NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

SONNEVANCK

Jeugdtheater Sonnevanck

inleiding

Jeugdtheater Sonnevanck, met artistiek leider Flora Verbrugge en zakelijk leider Lieke Bisseling, wil vanuit Enschede met hedendaags muziektheater bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren tot ruimdenkende volwassenen en zo het creatief en vernieuwend vermogen van de samenleving versterken. In muziektheater zijn muziek en theater dubbel effectief in het uitlokken van gedachtes en emoties, aldus de aanvraag, en Sonnevanck wil kinderen van vier tot twaalf jaar stimuleren empathie te oefenen en de geest soepel te houden. Sprookjes, mythen en andere klassiekers, ook met volwassen thema's, worden als volwaardig muziektheaterrepertoire toegesneden op de verschillende leeftijdsgroepen. Het gezelschap geeft kansen aan veelbelovende schrijvers, componisten en theatermakers. Vanaf 2013 wordt samengewerkt met het Nederlands Symfonie Orkest, de Nationale Reisopera, de jonge regisseurs Lotte de Beer en Matthias Mooij en, in verband met de casting van de producties, met Het Kameroperahuis te Zwolle.
Sonnevanck gaat intensiever samenwerken met het Wilminktheater in Enschede, zal zich mogelijk gaan vestigen in de Fabrieksschool en onderzoekt met Theatergroep Kwatta in Nijmegen en Theater Gnaffel in Zwolle de mogelijkheid van een jeugdtheaterloket voor de scholen in regio Oost. Een gezamenlijke relatiebeheerder van Sonnevanck en het Nederlands Symfonieorkest richt zich op de verkoop aan de scholen.
In het kleinschalige circuit brengt Sonnevanck jaarlijks een mini-opera, een coproductie met het Nederlands Symfonie Orkest en een sprookje of mythe door één zanger en één instrumentalist. In 2013 is dat 'Keloglan' voor vier jaar en ouder en in 2014 'Tiresias' voor zes jaar en ouder. De serie 'De wereld in de klas' behelst een jaarlijkse voorstelling over vrijdenkers met actuele betekenis in het kader van het vak wereldoriëntatie. Dat is in 2013 'Galileï' voor acht jaar en ouder en in 2014 'Sophie Scholl' voor tien jaar en ouder.
In het middencircuit voorziet het gezelschap een familievoorstelling. In 2013 wordt 'Peterke' geproduceerd samen met de Nationale Reisopera, met een tekst van Sophie Kassies en in de regie van Flora Verbrugge. In 2014 volgt 'Caliban'; Lotte de Beer zal deze voorstelling regisseren, terwijl de dramaturgie bij Flora Verbrugge ligt.
Sonnevanck wil de komende twee jaar 340 voorstellingen spelen en vraagt aan voor 200 activiteiten: 140 in het kleinschalige circuit en 60 in het middencircuit. Het gezelschap vraagt 234.000 euro bij het Fonds Podiumkunsten aan, inclusief de toeslag.

Jeugdtheater Sonnevanck ontvangt voor de periode 2009-2012 een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van jaarlijks 297.876 euro. Daarnaast dragen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede structureel bij. De Raad voor Cultuur monitort Sonnevanck in deze periode. Het gezelschap heeft voor de periode 2013-2016 tevens een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een functie in de basisinfrastructuur, waarin Sonnevanck zich onder andere positioneert met een structurele samenwerking met Toneelgroep Oostpool in Arnhem. Over deze aanvraag heeft de Raad voor Cultuur intussen positief geadviseerd. De samenwerking met Oostpool maakt geen deel uit van de bij het Fonds ingediende aanvraag.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Jeugdtheater Sonnevanck als ruim voldoende. Zij is gematigd positief over de voorstellingen van Sonnevanck in de huidige subsidieperiode. De kwaliteit van de producties vond de commissie wisselend. De thematiek, de uitgangspunten en de tekst werden over het algemeen geprezen, terwijl over de muziek en de regie uiteenlopend werd geoordeeld. Zo was de compositie in 'Woestijnwind' weinig aansprekend en de muziek in 'Roodkapje' eerder illustratief dan dat deze een bijdrage aan de dramaturgie van de voorstelling leverde. In de productie 'Lucky Track' was het muzikale aandeel juist van hoge kwaliteit, maar het theatrale deel van de voorstelling vond de commissie minder overtuigend.
De commissie vindt dat de voorgelegde aanvraag oorspronkelijke ideeën bevat en dat een zorgvuldige aanpak wordt beschreven. De heldere uitgangspunten van Sonnevanck komen goed terug in de zeer verschillende verhalen als 'Galileï', 'Sophie Scholl' en 'Caliban'. De uitwerking van de projecten is echter nog summier. De plannen bevatten slechts een synopsis; een regieconcept ontbreekt en er wordt niet of nauwelijks ingegaan op de muziek en de vormgeving. De samenwerking met schrijver Sophie Kassies wordt in de komende periode voortgezet en jonge regisseurs als Lotte de Beer en Matthias Mooij dienen zich aan. De commissie is positief over de samenwerking met deze makers. Het coproduceren met het Nederlands Symfonieorkest en de Nationale Reisopera vertaalt zich vooral in de promotie, de educatie en het bereiken van een groter publiek. De artistieke motivatie voor de samenwerking met deze partners is weliswaar beknopt verwoord, maar de samenwerking biedt in de ogen van de commissie wel inhoudelijke kansen. De artistieke kwaliteit van het gezelschap is overigens goed geborgd bij artistiek leider Flora Verbrugge, en hoewel de commissie het werk van Sonnevanck soms wat zwaar op de hand vindt, ziet zij het ook als waardevol en vindt zij het getuigen van vakmanschap en maatschappelijk engagement.

