NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TOMOKO MUKAIYAMA FOUNDATION

Tomoko Mukaiyama

inleiding

De Tomoko Mukaiyama Foundation is de stichting achter het werk van pianiste/performer Tomoko Mukaiyama. Artistiek leider is Tomoko Mukaiyama, de zakelijke leiding is in handen van Marieke Peters. De stichting is gevestigd in Amsterdam. Volgens de aanvraag heeft de stichting ten doel 'het organiseren, presenteren en ondersteunen van nieuwe vormen van muziekpresentatie en het verbinden hiervan aan andere hedendaagse kunstdisciplines zoals fotografie, film, mode, beeldende kunst en dans, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting heeft voorts ten doel om deze presentaties toegankelijk te maken voor een breder publiek door onder meer samenwerkingen aan te gaan met academische instellingen, makers uit diverse kunstdisciplines en gemeenschappen'. Tomoko Mukaiyama beschrijft haar artistieke visie als volgt: "Ik creëer met mijn werk een spiegel, een spiegel om je eigen reflectie in te zien en jouw plek in de samenleving te ervaren. Al mijn werk draagt een schaduw van verlies en de dood met soms een vijandig randje. Maar daar laat ik het niet bij: er is aan het einde altijd een energie die je in staat stelt om te veranderen, om opnieuw geboren te worden".
In 2013 wil de stichting onder meer de volgende programma's brengen: 'Project 88' (2013), een puur muzikaal inhoudelijk programma, waarin het getal 88 verwijst naar het aantal toetsen van de piano. Op het programma staan werken van J.S. Bach, Louis Andriessen, Yannis Kyriakides, Nancarrow en Mukaiyama; 'For you' (2013, reprise), een concert voor één persoon in de concertzaal waarbij de bezoeker kan kiezen uit door Mukaiyama voorbereid repertoire. 'M/E' (2013-2014) is een co-productie van Mukaiyama, lichtontwerper Jean Kalman, de Aichi Triënnale Nagoya (Japan), Happy Days, The Enniskillen International Beckett Festival (Ierland) en De Doelen Rotterdam. Het gaat in dit programma om een installatie performance rond het werk van Samuel Beckett, waarbij twee acteurs en een danser zich mengen tussen het publiek. Met 'SUPER T-market' (2013-2014), een innovatieve formule voor een avondvullend evenement, wil Mukaiyama jonge mensen laten kennismaken met hedendaagse muziek en andere kunstvormen. Tevens wil zij nieuwe (podium)kunstenaars de gelegenheid bieden op te treden in een voorprogramma bij haar eigen performance. Deze avonden worden geproduceerd in samenwerking met de Amsterdamse AAA-serie en de serie 'Listen to This' van Muziekgebouw aan 't IJ.
Voor 2014 staat 'Canto ostinato' gepland: een Simeon ten Holt/Messiaen programma. Bij 'Canto ostinato' wordt een installatie van ijs getoond, die tijdens het concert smelt en in elkaar stort. Het Messiaen-programma wordt uitgevoerd met zangeres Christina Zavalloni. 'Piano Ascending/Odyssey' is een co-productie met Club Guy & Rony, filmregisseur Hal Hartley, componist David Dramm en violiste Monica Germino. Voor de voorstelling wordt een nieuw instrument ontwikkeld. De voorstelling wordt ook 'los' (zonder dans) gebracht door Mukaiyama en Germino.
Voor het seizoen 2014-2015 is Tomoko Mukaiyama voornemens om in samenwerking met Oorkaan en (ex)NDT-danseres Sabine Kupferberg een muziekvoorstelling voor kinderen te produceren onder de naam 'Pandora'. Het gaat hierbij om een installatieperformance rond de piano, met muziek van Chopin, Nancarrow, Haydn en Mukaiyama.
De Tomoko Mukaiyama Foundation wil in de jaren 2013 en 2014 totaal 81 concerten realiseren. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 170.100 euro, inclusief toeslag.

