NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

THEATERGROEP SUBURBIA

Suburbia

inleiding

Theatergroep Suburbia uit Almere maakt toneelvoorstellingen op diverse plekken in Flevoland. Suburbia maakt naar eigen zeggen toneel in een cultuurluwe stad, waar schouwburgbezoek voor grote delen van de bevolking niet vanzelfsprekend is. De groep kiest daarom voor toneel dat zonder voorkennis begrepen kan worden en zich kenmerkt door vakmatige enscenering, hoogwaardige acteursprestaties en een doeltreffende vormgeving. Suburbia wil met herkenbaar en verhalend toneel laten zien dat kunst niet moeilijk hoeft te zijn en dat zij voor iedereen toegevoegde waarde kan hebben. Suburbia kiest voor verhalend, realistisch en toegankelijk toneel. Toneel dat de mens toont in zijn complexe, aandoenlijke en soms komische bestaan. Het streven van de groep is om een collectieve belevenis teweeg te brengen bij de bevolking. Suburbia wil bijdragen aan het culturele klimaat van de regio door enerzijds theaterbezoek vanzelfsprekender te maken en anderzijds een verbindende schakel te vormen in de Flevolandse, culturele infrastructuur. Artistiek leider is Albert Lubbers en de zakelijke leiding is in handen van Jort Vlam.
In de komende periode wil Suburbia zijn positie als stadsgezelschap versterken door de activiteiten uit te breiden en nieuwe publieksgroepen aan te spreken. In 2013 maakt de groep een productie op locatie, 'Desperate Housewives in de HEMA' (werktitel), geschreven door Frank Houtappels (ovb). De regie is in handen van Julia Bless. Dit wordt het eerste deel van een trilogie van stukken met dezelfde personages, elk jaar een deel op een nieuwe locatie. In de zomer van 2013 maakt Suburbia een zomerproductie op De Kemphaan, 'Fanny & Marius' van Marcel Pagnol in de regie van Albert Lubbers. Vervolgens speelt de groep wederom een productie op locatie, 'Eerste Liefde' van Samuel Beckett, geregisseerd door Albert Lubbers. De voorstelling 'To be or not to be' in de regie van Esther Bolte wordt gespeeld in klaslokalen. De zomervoorstelling op De Kemphaan in 2014 is 'Van de brug af gezien' van Arthur Miller, geregisseerd door Albert Lubbers. In het najaar van 2014 wordt een nieuw stuk van Herman van de Wijdeven op locatie opgevoerd. De regie is van Albert Lubbers. In 2014 maakt de groep eveneens de koffervoorstelling 'Ingesneeuwd' van Jan Veldman (ovb); de regisseur is Esther Bolte. Voor de Koffervoorstellingen vraagt Suburbia geen subsidie.
In 2013-2014 maakt Suburbia eveneens twee reisproducties. In 2013 is dat 'De beauty Queen van Leenane' van Martin McDonagh, geregisseerd door Albert Lubbers. In 2014 volgt de reisvoorstelling 'Blind Date' van Theo van Gogh in de regie van Julia Bless. Tenslotte wil Suburbia vanaf eind 2014 jaarlijks in de kerstvakantie een familievoorstelling maken, samen met Schouwburg Almere en Vis á  Vis.
Suburbia wil in de jaren 2013 en 2014 230 voorstellingen realiseren in de kleine en middenzalen, voor naar verwachting 28.000 bezoekers. Voor 200 voorstellingen vraagt het subsidie aan voor een bedrag van 780.000 euro.

