NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TANGO EXTREMO

Máºsica Extrema

inleiding

Stichting Máºsica Extrema is de rechtspersoon waaronder het ensemble Tango Extremo zijn activiteiten uitvoert. Tanya Schaap is artistiek leider; Ben van der Dungen is zakelijk leider. De missie van de organisatie is om Tango Extremo een hoogwaardige plek in het Nederlandse muziekbestel en de internationale markt te doen verwerven. Hiertoe werkt de stichting aan promotie, verkoop, (inter)nationale samenwerkingen, marketing en de realisatie van de artistieke ideeën van Tango Extremo. Als artistiek uitgangspunt combineert Tango Extremo de 'tango nuevo'-muziek met allerlei andere muziekstijlen en genres. Het ensemble heeft een 'unieke plek in het gebied van de fusie binnen de jazz- en wereldmuziek'. Tango Extremo onderzoekt de mogelijkheden om Europese muziektradities te combineren met tango en verschillende andere Zuid-Amerikaanse muziektradities. Daaraan voegt het ensemble een improviserend element toe, wat de muziek flexibel en persoonlijk maakt.
In 2013 brengt Tango Extremo de productie 'De Stad': een combinatie van tango nuevo, bebop, hiphop en techno. In dit programma 'zapt' het publiek muzikaal door de stad heen. Tango Extremo wil typische stadsmuziek als bebop, hiphop, r&b en dance met elkaar vermengen vanuit het perspectief van de tango nuevo. In 2014 vervolgt het gezelschap zijn producties met 'Russia: de grootse melodische dramatiek van de Russische muziek', geïmplanteerd in de tango nuevo. Hiervoor maakt Tango Extremo gebruik van balletten van bijvoorbeeld Tsjaikovsky, Prokofjev en Stravinsky. Het ensemble wil in dit programma de Russische melancholie belichten.
In beide projecten worden diverse muzikale werelden met elkaar gecombineerd en vormgegeven met de tango nuevo als uitgangspunt. Tango Extremo wil gaan samen werken met componisten/arrangeurs als Gustavo Beytelmann, Jan Laurens Hartong en Wim Warman. Bij beide producties toont Tango Extremo videomateriaal dat op zes doeken achter het ensemble wordt geprojecteerd.
Stichting Máºsica Extrema wil in de jaren 2013 en 2014 per jaar twintig voorstellingen in het kleine en twintig in het middencircuit realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag aangevraagd van 90.000 euro per jaar.

