NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

ROSA ENSEMBLE

inleiding

Het Rosa Ensemble, met artistiek leider Daniel Cross en zakelijk leider Arjen Barel, is gevestigd in Utrecht en vervult volgens de aanvraag binnen het genre muziektheater een pioniersfunctie. Rosa functioneert naar eigen zeggen meer als een experimentele popband dan als een klassiek muziektheaterensemble. Het gezelschap opereert, vanuit een visie op een maatschappij in ontwikkeling, als intermediair tussen componisten, tekstschrijvers, musici, regisseurs, filmmakers en acteurs. Men zoekt verbindingen met minder voor de hand liggende disciplines en "is op permanente basis bezig het podium voor de toekomst uit te vinden". Naast theaterzaal of concertvloer wordt ook internet een plek waar Rosa zich volwaardig presenteert, met sociale media als bindmiddel. Musici, componisten, geluidstechnici, video- en lichttechnici beschouwen zich als coauteur; de taken en verantwoordelijkheden worden gedeeld. Bij het onderzoek is het delen van creativiteit belangrijker dan het presenteren van het eindresultaat van een gesloten proces, aldus de aanvraag. Rosa werkt verder samen met een groot aantal Utrechtse en landelijke partners en neemt deel aan een educatief project in Utrecht Overvecht. Een aantal projecten wordt met buitenlandse coproducenten ontwikkeld met het oog op de internationale markt.
Rosa wil per jaar 48 voorstellingen spelen, waarvan in ieder geval één grote nieuwe voorstelling, één studentenproject, één reprise en een aantal losse concerten. In 2013 en 2014 volgen in het kleinschalige circuit twee delen uit de 'Stalin Trilogie'. In 'RosaPeng', met PENG! Palast (Bern), speelt een popband op basis van absurdistische teksten van Daniil Charms op festivals in Nederland en Zwitserland. In 'De meester en Margarita', met Collectief 33 1/3, wordt de thematiek van Boelgakov vertaald in beeld en geluid. In dit circuit speelt Rosa verder twee proeves ('De meester' en 'Margarita'), 'Rosa/Projectors' met The Dirty Projectors uit New York voor Incubate, Vlieland en New York, 'supeRRosa' met studenten interactieve-, game- en sounddesign, 'Dovemansogen', een voorstelling voor doven en slechthorenden in samenwerking met Intro in situ en Het Geluid, en 'Valis', een voorstudie voor een productie in 2015.
Voor het middencircuit wordt in 2013 'Götterfunken Europa' gemaakt, ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht, met Crash (Ierland) en Zeitkratzer (Duitsland) in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Berlijn en Dublin.
Rosa vraagt voor de komende twee jaar voor 96 voorstellingen - 90 in het kleinschalige circuit en 6 in het middencircuit - 183.600 euro per jaar aan, inclusief de toeslag.

Het Rosa Ensemble ontvangt voor de periode 2009-2012 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 138.370 euro per jaar. Daarnaast ontvangt het gezelschap een bijdrage van de stad Utrecht. Vijftien voorstellingen van negen verschillende producties zijn door adviseurs van het Fonds bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de kwaliteit van het Rosa Ensemble als ruim voldoende. Rosa beschikt over talentvolle en vakbekwame musici en de commissie stelt vast dat in de sinds 2009 uitgevoerde projecten van het ensemble de muziek de hoofdrol speelde. Het theatrale aspect in voorstellingen als 'In The Whisk Of A Lamb's Tail' en 'Götterfunken' bleef daarbij achter. Elementen als vormgeving en dramaturgie of de inbreng van een regisseur werden gemist en de commissie had kanttekeningen bij de zeggingskracht. Het aandeel van het Rosa Ensemble in de coproducties 'De Kellner en de Levenden' met Jan Jaap van der Wal en 'Falstaff rivisto' met Opera Spanga beperkte zich in de ogen van de commissie tot het muzikale deel in die voorstellingen.
Het Rosa Ensemble formuleert een inhoudelijk sterke aanvraag met een inspirerende missie, gebaseerd op een maatschappelijk geëngageerde visie. De commissie ervaart echter een discrepantie tussen de ideologie en de uitwerking van een aantal van de gepresenteerde plannen. Rosa afficheert zich namelijk als een experimentele popband en een deel van de toekomstige projecten betreft dan ook concerten. De ideeën over woord, beeld en geluid komen daar weinig in terug. Het door Rosa geformuleerde idee dat het delen van creativiteit belangrijker is dan het presenteren van het eindresultaat, past bij onderzoek en experiment. Dat uitgangspunt dreigt zich volgens de commissie ook in de voorstellingen te vertalen in een geringe communicatie met en zeggingskracht voor het publiek. De commissie vindt de gepresenteerde muziektheaterprojecten echter belangwekkend. Rosa heeft vanuit een artistieke motivatie interessante samenwerkingspartners als PENG! Palast en The Dirty Projectors aan zich weten te binden. De plannen voor de 'Stalin Trilogie' zijn het best doordacht en ook 'Dovemansogen' is in de ogen van de commissie een veelbelovend project. Met een partner als het aanstormende Collectief 33 1/3 zal de trilogie ook visueel en theatraal aan zeggingskracht winnen, naar de mening van de commissie. Overigens reflecteert de aanvraag niet op de eerder met componist Wilbert Bulsink gerealiseerde versie van 'Götterfunken'. De commissie signaleert ten overvloede dat het Rosa Ensemble naast zijn eigen concerten en voorstellingen ook deelneemt aan educatieprojecten in de eigen wijk Overvecht. Zij vindt dat Rosa daarmee streeft naar een evenwichtige balans in de activiteiten.