Het Fonds Podiumkunsten subsidieert Suburbia in de periode 2009-2012 meerjarig voor een bedrag van 270.465 euro per jaar. Het huidige subsidie van de gemeente Almere bedraagt 95.901 euro per jaar; de provincie subsidieert de groep momenteel voor 92.700 euro per jaar. Adviseurs van het Fonds hebben van Suburbia in de periode 2009-2012 acht voorstellingen van vijf producties bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Suburbia als voldoende. De producties getuigen van vakmanschap waar het gaat om regie en spel. De regiekwaliteiten van artistiek leider Albert Lubbers staan voor de commissie buiten kijf. Hij regisseert zorgvuldig en met liefde voor het stuk. De dramatische lijn in de producties is helder. De acteurs zijn doorgaans goed gecast en krijgen van Albert Lubbers veel ruimte om hun kwaliteiten in te zetten. Wel mist de commissie een herkenbare hand of interpretatie van de regisseur van het bestaande tekstmateriaal. De maker blijft in zijn voorstellingen dicht bij de originele tekst. De stukken zijn goed herkenbaar als een Tsjechov ('Oom Wanja') of Ayckbourn ('Momenten van Geluk'), maar de commissie ziet daar nauwelijks een herkenbare artistieke signatuur in van de regisseur. Dat maakt het werk van Suburbia in de ogen van de commissie te weinig uitgesproken. De nadruk op de toegankelijkheid gaat volgens de commissie ook ten koste van de zeggingskracht. De commissie herkent in de producties niet de drijfveren van de maker om een specifiek werk op dat specifieke moment uit te brengen. Dat is volgens de commissie bijvoorbeeld het geval bij 'U bent mijn moeder', een stuk met een historie. In de enscenering wordt weinig actuele betekenis aan deze tekst gegeven, waardoor de productie aan zeggingskracht inboet.
In de aanvraag zet Suburbia een stap vooruit: het plant meer producties, vooral op locaties in Almere. De ambitie om zich als stadsgezelschap op verschillende manieren te manifesteren, wordt in het plan helder beschreven en met projecten ingevuld. Echter, de plannen voor de toekomst ontberen in de ogen van de commissie inhoudelijke drijfveren van de makers en artistieke signatuur van Suburbia. Dit komt voort uit het zelfgekozen vertrekpunt dat de groep met degelijk en toegankelijk theater in een cultuurluwe stad als Almere het best voet aan de grond kan krijgen. Voor een deel van het publiek uit Almere kan de commissie zich daarin vinden, maar zij vindt deze insteek ook vrij behoudend. Almere is een stad in beweging, met de problematiek die bij een nieuwe stad hoort. Er is volgens de commissie dan ook zeker ruimte voor eigenzinniger en uitdagender theater. De nieuwe locatieprojecten zijn in dat opzicht interessant, maar ook vrij kleinschalig. Een overtuigende stap naar meer eigenzinnige keuzes in repertoire, interpretatie en enscenering ziet de commissie Suburbia in de komende paar jaar echter niet zetten. Dat is volgens de commissie een gemiste kans voor een groep die stadsgezelschap van Almere wil zijn.
De projectplannen liggen sterk in het verlengde van de afgelopen jaren en de commissie verwacht dan ook dat de producties in die lijn zullen liggen: toegankelijk repertoiretoneel dat zorgvuldig en vakkundig geregisseerd en gespeeld wordt. Net als in de producties van de afgelopen jaren missen de plannen een herkenbare signatuur en overtuigende, eigen en actuele interpretaties. Hierdoor behoudt de commissie haar kanttekeningen op het gebied van de oorspronkelijkheid en zeggingskracht.

Ondernemerschap
goed
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van Suburbia als goed. De organisatie van de groep is weliswaar klein, maar vertoont stabiliteit, zakelijk inzicht en ervaring. Met name door de geringe omvang van de organisatie kan de overhead laag gehouden worden. Verder is het financieel beheer gezond en werkt Suburbia veel samen met andere (podium)kunstinstellingen in Almere en de rest van Flevoland.
Het publieksbereik staat hoog op de agenda bij de groep. De repertoirekeuze, de insteek van de verschillende soorten producties en de marketing stemt de groep af op de verwachte belangstelling bij het publiek. De groep doet continu publieks- en klantonderzoek, sinds 2011 samen met een professioneel merkadviseur. Suburbia verwacht een groei van het publieksbereik voor de volgende periode. Deze groei wordt niet alleen verwacht als gevolg van een uitbreiding van de activiteiten, maar de groep verwacht ook een aanzienlijke stijging van de publieksgrootte per voorstelling. De commissie vertrouwt erop dat Suburbia deze uitbreiding kan realiseren, mede vanwege de op maat gemaakte marketing in de stad en de regio. Daar komt bij dat er in Almere nog veel publiek valt te winnen. Door de keuze van de groep voor onder andere locatietheater acht de commissie de stijging van het publieksbereik realistisch.
Ook de eigen inkomsten moeten in de volgende periode een sterke groei vertonen. Een deel daarvan moet worden opgebracht door de stijging van de publieksinkomsten. Deze stijging vindt de commissie aannemelijk, met de stijging van het publieksbereik in gedachten. De stijging van de overige eigen inkomsten van Suburbia (inkomsten uit private middelen, sponsorinkomsten, vergoedingen coproducenten) vindt de commissie echter te optimistisch. Daar waar Suburbia in het recente verleden slechts mondjesmaat dergelijke inkomsten heeft verworven, ziet de commissie een sterke stijging niet zonder meer voor zich. Ook al is Almere een groeimarkt, in het huidige slechte klimaat op economisch terrein en voor de podiumkunsten in het bijzonder, acht de commissie de verwachtingen voor de overige eigen inkomsten te hoog.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De commissie beoordeelt de bijdrage van Suburbia aan de pluriformiteit van het theateraanbod als neutraal. De commissie constateert dat er behalve Suburbia veel instellingen zijn in Nederland die zich bezighouden met teksttheater. Dat geldt zowel voor instellingen binnen de basisinfrastructuur als voor ongesubsidieerde producenten. In genre en vorm overlapt het aanbod van Suburbia met dit brede, bestaande aanbod.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van Suburbia aan de spreiding als ruim voldoende. De groep is gevestigd in Almere en draagt bij aan de spreiding door regelmatig in de vestigingsplaats te spelen. Echter, uit de aanvraag blijkt ook dat het aantal voorstellingen in de regio's in verhouding laag is. Daardoor draagt Suburbia weinig bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de periode 2013-2016 vraagt Suburbia zowel bij gemeente als bij provincie een bedrag aan van 145.000 euro per jaar. Als deze aanvragen gehonoreerd worden, is er sprake van een beperkte lokale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Suburbia heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Suburbia te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 780.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 120 € 4.500 € 540.000
Circuit midden 80 € 3.000 € 240.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 780.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000