meer te danken aan een uitermate slanke organisatie onder leiding van een bevlogen directeur, een strikt vasthouden aan efficiënte tourneeplanningen en een zeer groot netwerk in de media.
De marketing kenmerkt zich door zijn doeltreffendheid: het Orkest van de Achttiende Eeuw weet een groot en breed publiek aan zich te binden. De uitstekende resultaten zijn mede te danken aan de zeer heldere positionering van het orkest en aan de aantrekkingskracht van Frans Brá¼ggen. Deze sterke punten worden op een effectieve wijze in de publiciteit gebruikt.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
Het repertoire dat het Orkest van de Achttiende Eeuw brengt overlapt zeer sterk met het repertoire dat wordt gebracht door de orkesten in de basisinfrastructuur en diverse ensembles uit het gesubsidieerde circuit. De bijdrage aan de pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland beoordeelt de commissie daarom als neutraal.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende. Hoewel de standplaats Amsterdam is, en het orkest op grond van deze vestigingsplaats geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding, presenteert het zich met grote regelmaat op podia door het gehele land. Daarmee draagt het orkest stevig bij aan de spreiding van de podiumkunsten door Nederland.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het Orkest van de Achttiende Eeuw heeft geen meerjarige financiële bijdrage van een provincie of gemeente aangevraagd.

Toeslag
niet van toepassing
Het Orkest van de Achttiende Eeuw heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Orkest van de Achttiende Eeuw te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 600.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 80 € 7.500 € 600.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 600.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 600.000
       
Gemiddeld per jaar € 300.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000