NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TEATRO MUNGANGA

Munganga

inleiding

Het Amsterdamse gezelschap Teatro Munganga maakt beeldend, fysiek, poëtisch theater. De oprichters en makers zijn Carlos Lagoeiro en Claudia Maoli. De zakelijke leiding is in handen van Albert Vijge. In essentie is Munganga een jeugdtheatergezelschap, waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het realiseren van professionele theaterproducties voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar, maar de voorstellingen worden ook gemaakt voor een bredere doelgroep. Teatro Munganga typeert het werk als theater voor iedereen, met de poëzie van het dagelijks leven als uitgangspunt. Vanuit haar betrokkenheid met minderheden, ontheemde en verdwaalde mensen zoekt Munganga naar middelen om het belang van en respect voor de fundamentele eigenwaarden van ieder individu onder de aandacht te brengen van het publiek.
Munganga maakt gebruik van meerdere kunstdisciplines en een emotionele speelstijl: Munganga geeft ruimte aan droombeelden, mystiek en mythische elementen. De meeste producties zijn gebaseerd of geïnspireerd op verhalen uit de Braziliaanse literatuur of mythologie. Door het mengen van verschillende disciplines, het zoeken naar nieuwe uitdagingen, het samenwerken met makers uit verschillende culturen en invalshoeken is het theater van Munganga anders, aldus de groep.
In 2013 speelt de groep de productie 'Baby Beesten' voor toeschouwers van twee jaar en ouder. In deze korte, muzikale theatervoorstelling van 30 minuten, die wordt gemaakt samen met het Braziliaanse gezelschap Pia Fraus, vertellen twintig poppen en twee spelers een beeldend verhaal over de dieren in het Amazonegebied. Deze voorstelling wordt gespeeld in de 'Busganga': een tot podium omgebouwde stadsbus, waarin optredens bij openluchtlocaties worden gerealiseerd. Eveneens in 2013 speelt de groep een magisch realistisch sprookje van de schrijver Bartolomeu Campos de Queiros: 'Het Glazen Oog van mijn Opa' voor toeschouwers van acht jaar en ouder. Deze voorstelling, geregisseerd door de Braziliaanse regisseur Aberdal Freire Filho, wordt voor een groot deel in Brazilië gemaakt en gespeeld. In 2014 speelt Munganga 'Een lied voor de Maan', geïnspireerd op een verhaal van Toon Tellegen, voor toeschouwers van vier jaar en ouder.
In de jaren 2013-2014 wil Munganga in totaal 140 voorstellingen realiseren voor kleine zalen en locaties. Hiervoor vraagt het een subsidiebedrag aan van 420.000 euro.

Teatro Munganga ontvangt meerjarig subsidie 2009-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 234.060 euro per jaar. Voor die tijd is de groep structureel gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zeven voorstellingen van vier producties van Munganga bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Munganga als zwak. Het voornaamste punt van kritiek betreft het gebrek aan artistieke ontwikkeling van de groep in de afgelopen jaren, die zich volgens de commissie ook in de toekomstplannen niet genoeg manifesteert. In het advies over de aanvraag voor 2009-2012 heeft de commissie Theater zich al uitgesproken over dit punt, evenals de Raad voor Cultuur vier jaar daarvoor. De commissie heeft voor 2009-2012 positief geadviseerd, met de opmerking dat Munganga zich op een vernieuwde artistieke ontwikkeling zou moeten richten. De kwaliteit van de producties van de afgelopen jaren en de aanvraag voor de periode 2013-2016 zijn voor de commissie aanleiding te concluderen dat deze artistieke ontwikkeling niet voldoende zichtbaar is.
De producties van Munganga van de afgelopen jaren worden wisselend beoordeeld. Positief is de commissie over de zeggingskracht van de producties als het aankomt op de beeldende eigenschappen, in combinatie met muziek, dans en de vormgeving. De producties geven een kleurrijk toneelbeeld, waarmee de makers het publiek weten te beroeren. Deze eigenschappen vormen de oorspronkelijkheid van het werk van Munganga en de groep was daarin voorloper. Maar deze elementen zijn in het (jeugd)theater gebruikelijker geworden, waardoor Munganga zijn onderscheidende oorspronkelijkheid hier verliest. Op het gebied van het vakmanschap ziet de commissie bovendien tekortkomingen. In producties worden de verhalen, waar de stukken op gebaseerd zijn, vaak in een versimpelde of oppervlakkige bewerking gebruikt. De producties ontberen daardoor meerdere lagen, wat ten koste gaat van de zeggingskracht. Bovendien is de commissie kritisch over de acteurskeuze en -prestaties. Bij een deel van de producties is sprake van 'overacting', met gebrek aan subtiliteit als gevolg. Een deel van de rollen wordt dusdanig vet aangezet, dat de nadruk te veel komt te liggen op de karikaturen. Dit tekort aan vakmanschap gaat ten koste van de kwaliteit van de producties.
In het plan ziet de commissie weliswaar de oorspronkelijkheid van de beeldtaal terug, maar zij ziet in de omschrijving van de voornemens voor die periode nauwelijks artistieke ontwikkeling. De projectplannen zijn nog vrij algemeen en summier uitgewerkt en zijn niet gebaseerd op een kritische reflectie op het eigen werk. Op basis van de aanvraag krijgt de commissie het beeld dat er wordt ingezet op een consolidatie van de huidige werkwijze van de groep, met bekende thema's en inspiratiebronnen. In de voornemens voor 2013 en 2014 komen weliswaar enkele samenwerkingspartners naar voren, maar de aanvraag maakt niet duidelijk in hoeverre zij zullen zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de producties. De makers met wie wordt samengewerkt, zijn bekend en verwant met Munganga, waardoor de commissie niet overtuigd is dat nieuwe stappen worden gezet in de ontwikkeling van de groep.

