NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TAFEL VAN VIJF

inleiding

Tafel van Vijf heeft als missie om geëngageerd theater te maken dat kinderen raakt en doet nadenken. De makers willen kinderen laten ervaren dat je "als mens sterk genoeg bent en dat je het leven aankunt, wat er ook gebeurt". De ambitie is om inhoudelijk gelaagd, multidisciplinair theater te maken waarin livemuziek, tekst en beeld gelijkwaardig zijn, aldus de aanvraag. Centrale thema's zijn groei, vrijheid en angst, thema's die de makers juist voor kinderen belangrijk achten.
Voor 2013 en 2014 staan twee nieuwe producties voor ogen: 'Mama Moesa' (voor zeven jaar en ouder) over Mozes en 'Mijn Broer&Ik' (voor tien jaar en ouder), over de gebroeders De Witt in het rampjaar 1672. In 'Mama Moesa', bedoeld voor het kleinezalencircuit, staat het verhaal van Mozes centraal, waarbij thema's als angst, vrijheid en verbondenheid aan de orde komen. De tekst is van de hand van Herman van Baar, de muziek wordt gecomponeerd door Oene van Geel en Renée Zonnevylle is verantwoordelijk voor de dramaturgie en vormgeving. De uitvoerenden zijn onder anderen Meral Polat en The Nordanians, aangevuld met Marko Bonarius.
'Mijn Broer&Ik', bedoeld voor het middencircuit, wordt een 'passiespel' met een van de broers De Witt in de rol van aangeklaagde, aldus de aanvraag. Deze 'kamer-rock-opera', geschreven door Herman van Baar in samenwerking met Ad de Bont, wordt uitgevoerd door een klein koor, solisten en een band. De muziek is van Susies Haarlok en Liesbeth Coltof wordt aangetrokken als regisseur. Daarnaast wordt in 2013 'Waterwolf' (voor tien jaar en ouder) hernomen, een voorstelling met poppen en een animatiefilm, over angst en liefde voor water, in de regie van Jellie Schippers en met muziek van Martin Franke. In 2014 staat de reprise van Henkelmannetje (voor vier jaar en ouder) gepland, gebaseerd op het prentenboek van Harriet van Reek. Voor beide reprises wordt geen subsidie aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.
In totaal wil Tafel van Vijf in de jaren 2013-2014 130 voorstellingen realiseren. Voor 70 hiervan vraagt men subsidie aan. De speelbeurten zijn als volgt verdeeld: 35 in het kleinschalige circuit en 35 in het middencircuit. Met gemiddeld 65 speelbeurten per jaar wil men 9758 toeschouwers bereiken. Voor de nieuwe producties vraagt Tafel van Vijf bij het Fonds Podiumkunsten 131.250 euro per jaar aan.

Sinds 2009 ontvangt Tafel van Vijf subsidie in het kader van de tweejarige projectenregeling van het Fonds.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie kent Herman van Baar als een bevlogen theatermaker en vindt dat hij in staat is om aansprekend poëtisch muziektheater voor de jeugd te creëren. Hij neemt zijn jonge publiek serieus en durft grote thema’s aan te snijden. Tafel van Vijf schuwt de complexiteit niet en de voorstellingen stellen hoge eisen aan de jonge toeschouwers, waarbij het risico bestaat dat de strekking van het stuk over de hoofden van de kinderen heengaat. Hierdoor kan een voorstelling aan zeggingskracht inboeten.
Daarbij gaan de producties soms gebukt onder een overdaad aan middelen, zoals enigszins het geval was bij de, overigens fraai vormgegeven, voorstelling 'Waterwolf'. De commissie heeft vertrouwen in het vakmanschap van Van Baar en hij weet goede makers en uitvoerenden aan zich te binden. Het feit dat Tafel van Vijf in het maakproces veel ruimte biedt aan bijvoorbeeld andere regisseurs, geeft aan dat het gezelschap er bewust naar streeft om zich te blijven ontwikkelen.
Ook voor de komende periode gaat Van Baar samenwerken met interessante makers en spelers. Zo heeft de commissie vertrouwen in componist Oene van Geel, regisseur Liesbeth Coltof en de band Susies Haarlok. De plannen voor de periode 2013-2014 kennen een stevige onderbouwing naar de mening van de commissie. De muzikale vertelvorm is helder omschreven en aan de vormgeving, die een belangrijke rol speelt in de voorstellingen, wordt nadrukkelijk aandacht besteed in de aanvraag. Van de beschreven projecten spreekt 'Mijn Broer&Ik' het meeste aan; het stuk heeft een oorspronkelijk thema met een spannende uitwerking. Ook het artistieke team is over de hele linie van hoog niveau. Bij 'Mama Moesa' plaatst de commissie een kleine kanttekening bij de complexe thematiek en het feit dat het vertelperspectief bij de moeder ligt, wat gezien de beoogde doelgroep niet heel voor de hand liggend is. De samenwerking met onder anderen Meral Polat en The Nordanians geven de commissie niettemin het vertrouwen dat er een interessante muziektheatervoorstelling zal ontstaan. De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit dan ook als goed.