Ondernemerschap
voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.
Het Rosa Ensemble formuleert ten opzichte van 2011 een aanzienlijke stijging van het aantal voorstellingen, het aantal bezoekers en de publieksinkomsten in 2013. De toelichting op het bereiken van deze doelen in de aanvraag is summier en de commissie vindt de plannen ambitieus en heeft reserves ten aanzien van de haalbaarheid daarvan. Rosa wil de speelmogelijkheden in het buitenland vergroten en gezien de internationale coproducties is dat realistisch. Rosa maakt bovendien in de aanvraag een duidelijk statement qua marketing, en de focus op communicatie is hier overtuigend. De commissie is positief over het grote aantal vrienden op Facebook en zij vindt het feit dat de marketing zich vooral online afspeelt, passend bij het ensemble. De vormgeving is herkenbaar en spreekt aan, evenals de vermelde hit 'n run-events en de crowdsourced videoclips. Niettemin mist de commissie een overtuigend plan om het beoogde aantal voorstellingen in Nederland te verkopen.
De commissie is positief over de kostenbeheersing die het ensemble nastreeft. De beheerslasten zijn echter, ondanks het feit dat de kosten voor de artistiek leider bij de activiteitenlasten zijn ondergebracht, nog relatief hoog. Het gezelschap wil de eigen inkomsten verhogen door ook opdrachten voor bijvoorbeeld filmmuziek en commercials aan te nemen, maar de stijging van de eigen inkomsten voorkomt vooralsnog niet dat in de begroting het aandeel subsidie van het Fonds per bezoek zeer hoog is.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage aan de pluriformiteit is ruim voldoende. Het Rosa Ensemble benadert het muziektheatervak vanuit de muziek. Daarmee onderscheidt het ensemble zich van gezelschappen als bijvoorbeeld De Veenfabriek en PIPS:lab, waar eerder het theatrale of de vorm het uitgangspunt vormt voor de voorstellingen. De commissie vindt de bijdrage van Rosa aan de pluriformiteit van het muziektheaterlandschap aanzienlijk.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Het Rosa Ensemble is gevestigd in Utrecht. Dat draagt niet bij aan de spreiding van instellingen buiten de vier grote steden. Het gezelschap richt zich meer op het buitenland, waar 11 van de 48 beoogde voorstellingen plaatsvinden. De bijdrage van Rosa aan de spreiding van het aanbod in de Nederlandse regio's is niet bijzonder.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Bij de gemeente Utrecht wordt 95.000 euro aangevraagd. Mocht dit bedrag worden toegekend, dan zou dat een beperkte lokale bijdrage betekenen.

Toeslag
niet toekennen
De commissie adviseert de toeslag niet toe te kennen. Zij vindt het repertoire dat het Rosa Ensemble ontwikkelt zeer eigen aan de groep en zij acht daarom de kans dat een muziektheaterproductie van het Rosa Ensemble wordt overgenomen door een ander gezelschap of ensemble zeer klein. Rosa werkt met een vaste groep 'artists in residence'. De aanvraag gaat niet in op wat deze ervaring voor de betreffende kunstenaars betekent en het is onduidelijk of het traject consequenties heeft in hun verdere carrière. De andere opmerkingen die in de aanvraag aan de innovatie worden gewijd, betreffen de verschillende contexten waarbinnen het ensemble functioneert en de specifieke werkwijze. De commissie vindt deze opmerkingen eerder artistieke uitgangspunten dan een bewijs van innovatieve effecten voor de sector.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van het Rosa Ensemble te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 367.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 90 € 3.000 € 270.000
Circuit midden 6 € 6.000 € 36.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 306.000
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000