Ondernemerschap
zwak
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Sonnevanck als zwak.
Het gezelschap kent een zeer lage ambitie waar het publieksinkomsten betreft. De constatering van Sonnevanck dat met schoolvoorstellingen minder te verdienen valt dan met vrije voorstellingen heeft bijvoorbeeld niet geleid tot andere keuzes; het percentage schoolvoorstellingen blijft ten opzichte van het totale aantal voorstellingen de komende periode nagenoeg gelijk. De marketingvisie en -strategie zijn in de ogen van de commissie nog weinig ontwikkeld. De verschillende leeftijdsgroepen waarvoor gespeeld wordt, worden slechts benoemd en niet verder beschreven. De gemaakte keuzes voor marketingmiddelen zijn volgens de commissie traditioneel.
De commissie vindt het belangrijk dat Sonnevanck stappen zet in het samenwerken met andere instellingen. De samenwerking met het Wilminktheater en met Theatergroep Kwatta in Nijmegen en Theater Gnaffel in Zwolle zijn nog weinig uitgewerkt, maar men gaat structureel coproduceren met het Nederlands Symfonie Orkest en de Nationale Reisopera en dat levert volgens de aanvraag jaarlijks 80.000 euro op. Die samenwerkingsbijdrage is de voornaamste oorzaak dat het percentage eigen inkomsten volgens de begroting stijgt van 12% in 2011 naar 26% in 2013. De commissie concludeert dat Sonnevanck in de afgelopen drie jaren niet aan de eigeninkomstennorm heeft voldaan en op eigen kracht nog niet stevig in de markt staat.
De instelling is voor een zeer groot deel afhankelijk van subsidie door de verschillende overheden. Het gezelschap geeft aan de aanzienlijke beheerslasten in de komende twee jaar te gaan verlagen door een deel van de huisvesting af te stoten en meer projectmatig te gaan werken, maar de beheerslasten zijn in de begroting voor 2013 en 2014 zelfs hoger dan in 2011.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie vindt de bijdrage van Sonnevanck aan de pluriformiteit van het muziektheaterlandschap niet bijzonder. Er zijn in Nederland meerdere muziektheatergezelschappen die nieuw muziektheater en opera voor de jeugd maken en het verstrekken van opdrachten aan schrijvers en componisten is niet uniek. Het verkennen van nieuwe vormen, waarvan de aanvraag gewag maakt, duidt in de ogen van de commissie op een eigenzinnige werkwijze, maar levert in de verschijningsvorm geen onderscheidend resultaat op.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
Sonnevanck is goed verankerd in Enschede. Met de eigen locatie en door de vele samenwerkingsverbanden in de omgeving vervult het gezelschap een duidelijke functie in de stad en de regio. De bijdrage aan de spreiding van het aanbod in de Nederlandse regio's, buiten de vier grote steden, is bovendien aanzienlijk. De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding dan ook als zeer goed.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
zeer goed
De beoogde bijdragen van provincie en gemeente dekken met respectievelijk 327.567 euro en 34.607 euro een aanzienlijk deel van de begroting. Mochten deze subsidies worden toegekend, dan is er sprake van een stevige bijdrage.

Toeslag
toekennen
Sonnevanck verleent stelselmatig opdrachten aan componisten en librettisten voor het schrijven van nieuw werk voor kinderen. Regelmatig worden deze stukken door met name Duitse theaters op het repertoire genomen. Zo meldt de aanvraag dat op het moment van schrijven in tien Duitse steden repertoire van Sonnevanck wordt gespeeld. Tekstschrijver, componist en regisseur werken binnen Sonnevanck samen en worden in dit maakproces begeleid. Op deze ervaring kunnen zij voortbouwen in hun verdere carrière. De commissie vindt dat Sonnevanck daarmee terecht een aanvraag indient voor de toeslag.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Sonnevanck te honoreren voor zover het budget dat toelaat. De commissie adviseert, met hetzelfde voorbehoud, de toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 468.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 140 € 1.500 € 210.000
Circuit midden 60 € 3.000 € 180.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 390.000
Toeslag 78.000
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000