NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

PIPS:LAB

inleiding

PIPS:lab is in 1999 opgericht door Keez Duyves (uitvinder), Remco Verveer (fotograaf) en Thijs de Wit (theatermaker). Later zijn daar Daan van West (componist), Steven van Hulle (kunstenaar/dj), Stije Hallema (songwriter/filmmaker) en Yorick Heerkens (acteur) bijgekomen. PIPS:lab is een theatergroep, een kunstenaarscollectief en een softwarebedrijf. Door interdisciplinaire samenwerking ontstaan, naast theaterproducties en concerten, nieuwe kunstvormen als interactieve installaties, computerapplicaties en cross-overs tussen deze vormen. PIPS:lab wil anders zijn, anders denken en anders maken en voelt zich thuis in alle disciplines, zolang de ervaring gedeeld kan worden met een publiek. De participatie van het publiek speelt ook een belangrijke rol in de installaties, op Facebook en via smartphone, tablet of app. PIPS:lab vermengt muzikale stijlen, ontwikkelt nieuwe technieken en bouwt interfaces om de computer 'bespeelbaar' te maken. PIPS:lab wil de mediamanipulatie zichtbaar en voelbaar maken. De groep presenteert zich in het clubcircuit, in theaters en in musea en heeft zo een brugfunctie tussen high art en low art, aldus de aanvraag. Daarbij werkt men veel samen met andere kunstenaars; met name de samenwerking met Touki Delphine zal de komende periode verder worden onderzocht. Vanaf 2013 zal een nieuwe zakelijk leider werkzaam zijn en Willem Weemhoff wordt aangetrokken als mediamanager. De projecten van PIPS:lab zullen vanaf 2013 elk een verantwoordelijke projectleider kennen en de loods in Amsterdam-Noord, waar PIPS:lab sinds enkele jaren is gevestigd, groeit uit tot kantoor, werkruimte, studio's, atelier en presentatieruimte, ook voor andere jonge makers.
In 2013 en 2014 staan in het kleinschalige- en middencircuit zes nieuwe producties voor ogen. 'Jobs for Satan' wordt een theaterapp over Apple, censuur en misstanden voor iPhone- en iPad-bezitters; '15 minutes' is, geïnspireerd door gospel en 'The Voice of Holland', een onderzoek naar een concertvorm met het publiek als digitale personages en met zelf ontwikkelde muziekinstrumenten; 'Pirates of the polder', in samenwerking met Touki Delphine, speelt zich af tijdens een boottocht door Amsterdam-Noord met door GPS en roeispanen aangedreven projecties; 'Aire d'Asserville', over de microwereld van wegrestaurants en benzinestations, is gebaseerd op een film van Jacques Tati, en in 'The Better You', a battle of installations, maken toeschouwers hun interactieve digitale zelfportret. Vier producties gaan de komende jaren in reprise: 'Yvonne', 'Het Spookhuis', 'Jobs for Satan' en '15 minutes'.
De aanvraag van PIPS:lab beschrijft naast de voorstellingen een aantal onderzoeken en installaties waarvoor bij het Fonds Podiumkunsten niet wordt aangevraagd.
PIPS:lab vraagt voor de komende twee jaar voor 150 voorstellingen - 90 in het kleinschalige circuit en 60 in het middencircuit - 243.000 euro per jaar aan, inclusief de toeslag.