De Stichting Máºsica Extrema ontvangt in de periode 2011-2012 een tweejarige projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Tango Extremo als voldoende. Zij is slechts gematigd positief over het meegestuurde geluidsmateriaal. Hoewel zij het individuele vakmanschap van de musici erkent, vindt ze het resultaat van het ensemble als geheel niet overtuigend. De muziek vindt ze eenvormig en niet erg spannend. De bewerkingen van klassieke muziek leveren geen interessante vermenging van stijlen op. De zeggingskracht van de muziek vindt ze hierdoor erg beperkt. De groeipotentie die in het vorige commissieadvies over Tango Extremo werd gesignaleerd, is niet voldoende benut.
De plannen voor de komende jaren overtuigen slechts gedeeltelijk. De combinatie van de tango met Rusland vindt de commissie interessant en origineel. Ook de combinatie van de tango nuevo met stadsmuziek als bebop, hip hop, r&b en dance vindt ze in beginsel oorspronkelijk en boeiend. De uitwerking is echter onder de maat. Uit de aanvraag blijkt amper hoe deze vermenging van stijlen in de praktijk uitgewerkt wordt, zonder de kracht van de oorspronkelijke stijlen te verliezen. De commissie heeft niet het vertrouwen dat de rauwheid die stedelijke muziek kan kenmerken, voldoende tot uiting zal komen in de muziek. Deze verwachting baseert zij mede op het soort arrangementen, de klankkleuren en de interpretaties zoals die te beluisteren zijn op de opnames van eerdere projecten. Verder vindt de commissie het gebruik van beeld tijdens de concerten teleurstellend. De aanvraag meldt dat deze beelden louter 'een cosmetische functie' hebben. De commissie vindt dit getuigen van te weinig ambitie op dit vlak. Beeld kan een interessant onderdeel van de concerten vormen, mits het creatief en doordacht wordt ingezet. Tango Extremo laat hier een kans liggen om de concerten artistiek-inhoudelijk te versterken. Dit gaat ten koste van de zeggingskracht van de concerten.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Tango Extremo als ruim voldoende. Het gezelschap heeft zich de afgelopen jaren een stevige plaats verworven op binnen- en buitenlandse podia. De lange speellijsten en de efficiënte werkwijze dwingen respect af. Ook waardeert de commissie het dat Tango Extremo op een structurele wijze kansen geeft aan studenten van hogescholen om stages te lopen bij het ensemble.
Toch roepen de plannen zoals die nu voorliggen een aantal fundamentele kritiekpunten op, allereerst op het gebied van bedrijfsvoering. Zo worden de extra inkomsten uit subsidie volledig ingezet om de kantoororganisatie te versterken, in plaats van te investeren in de kwaliteit van de producties. De commissie begrijpt dat de organisatie een beter toegeruste zakelijke ondersteuning wenselijk vindt, maar deze keuze doet sterk af aan de effectieve werkwijze van het ensemble van voorheen.
Op het gebied van de inkomstenwerving ziet de commissie een trendbreuk in de publieksinkomsten in Nederland. De publieksaantallen per concert zijn tussen 2009 en 2011 sterk afgenomen. Toch verwacht Tango Extremo dat de uitkoopsom per concert en het publieksaantal in 2013-2014 weer sterk zullen stijgen. De aanvraag geeft voor deze wending geen aannemelijke verklaring. Daarbij vindt zij de visie op de werving van overige eigen inkomsten onder de maat. De ambitie is laag: gezien de toegankelijkheid van de concerten, denkt de commissie dat er betere resultaten te behalen zouden moeten zijn op het gebied van bedrijfssponsoring en private fondsenwerving.
De commissie is daarentegen enthousiast over het marketingplan, ondanks een enigszins onheldere positionering waarbij het gezelschap geen oog heeft voor andere aanbieders binnen het genre. Tango Extremo laat in het plan duidelijk zien hoe een gedifferentieerde marketingbenadering wordt nagestreefd, waarbij het ensemble een goed oog heeft voor de behoeften van de diverse podia. De aanvraag maakt aannemelijk dat Tango Extremo zich zowel met haar producties als met de bijbehorende publiciteitsmiddelen kan voegen naar deze behoeften. Dat de website ook in het Koreaans beschikbaar is, is hiervan een treffende illustratie.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie oordeelt dat de bijdrage van Tango Extremo aan de pluriformiteit van het Nederlandse muzieklandschap ruim voldoende is. Binnen het genre wereldmuziek zijn veel ensembles actief, waarvan het merendeel zich beweegt buiten de gesubsidieerde sector en de basisinfrastructuur. Het aantal podia waarop deze muziek te beluisteren is echter beperkt. De aanvrager levert daarom een bijdrage aan de pluriformiteit, maar is niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende. Hoewel de standplaats Den Haag is, en het ensemble daarmee geen bijzondere bijdrage levert aan de spreiding, presenteert het zich op podia door het gehele land. Daarmee wordt een bijdrage aan de spreiding van het aanbod geleverd.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Stichting Máºsica Extrema heeft geen financiële bijdrage van een provincie of gemeente aangevraagd.

Toeslag
niet van toepassing
Stichting Máºsica Extrema heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Tango Extremo te honoreren, voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 180.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 40 € 1.500 € 60.000
Circuit midden 40 € 3.000 € 120.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 180.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000