NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THE GLASSHOUSE

inleiding

The Glasshouse is een in Amsterdam gevestigd theatergezelschap, dat met ingang van 2013 volledig wordt geleid door Kees Roorda. Hij schrijft tevens de teksten en regisseert de voorstellingen. De zakelijke leiding komt in 2012 in handen van Marc Meijer van Theaterzaken Via Rudolphi.
Vertrekkend vanuit tekst worden op een experimentele manier verhalen verteld over groot-menselijke problemen op een klein-menselijke schaal. The Glasshouse gelooft erin dat theater mensen kan aanzetten tot verandering in gedrag. Als hij niet meer geloofde dat mensen zich kunnen aanpassen, zich kunnen ontwikkelen, waarom zou hij dan nog verhalen vertellen, vraagt Kees Roorda zich af.
In de komende jaren wil Kees Roorda het idioom van personages gebruiken als poëzie om op microsociaal niveau de temperatuur van onze samenleving te beschrijven vanuit een kritisch, humanistisch perspectief. Met tederheid en compassie worden mensen aangestipt, net genoeg vergroot om de eigenaardigheden van ons dagelijks bestaan te markeren. Waar tot nu toe Roorda's teksten vaak ontstonden gedurende het repetitieproces wil hij de komende jaren toneelstukken maken die in grote lijnen al klaar zijn voor ze gerepeteerd gaan worden. Hiermee wil hij zijn personages verder kunnen verdiepen en moderne, nieuwe vertelstructuren ontdekken. Bovendien wil Kees Roorda het genre komedie verder ontwikkelen. Tevens wil hij de opgedane ervaringen in conceptuele, performanceachtige voorstellingen integreren in het verhalende theater, omdat hij op zoek is naar nieuwe vertelvormen.
De komende vier jaar neemt Kees Roorda de familie als uitgangspunt. Binnen de regels en emotionele systemen van een familie gaat hij op zoek naar wat Nederland maakt tot wat het is. De familie als graadmeter van de samenleving. Jaarlijks wordt een stuk geproduceerd. In 2013 wordt dat 'Ome Jan uit Miegiegan', over een door de economische crisis getroffen middenklassengezin dat hoopt er door het bezoek van zijn steenrijke, excentrieke ome Jan uit Miegiegan (Michigan) weer bovenop te komen. In 2014 is 'Barcafé Rosentraum' gepland. Dit toneelstuk in drie delen gaat over een bar waarin stamgasten hun woonkamer hebben en met elkaar als familieleden leven. We volgen de ontwikkeling van deze mensen tegen de achtergrond van een historische gebeurtenis.
In 2013 en 2014 wil The Glasshouse in totaal 83 voorstellingen realiseren in het middencircuit. Dat leidt tot een totaal gevraagd subsidiebedrag van 373.500 euro. Bij deze 83 voorstellingen verwacht The Glasshouse 9.590 bezoekers.

The Glasshouse ontvangt voor de periode 2009-2012 voor het eerst een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 248.691 euro per jaar. Verder ontvangt The Glasshouse voor dezelfde periode een subsidie van de gemeente Amsterdam van 87.550 euro. In de periode 2009-2012 zijn vijftien voorstellingen van zes verschillende producties van The Glasshouse bezocht door adviseurs van het Fonds Podiumkunsten

