NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THE LUNATICS

The Pigthing

inleiding

Bij Stichting The Pigthing realiseert theatergezelschap The Lunatics grootschalig locatietheater voor een groot publiek op festivals en daarbuiten. The Lunatics is een verzameling van beeldend kunstenaars, mimespelers, acteurs, vormgevers en technici. Het gezelschap heeft Utrecht als vestigingsplaats. Algemeen directeur is Cees van Gemert en Hielke Zevenbergen is als primus inter paris de artistiek leider, die plannen coördineert en artistieke ontwikkeling bewaakt.
The Lunatics maakt theater over het individu, in een almaar complexer wordende omgeving, over eigen identiteit ten tijde van globalisering en over eenheid en verscheidenheid. De groep wil avontuurlijk, beeldend en poëtisch theater maken waarbij de toeschouwer een actieve rol speelt en onderdeel uitmaakt van de gebeurtenis. Het gezelschap wil het publiek raken, niet overtuigen. Daartoe doen de voorstellingen een beroep op de emotie, meer dan op de rede. Het spektakeltheater dat het gezelschap maakt, is toegankelijk voor alle lagen van de bevolking en niet gebonden aan landsgrenzen, aldus de aanvrager.
In het kleinschalige circuit realiseert The Lunatics twee reprises in de periode 2013-2014. In 'BINGO!' (2012, coproductie met Het NUT) runnen de hoofdpersonages een illegaal bingopaleis, waarbij het publiek middenin de voorstelling zit aan lange tafels. De voorstelling speelt in winkelcentra. De voorstelling speelt in 2013 30 keer en in 2014 nog 10 keer. Voor 31 voorstellingen hiervan wordt subsidie aangevraagd. 'Vindstille' in regie van Elien van den Hoek, is een objecttheatervoorstelling over de oneindige kracht van herinneringen en de schoonheid van afscheid nemen. Het project werd in 2011 gerealiseerd in samenwerking met Ulrike Quade en Nordland Visual Theatre. Deze voorstellingen worden kostendekkend gespeeld.
In 2013 maakt The Lunatics '200 jaar Koninkrijk'. De viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden is de aanleiding voor deze productie over identiteit en betrokkenheid. Het publiek zal een actieve rol spelen. Het ondergaat een fysiek zware beproeving: een zoektocht langs plekken waar het echte keuzes moet maken. De voorstelling zal 70 keer spelen (waarvan 10 keer in België). Voor 38 voorstellingen vraagt Stichting The Pigthing subsidie aan.
In de periode 2013-2014 plant The Lunatics 130 voorstellingen voor een publiek van 28.200 toeschouwers. Voor 69 voorstellingen in het kleinschalige en het middenzalencircuit wordt subsidie aangevraagd. Dit brengt het gevraagde subsidiebedrag op 160.500 euro.