Ondernemerschap
goed
De commissie kwalificeert het ondernemerschap van Tafel van Vijf als goed. Zij waardeert het streven van het gezelschap om aansluiting te zoeken bij de actualiteit of de sociaal-geografische omgeving. De samenwerkingsverbanden die worden aangegaan zijn bovendien vanuit de artistieke inhoud gemotiveerd en worden thematisch ingezet. Dit geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking met Theater Zeelandia voor de reprise van ‘Waterwolf’, met de Gevangenpoort voor “Mijn Broer&Ik’ en met het Joods Historisch Museum voor ‘Mama Moesa’. Ook de educatietrajecten zijn zorgvuldig opgezet en liggen mooi in het verlengde van de artistieke inhoud.
De commissie is positief over de ambitie van Tafel van Vijf om het aantal speelbeurten te optimaliseren door stukken te hernemen. Wel acht zij het begrote aantal speelbeurten van gemiddeld 65 per jaar optimistisch.
De begroting vindt de commissie bescheiden en in overeenstemming met de aard en omvang van de producties. Er worden reële uitkoopsommen nagestreefd en de beheerslasten zijn relatief laag. De commissie constateert wel dat de ingediende jaarcijfers een matige financiële gezondheid van de instelling vertonen, op basis van de liquiditeit en solvabiliteit in het jaar 2011. De commissie is kritisch ten aanzien van de beoogde stijging van de eigen inkomsten, met bijna 100% ten opzichte van 2011; zij vindt deze stijging onvoldoende onderbouwd.
Wat de marketingplannen betreft heeft de commissie vertrouwen in de samenwerking met Bureau Swing. Daarbij is er sprake van een heldere visie op en een goed beeld van de eigen doelgroepen. De genoemde ludieke acties spreken aan, evenals het voornemen om grootouders als doelgroep aan te spreken en specifieke tijdschriften te benaderen.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie rekent het aanbod van Tafel van Vijf tot het jeugdmuziektheater. Zij stelt vast dat er in het hele podiumkunstenveld veel jeugdmuziektheater wordt geproduceerd, zowel door instellingen in de basisinfrastructuur als door instellingen die door het Fonds gesubsidieerd worden, als ook in het vrije circuit. Ook in het creëren van nieuw materiaal is Tafel van Vijf niet uniek. De commissie vindt derhalve dat er geen sprake is van een bijzondere bijdrage aan pluriformiteit.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan geografische spreiding als ruim voldoende. De instelling is gevestigd in Amsterdam, waar het aanbod op het gebied van jeugdmuziektheater groot is. Afgaand op het prestatieoverzicht worden de speelbeurten van Tafel van Vijf buiten de vier grote steden relatief goed gespreid over de verschillende regio's.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Tafel van Vijf ontvangt in de huidige subsidieperiode geen structurele subsidie van de provincie of de gemeente. Voor de komende periode vraagt de instelling 60.000 euro per jaar aan bij de gemeente Amsterdam. Als deze aanvraag wordt gehonoreerd, is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Tafel van Vijf vraagt geen toeslag aan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Tafel van Vijf te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 262.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 35 € 3.000 € 105.000
Circuit midden 35 € 4.500 € 157.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 262.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 262.500
       
Gemiddeld per jaar € 131.250

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000