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van The Glasshouse als voldoende. De kwaliteit van de producties in de afgelopen periode wordt wisselend beoordeeld. Wat in de producties veelal opviel was het gedegen vakmanschap, met name in de tekst en spelregie. De kwaliteiten van de spelers werden meestal overtuigend ingezet. Tegelijk constateert de commissie vaak een tekort aan oorspronkelijkheid in de producties, waardoor er onvoldoende sprake is van een duidelijk stempel van The Glasshouse. Ondanks de kwaliteit van de teksten is de commissie niet altijd positief over de zeggingskracht van de producties als geheel. De 'groot-menselijke problemen' bleven vaak te veel op de achtergrond of onderbelicht.
Nu schrijver en regisseur Kees Roorda alleen verder gaat in The Glasshouse, wordt in lijn met de artistieke ontwikkeling van de afgelopen jaren het pad van teksttheater gevolgd. De commissie is op zichzelf positief over die gekozen richting, maar ziet ook risico's. Met name in de artistieke profilering, ofwel de oorspronkelijkheid van The Glasshouse. Los van de verwachte kwaliteit van de teksten komen de plannen conventioneel en gekend over. De commissie vindt te weinig in de plannen terug van de onderzoekende theatermaker en schrijver die Kees Roorda is. De plannen roepen sterke associaties op met bekende stukken, terwijl daar in de aanvraag niet aan wordt gerefereerd. Het plan overtuigt onvoldoende dat de nieuwe teksten een onderscheidende toevoeging zullen brengen aan bestaand en bewezen repertoire. Het ter discussie stellen van theaterwetten en het inzetten van ervaringen in conceptuele, performanceachtige producties, zoals de aanvrager beoogt, leest de commissie in de plannen eveneens onvoldoende terug. Ook het multidisciplinaire aspect dat bij de subsidieaanvraag voor 2009-2012 werd gewaardeerd, keert in de voorliggende plannen niet duidelijk terug. Dat geldt overigens al voor het werk in de afgelopen periode. Daardoor houdt de commissie met betrekking tot de regie kanttekeningen bij de oorspronkelijkheid en zeggingskracht van de projecten.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap als ruim voldoende. De aanvrager is ambitieus en heeft die ambitie met de nieuwe zakelijk leider binnen Via Rudolphi helder uitgewerkt. Zo wordt bewust gekozen voor het middencircuit, terwijl tot nu toe vooral in de kleinere zalen werd gespeeld. Het aantal begrote bezoekers per voorstelling is in het licht van deze keuze aan de lage kant, maar gezien de resultaten in de afgelopen jaren wel realistisch. Het inzetten op seriebespeling in grotere zalen is volgens de commissie met deze verwachte lage zaalbezetting wel een risico, ook omdat er door de overstap naar het middencircuit nieuwe speelplekken gevonden moeten worden.
In het plan wordt een aantal interessante doelgroepen onderscheiden. Vanuit de visie op deze doelgroepen en met de beschreven marketingplannen is het wel de vraag of de toeschouwers in deze groepen de weg naar de zalen zullen vinden. In theaters waar The Glasshouse al (langer) vaste gast is, zou dat kunnen lukken. In steden waar de groep in de afgelopen jaren geen vast onderdeel in de programmering was, zal dat een stuk lastiger worden. De samenstelling van de cast, met voor publiek en theaters aantrekkelijke namen, wordt daarin zeer belangrijk.
Met betrekking tot de publieksinkomsten per voorstelling wordt een aanzienlijke stijging begroot. Nu was het gemiddelde in de afgelopen jaren aan de lage kant, maar dit is een substantiële stijging. Ondanks het vertrouwen van de commissie in de kwaliteiten van Via Rudolphi als producent en verkoper zal dit niet meevallen. In de komende jaren wordt tevens ingezet op het binnenhalen van sponsorgelden en bijdragen van private fondsen. Ook hier ligt een behoorlijke taak, aangezien dat vrijwel onontgonnen terrein is in de afgelopen jaren.
Tot slot vormt de huidige financiële positie van de stichting een risico. Als The Glasshouse op dat vlak in de komende jaren geen positieve ontwikkeling doormaakt, kan dat op termijn tot productionele en uiteindelijk ook artistieke problemen leiden.
Al met al heeft de aanvrager enkele interessante en ambitieuze uitgangspunten uitgewerkt om de overstap naar het middencircuit te kunnen maken. De plannen passen inhoudelijk bij de ambitie om de overstap naar de middenzalen te maken, maar de geambieerde publieksaantallen blijven hierbij achter.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
The Glasshouse maakt teksttheater en levert daarmee volgens de commissie geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod. Zowel instellingen in de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten leveren een uitgebreid aanbod van teksttheater. De producties van The Glasshouse zijn binnen dat ruime aanbod in vorm en inhoud weinig onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage aan de spreiding van het theateraanbod in Nederland is volgens de commissie per saldo ruim voldoende. Door zijn vestigingsplaats Amsterdam, waar een ruim aanbod van podiumkunsten voorhanden is, levert The Glasshouse geen bijzondere bijdrage aan de spreiding. Met de geplande verdeling van de activiteiten in de regio's Noord, Oost, Midden en Zuid draagt The Glasshouse in ruim voldoende mate bij aan de spreiding. De commissie tekent hier wel bij aan dat deze verdeling niet overeenstemt met de praktijk van de afgelopen jaren en dat hier een behoorlijke inspanningsverplichting voor de aanvrager ligt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Als een van de vier partners in Theaterzaken Amsterdam is voor The Glasshouse een aanvraag voor 37.500 euro per jaar ingediend bij de gemeente Amsterdam. Mocht die aanvraag worden gehonoreerd, dan is er daarmee sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
The Glasshouse heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van The Glasshouse te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 373.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden 83 € 4.500 € 373.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 373.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000