The Lunatics ontvangt sinds 2009 geen meerjarig subsidie meer van het Rijk. Tot die tijd werd de groep gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. The Lunatics ontvangt in de periode 2009-2012 structurele subsidie van de gemeente en de provincie Utrecht van in totaal 75.000 euro. Sinds 2009 werden twee projecten gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten binnen de regeling Internationalisering.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
zwak
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van The Lunatics als zwak. The Lunatics is op zoek naar een kader waarbinnen een artistieke lijn (door)ontwikkeld kan worden. De commissie constateert echter dat de groep er niet in geslaagd is om in de projecten tot een overtuigende artistieke signatuur te komen. Zij beoordeelt de kwaliteit van de producties 'Ex Machina' en 'Sine qua non', waarvan live-registraties zijn ingezonden, negatief. De producties van The Lunatics kennen een ruige beeldtaal, die de commissie op zich als prettig ervaart. Een overdaad aan invloeden en prikkels komt de producties echter niet goede. Door het sterke denken in beelden, ontstaat er geen verhaal. De overdaad leidt tot stuurloosheid in de beeldtaal en staat zeggingskracht in de weg. Daarnaast komt met het gebruik van veel impulsen in het werk verdieping in het gedrang. De voorstellingen missen volgens de commissie een heldere beelddramaturgie en sterke regiekeuzes.
De plannen voor de komende periode vindt de commissie weinig tot de verbeelding spreken. De wijze waarop de nadruk komt te liggen op publieksparticipatie en de motivatie hiervoor zijn mager uitgewerkt. De rol die het publiek zal spelen, vindt de commissie onvoldoende uitgelicht. De aanvraag noemt de productie 'Territoria XL' exemplarisch voor de beoogde publieksparticipatie, maar van deze voorstelling is geen registratie meegestuurd. De commissie kan zich op basis van enkel de plannen te weinig een voorstelling maken van het beoogde effect.
De plannen missen verder een heldere artistieke lijn en logische samenhang. De beschreven projectplannen missen bovendien diepgang en dramaturgie in de voorstellingsconcepten. Daardoor is de commissie niet overtuigd van de zeggingskracht van de producties. De kwaliteit van de regisseur wordt met een dergelijk mager concept veelbepalend in het laten slagen van de producties. The Lunatics kiest per project een andere regisseur, waaronder enkele relatief jonge makers die zich nog moeten bewijzen in het grootschalige werk van The Lunatics. Met wisselende regisseurs wordt het creëren van samenhang tussen de projecten bovendien eerder bemoeilijkt. De aanvraag noemt bovendien bij geen van de producties de beoogde acteurs. Dat geeft de commissie onvoldoende vertrouwen in de verwachte kwaliteit van de producties.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van The Lunatics als ruim voldoende. The Lunatics heeft in de afgelopen jaren veerkracht getoond en de organisatie kent een grote flexibiliteit. Ook heeft het gezelschap in het verleden met goede buitenlandse partners samengewerkt, wat tot aanzienlijke inkomsten uit het buitenland heeft geleid. Toch heeft de commissie een aantal punten van kritiek bij het ondernemerschap. Over het algemeen zijn er nog weinig afspraken met partners. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat de groep weinig inzicht heeft in het huidige publiek, mede doordat er voorheen vooral op festivals werd gespeeld. Voor de toekomst ontbreekt een doelgroepenanalyse in de aanvraag. Dat vindt de commissie een gemis voor een goede positionering en de actieve marketingaanpak die de groep de komende jaren wil uitvoeren. De marketing en de verantwoordelijkheid voor toename van bezoekersaantallen wordt in de aanvraag voor een groot deel neergelegd bij derden, zoals samenwerkende podia. Tegelijkertijd begroot de organisatie een aanzienlijke stijging in publieksinkomsten vergeleken met de afgelopen jaren. De commissie acht dit niet realistisch. De publieksinkomsten zijn in de afgelopen jaren gedaald, bij een stijgend aantal voorstellingen. Bovendien zal The Lunatics in de toekomst minder op zomerfestivals spelen en meer op buitenlocaties. Voorstellingen in eigen beheer ontberen het marketing- en publiciteitsapparaat dat een festival heeft, waardoor het bereiken van publiek aanzienlijk lastiger wordt. De aansluiting met lokale theaters kan dit niet volledig compenseren. Deze 'joint ventures' met theaters en schouwburgen zijn bovendien nog niet vastgelegd. Tot slot merkt de commissie op dat er geen buitenlandse inkomsten meer op de begroting staan. In het verleden droegen die in significante mate bij aan de publieksinkomsten. Met het wegvallen hiervan worden de ambities voor de eigen inkomsten nog moeilijker te realiseren.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie rekent het aanbod van The Lunatics tot de subdiscipline locatietheater. Dit aanbod wordt noch in de basisinfrastructuur, noch in het ongesubsidieerde circuit, structureel geproduceerd. Binnen het aanbod in de subdiscipline locatietheater is dat van The Lunatics echter niet uniek. Om het belang dat de commissie aan de subdiscipline hecht, beoordeelt zij de bijdrage van locatietheatergezelschappen als The Lunatics aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage aan de spreiding als ruim voldoende. The Lunatics speelt in verhouding veel in de regio's Noord, Oost en Zuid en draagt daardoor bij aan de spreiding. Met de vestigingsplaats Utrecht, waar het podiumkunstenaanbod groot is, levert het gezelschap echter geen bijdrage aan de spreiding.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende jaren is van de gemeente Utrecht een structureel subsidie gevraagd van 133.028 euro per jaar. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van The Lunatics niet te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 160.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000