PIPS:lab ontvangt voor de periode 2009-2012 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 188.010 euro per jaar. Daarnaast ontvangt het gezelschap een bijdrage van de gemeente Amsterdam. Adviseurs van het Fonds hebben tien voorstellingen van vier verschillende producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie vindt het werk van PIPS:lab getuigen van een gezond anarchisme. De technische toepassingen die het collectief ontwikkelt zijn in potentie waardevol en van belang voor zowel de podiumkunsten als de beeldende kunst. Het werk van PIPS:lab kent oorspronkelijke uitgangspunten, maar de commissie signaleert in de uitvoering een wisselende kwaliteit. De producties 'DieSpace', 'Wortal Comeback' en 'Archie and the bees' kenden sterke en zwakke kanten. Zo varieerde het oordeel over de vormgeving van technisch knap tot slordig en werd de theatrale kant van de voorstelling enerzijds mooi absurdistisch en anderzijds flauw genoemd. De muziek was soms banaal, maar er werd ook mooi meerstemmig gezongen. Het vakmanschap en de zeggingskracht van PIPS:lab kunnen in de ogen en oren van de commissie derhalve nog verbeteren.
Voor de komende periode presenteert PIPS:lab intrigerende podiumkunstplannen met actuele en originele thematieken. Ondanks de summiere uitwerking ziet de commissie daarin een wereld aan mogelijkheden. En dat PIPS:lab met projectleiders gaat werken, kan bijdragen aan een betere dramaturgische en muzikale kwaliteit van de voorstellingen, waardoor een grotere zeggingskracht gerealiseerd kan worden. Daarbij wekt de beoogde samenwerking met makers als Marjolijn van Heemstra en Touki Delphine en met The Eddy the Eagle Museum vertrouwen. De eerste fysieke website zal bovendien via Frascati en de Universiteit van Amsterdam wereldwijd zijn weg vinden. De ontwikkeling van 'kunstapps' biedt veelbelovende nieuwe artistieke mogelijkheden, zowel in de voorstellingen als in de installaties, en de beoogde publieksparticipatie zal hiermee in de ogen van de commissie een nieuwe dimensie krijgen. Internationaal wordt PIPS:lab frequent uitgenodigd door festivals, kunstmanifestaties en musea en het collectief manifesteert zich over de hele wereld, van de Verenigde Staten en Canada tot Australië en Soedan. De commissie wordt hierdoor gesterkt in haar oordeel over de artistieke kwaliteit, die in haar ogen ruim voldoende is.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van PIPS:lab als voldoende.
PIPS:lab heeft in Alles voor de Kunsten een goede partner gevonden voor het verkopen van de voorstellingen aan de vlakkevloerzalen, en het internationale netwerk is, dankzij de samenwerking met Theatre Embassy en TIN, sterk ontwikkeld. De commissie vindt de marketingplannen van PIPS:lab rijk aan ideeën, maar nog weinig getuigen van visie en strategie. De doelgroep is vooral het eigen publiek dat via de sociale media adequaat wordt bereikt, maar een nieuw theaterpubliek vindt volgens de commissie niet gemakkelijk de weg, ook niet via de websites van PIPS:lab. De samenwerking met Alles voor de Kunsten is ook ten aanzien van de marketing een positief signaal.
Het collectief opereert met verve op het spannende snijvlak van kunst en commercie. Zo ziet de commissie waardevolle zakelijke initiatieven in de ontwikkeling en de verkoop van apps en rondom de exploitatie van het pand aan de Papaverhoek in Amsterdam-Noord. De commissie mist echter in de aanvraag een toelichting op het feit dat PIPS:lab geen meerjarige subsidie bij de gemeente heeft aangevraagd. PIPS:lab zal zich daarentegen wel gaan richten op het aanvragen van beeldende kunst subsidies.
De commissie signaleert weliswaar dat de liquiditeit van het collectief de afgelopen jaren soms te wensen overliet en dat de eigen inkomsten in 2011 tegenvielen, maar de begroting voor 2013 is vertrouwenwekkend. PIPS:lab kent een zeer gevarieerde artistieke praktijk die zich afspeelt in verschillende circuits met een divers publiek. De organisatie vraagt dan ook om een specifieke bedrijfsvoering. Met het aantrekken van een nieuwe zakelijk leider en een mediamanager moet het collectief volgens de commissie een verdere zakelijke en strategische professionaliseringsslag gaan maken.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage van PIPS:lab aan de pluriformiteit als zeer goed. Met de multimediale technieken als uitgangspunt brengt het collectief unieke voorstellingen, theatrale presentaties en installaties. De interactiviteit met het publiek is een ander aspect waarin PIPS:lab zich consequent en terdege onderscheidt.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
PIPS:lab is gevestigd in Amsterdam. Dat draagt niet bij aan de spreiding van instellingen buiten de vier grote steden. Het collectief wil zich vanaf 2013 vooral presenteren in de vier grote steden en in het buitenland. Slechts 20% van de voorstellingen vindt plaats in de regio. De commissie vindt de bijdrage aan de spreiding niet bijzonder.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
PIPS:lab vraagt geen structurele bijdrage aan de gemeente of de provincie.

Toeslag
niet toekennen
De commissie vindt de motivatie van PIPS:lab voor het aanvragen van de toeslag zeer mager. PIPS:lab wil een inspiratiebron zijn voor makers van allerlei pluimage, maar uit de aanvraag wordt niet duidelijk of en in welke mate andere makers de software en de techniek die PIPS:lab ontwikkelt daadwerkelijk gebruiken. Waar sprake zou kunnen zijn van repertoire acht de commissie het onwaarschijnlijk dat andere gezelschappen deze stukken ook zullen gaan uitvoeren. De producties zijn daarvoor te eigen aan het collectief. De commissie adviseert de toeslag niet toe te kennen.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van PIPS:lab te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 486.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 90 € 1.500 € 135.000
Circuit midden 60 € 4.500 € 270.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 405.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 400.000 **
       
Gemiddeld per jaar € 200.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000