De Tomoko Mukaiyama Foundation ontving in de periode 2009-2012 geen structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten. De stichting ontving in de afgelopen twee jaar subsidie van het Fonds voor twee projecten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Tomoko Mukaiyama als goed.
Hoewel de commissie Tomoko Mukaiyama meer beoordeelt als multidisciplinair performer dan als musicus, is zij positief over het vakmanschap van de pianiste. De projecten die de Tomoko Mukaiyama Foundation tot nu toe heeft gerealiseerd zijn in de ogen van de commissie origineel en aansprekend en kennen een grote mate van oorspronkelijkheid. Het visuele is prominent aanwezig in het werk van Tomoko Mukaiyama: zo vormt in 'Sonic Tapestry IV' couture in de vorm van een live modeshow een visueel contrapunt bij de muziek, terwijl 'SHOES' een geslaagd samengaan is van muziek en installatiekunst. Een belangrijk element van het werk van Tomoko Muakiyama is de wijze waarop de kunstenares nadenkt over manieren waarop zij mensen bij haar projecten kan betrekken. Van een vervreemdende één op één situatie in ‘For you’ tot een grootschalig participatieproject als ‘Wasted’: mensen worden onderdeel van het idee, waardoor een waardevolle betrokkenheid tussen publiek en performer ontstaat. Dat komt de zeggingskracht van haar projecten ten goede.
Over de plannen van de stichting voor de komende jaren is de commissie overwegend positief. De samenwerkingen die de kunstenares voor haar multidisciplinaire projecten aangaat zijn volgens de commissie goed overdacht en geven de commissie vertrouwen in een boeiend artistiek eindresultaat. Zo zal er een samenwerking tot stand komen in het kader van de AAA-serie, en zal er een jeugdmuziekproductie worden ontwikkeld in samenwerking met Oorkaan. Positief is de commissie ook over de kunstenaars met wie Tomoko Mukaiyama wil gaan werken in de komende jaren, zoals choreografe Nicole Beutler, componist David Dramm, lichtontwerper Jean Kalman en violiste Monica Germino. Een kritische kanttekening plaatst de commissie bij het project 'SUPER T-market', omdat het artistieke concept te weinig is uitgewerkt.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Tomoko Mukaiyama Foundation als ruim voldoende. Er is binnen het bestuur van de stichting sprake van een relevant netwerk in de wereld van muziek en beeldende kunst, zowel in Nederland als in Japan. Dat heeft in het verleden tot interessante internationale coproducties geleid.
In de periode 2013-2014 wil de stichting de publieksinkomsten fors laten toenemen. De commissie plaatst hier een kritische kanttekening bij: de toename van deze inkomsten wordt onderbouwd met een grote stijging van het aantal activiteiten, maar de in het verleden gerealiseerde projecten van de stichting vertonen bescheiden bezoekersaantallen en de strategie om tot hogere bezoekcijfers te komen, zoals het uitbuiten van de merknaam Tomoko Mukaiyama, vindt de commissie onvoldoende overtuigend.
Ook de overige eigen inkomsten laten een flinke stijging zien, die niet expliciet wordt toegelicht. Echter de bedragen die worden genoemd bij vrienden, bedrijven en private fondsen zijn realistisch en getuigen van een gezonde ambitie. De stichting heeft bovendien aangetoond in het verleden vaak succesvol te zijn geweest in het verwerven van inkomsten uit de private sector.
De aanvraag bevat een beschrijving van de verschillende doelgroepen die de stichting met de zeer uiteenlopende projecten wil bereiken. De marketingaanpak die in de aanvraag wordt verwoord is in de ogen van de commissie nog te weinig effectief: deze heeft vaak meer een beschrijvend dan een strategisch karakter. De commissie is ervan overtuigd dat meer focus en aanscherping van de marketingactiviteiten zouden moeten leiden tot grotere bezoekersaantallen en daarmee tot hogere publieksinkomsten.

Bijdrage aan de pluriformiteit
zeer goed
De commissie plaatst Tomoko Mukaiyama binnen het genre van de hedendaagse muziek. Haar performances zijn meestal multidisciplinair en de samenwerkingen die zij aangaat hebben vaak een verbinding met hedendaagse kunst. Er is geen overlap met wat er in de basisinfrastructuur gebeurt. Binnen het gesubsidieerde circuit is Tomoko Mukaiyama een unieke kunstenares, die door haar onderscheidende activiteiten een zeer belangrijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het landschap. De commissie beoordeelt de bijdrage van Tomoko Mukaiyama aan de pluriformiteit daarom als zeer goed.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
De standplaats van de Tomoko Mukaiyama Foundation is Amsterdam, waar ook een aanzienlijk deel van de activiteiten plaatsvindt. De activiteiten vinden matig gespreid over het land plaats, waardoor de commissie de bijdrage aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland als neutraal beoordeelt.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Tomoko Mukaiyama Foundation heeft geen bijdrage gevraagd aan gemeente of provincie.

Toeslag
niet toekennen
De commissie is van mening dat de Tomoko Mukaiyama Foundation niet in aanmerking komt voor een toeslag voor innovatie van het aanbod.
In de motivatie voor de toeslag ligt de nadruk op het onderscheidende karakter van de activiteiten en de uniciteit van de persoon Tomoko Mukaiyama. Het onderscheidend karakter van de activiteiten van de stichting wordt door de commissie erkend en gehonoreerd met de hoogste waardering binnen het criterium pluriformiteit. De activiteiten van Tomoko Mukaiyama leveren weliswaar een bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit van het aanbod, maar deze overstijgen het eigen werk van de aanvrager niet, zij veroorzaken geen navolging bij andere kunstenaars. Ook wordt er door de stichting geen financiële onderbouwing voor de toeslag gegeven. De commissie is van mening dat het basissubsidie voldoende is om de in de aanvraag beschreven activiteiten te realiseren.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Tomoko Mukaiyama Foundation te honoreren.
De commissie adviseert geen toeslag toe te kennen.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 340.200
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 12 € 1.500 € 18.000
Circuit midden 63 € 3.500 € 220.500
Circuit groot 6 € 7.500 € 45.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 283.500
Toeslag niet toekennen
Totaal subsidie voor 2 jaar € 283.500
       
Gemiddeld per jaar € 141.750

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000