Ondernemerschap
voldoende
Op het gebied van cultureel ondernemerschap beoordeelt de commissie de aanvraag als voldoende. Op bedrijfsmatig gebied heeft de groep de zaken op orde en de organisatie is stabiel. In financieel opzicht is de groep gezond en zij kan voldoen aan haar verplichtingen op korte en lange termijn.
De begroting voor de komende jaren vindt de commissie erg optimistisch op het terrein van de eigen inkomsten. In de aanvraag staat geschreven dat de lijn van de organisatie van de afgelopen jaren succesvol is gebleken. De cijfers van 2009, 2010 en 2011 spreken dit echter tegen: het aantal voorstellingen en de publieksinkomsten zijn in die jaren drastisch teruggelopen. De jaren 2013 en 2014 moeten een verbetering ten opzichte van 2011 teweegbrengen, maar de commissie is er op basis van de aanvraag niet van overtuigd dat dit gerealiseerd zal worden. Het aantal voorstellingen is realistisch ten opzichte van afgelopen jaren, mits de groep de dalende trend weet te stoppen. Op de speellijsten valt het de commissie op dat de voorstellingen in de reguliere theaters in aantal zijn afgenomen. Bovendien is niet duidelijk hoe of door welk impresariaat de verkoop wordt gerealiseerd. De groep zet in op voorstellingen op nieuwe speellocaties, bijvoorbeeld in zorginstellingen. Die locaties hebben vaak geen geld voor een uitkoopsom en het genereren van een recette ligt daar niet voor de hand. Daar ligt dan ook een risico. Weliswaar heeft de groep contacten opgebouwd met private fondsen voor medefinanciering van voorstellingen op deze locaties, maar uit de aanvraag blijkt niet in hoeverre die medefinanciering kan worden voortgezet. De aanvraag spreekt alleen nog maar over voornemens: podia en fondsen zullen worden benaderd, maar afspraken zijn nog niet gemaakt.
Verder mist de commissie een duidelijke focus op de doelgroepen. Volgens de aanvraag vormen kinderen van 4 tot 12 jaar, jongeren en volwassenen die betrokken zijn bij het kind de kern van de doelgroep. Tevens wil de groep kinderen van twee jaar en ook via de Busganga andere doelgroepen (festivalpubliek) benaderen. Daarnaast verwacht Munganga met de bewerking van boeken van bekende schrijvers de aantrekkelijkheid van haar aanbod te vergroten voor een bredere doelgroep en sinds 2011 behoren ook ouderen tot de doelgroep. Munganga formuleert hiermee in de ogen van de commissie ongericht een veelheid van doelgroepen en dwaalt daarmee af van haar oorspronkelijke doelgroep, namelijk kinderen van 4 tot 12 jaar.
Het marketingplan is volgens de commissie summier en gaat uit van de standaard marketingmiddelen als social media, een teaser, flyers en het zoeken van contact met de zalen voor de ontwikkeling van promotie-ideeën. Tegelijkertijd constateert de commissie dat de groep veel speelplekken en publiek heeft verloren de laatste jaren. Veel vertrouwen dat de verkoop van voorstellingen en het publieksbereik met dit plan weer zullen aantrekken heeft de commissie niet op basis van het plan. Daarvoor gaat de groep te veel op de oude voet verder en zijn de doelgroepen te breed gekozen.
Tot slot valt het de commissie op dat Munganga in de begroting jaarlijks een bijdrage uit de eigen reserves toevoegt aan de exploitatie. Deze werkwijze is echter niet wenselijk, omdat bijdragen uit de eigen reserves geen werkelijke inkomsten zijn. Door ze als zodanig op te nemen in de begroting verhogen ze bovendien ten onrechte de eigen inkomsten. Dat geeft een vertekend beeld.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van Munganga aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie constateert dat er behalve Munganga veel groepen zijn in Nederland die jeugdtheater produceren, zowel binnen de basisinfrastructuur als in het ongesubsidieerde circuit. Met de beeldende speelstijl en de nog altijd herkenbare cultureel diverse invloeden is het aanbod van Munganga volgens de commissie onderscheidend ten opzichte van het overige aanbod. Het is daarbinnen echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende. Uit het plan blijkt dat Munganga behalve in Amsterdam in verhouding ook veel speelt in de regio's Noord, Midden en West. Daarmee draagt de groep bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is. Met zijn vestigingsplaats Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is, levert Munganga daarentegen geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Munganga heeft geen aanvraag voor structureel subsidie ingediend bij de gemeente Amsterdam of de provincie Noord-Holland.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Munganga niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 420.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000