NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TONEELGROEP HET VOLK

inleiding

Toneelgroep Het Volk uit Haarlem is in 1976 opgericht en legt zich toe op het brengen van weldoortimmerd, oorspronkelijk en ambachtelijk uitgevoerd Nederlands toneel. De doelstelling is om artistiek verantwoorde producties voor een zo breed mogelijk publiek te creëren, waarbij humor en tragiek hand in hand gaan. Het gezelschap omschrijft het als volksrealisme: 'Dat is een bijna surrealistische creatie van een gekantelde werkelijkheid die wordt uitvergroot op een ingetogen, komische wijze zonder dat de echtheidsillusie wordt verbroken.' Het Volk streeft naar consolidering van de herkenbaarheid van het gezelschap voor zijn publieksgroep. Volgens Het Volk lenen hiertoe de zelfgeschreven producties zich het beste. De huidige artistieke kern bestaat uit Bert Bunschoten, Aike Dirkzwager en de gebroeders Joep en Wigbolt Kruijver. Cilia van Dijk verzorgt de zakelijke leiding.
Het volk wil in 2013-2014 één tourneevoorstelling per seizoen maken, die elk 80 maal gespeeld zal worden. De eerste productie is 'Shakespeare' (De Trilogie van het Lerarentoneel). Geïnspireerd door een tweetal eigen bewerkingen van klassiekers wil Het Volk deze werkwijze nog een keer toepassen, wederom middels een drietal docenten. Zowel Hamlet als Othello lijken, in de ogen van de makers, stukken die geschikt zijn voor deze aanpak. Deze voorstelling wordt voorzien van een eigen tekst van Het Volk, op rijm. De tweede productie, 'Dura Lex', is een voorstelling in de relationele sfeer. Twee oudere, al jaren samenwonende politieagenten krijgen een jong stel op de koffie. Het gesprek loopt geheel uit de hand en de onderlinge relaties komen onder druk te staan.
In de periode 2013-2014 wil Het Volk in totaal 160 uitvoeringen realiseren in de kleine en middelgrote zalen, voor in totaal 18.000 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 555.000 euro.

Toneelgroep Het Volk ontvangt in de periode 2009-2012 een meerjarig subsidie van het Fonds Podiumkunsten van 246.265 euro per jaar. Voor die tijd ontving de groep subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds zes speelbeurten van drie producties van Het Volk bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Het Volk als ruim voldoende. De groep maakt herkenbare en authentieke voorstellingen. De commissie waardeert het vakmanschap van de makers, dat zonder meer ambachtelijk is. Het Volk streeft naar theater waarbij met een luchtige laag van ironie verhalen voor een groot publiek toegankelijk worden gemaakt, zonder dat de voorstellingen platvloers of sentimenteel worden. Dat leidt doorgaans tot degelijke voorstellingen, zonder grote verrassingen in tekst, regie, spel of dramaturgie. Een uitzondering hierop vormt de productie 'Stookolie en Sangria', waarbij de groep in de ogen van de commissie te ver doorschoot naar een toch platvloers en al te kluchtig niveau. Met name de tekst en het acteren waren dermate grotesk dat de zeggingskracht eronder leed. Waar in de andere voorstellingen de personages sympathie opriepen en ontroerden, werd daar in de laatste productie geen ruimte voor geboden. De producties zijn weliswaar authentiek en vakmatig, maar vertonen weinig tot geen urgentie van de makers. De groep heeft niet de ambitie om te vernieuwen of om het publiek te verbazen met eigenzinnige interpretaties van onderwerpen of thema's. De regies zijn dan ook per definitie niet verrassend, volgens de commissie. Dat maakt de voorstellingen van Het Volk voorspelbaar.
Over de plannen voor de toekomst is de commissie gematigd positief. In het advies voor de periode 2009-2012 is de wens uitgesproken dat Het Volk zich artistiek blijft ontwikkelen en verdiepen. In de voorstellingen van de afgelopen jaren, maar ook in het plan voor de komende periode ziet de commissie deze ontwikkeling en verdieping niet terug. De commissie vindt dat (podium)kunstenaars zichzelf kritisch moeten blijven bevragen en in beweging moeten blijven. Anders dreigt verstarring. Dit laatste is wat de commissie constateert bij Het Volk. In de aanvraag geeft de groep aan te streven naar consolidering van de herkenbaarheid van het gezelschap voor zijn publieksgroep. De keuzes voor de projecten liggen dan ook in het verlengde van wat de groep tot nog toe gemaakt heeft. De kwaliteit van de producties zal naar de verwachting van de commissie in de toekomst op hetzelfde niveau blijven. Dat zal leiden tot vermakelijke voorstellingen volgens een beproefd recept, met het aanstekelijke spelplezier en de subtiele ironie die het betere werk van de groep kenmerkt, maar ook enigszins voorspelbaar is. Het Volk maakt vergeleken met andere groepen al enige jaren pas op de plaats, waardoor de artistieke signatuur van het Volk dan nog wel herkenbaar is, maar in verhouding tot andere makers aan kracht verliest.

Ondernemerschap
ruim voldoende
Het ondernemerschap van Het Volk beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De organisatie is klein, heeft een lage overhead en is financieel kerngezond. Met de lange ervaring van de groep met het maken van volkstoneel is de bedrijfsvoering zeer stabiel. De verkoop is uitbesteed aan een goed en passend impresariaat, wat al jaren leidt tot lange speellijsten en bijpassende inkomsten.
Ook op het gebied van ondernemerschap is het plan gericht op consolidatie. Hoewel dat in deze voor theater ongunstige en roerige periode voorstelbaar is, mist het plan in de ogen van de commissie toch ambitie. Zowel op het gebied van het publieksbereik als de inkomsten worden geen uitdagende doelen gesteld. Het marketingplan is traditioneel en investeringen in activiteiten voor het bereiken van een nieuw of jonger publiek staan niet op de agenda. De groep richt zich op de vaste, trouwe bezoekers en rekent erop dat die blijven komen. De commissie vindt dat de groep hier risico loopt, omdat er bij tegenvallende bezoekcijfers niet teruggevallen kan worden op een stevig marketingbeleid. Bovendien laat Het Volk hier kansen liggen. Het repertoire van Het Volk is toegankelijk voor een breed publiek en daardoor kunnen pogingen om het publiek te vergroten snel succesvol zijn.
De consolidatie voor de komende jaren blijkt ook uit de begrote eigen inkomsten. Deze dalen in de begroting licht ten opzichte van de afgelopen jaren. Dit is een conservatieve begroting, die opnieuw weinig ambitie toont. Doordat tevens de overige eigen inkomsten zeer voorzichtig worden begroot, neemt de subsidieafhankelijkheid de komende jaren toe. Gezien de prestaties van de afgelopen jaren en de mogelijkheden die het toegankelijke werk van Het Volk biedt, vindt de commissie dit een te veilige keuze. Zij heeft er vertrouwen in dat de beoogde inkomsten gerealiseerd kunnen worden, maar met wat meer ambitie zou meer haalbaar moeten zijn.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De bijdrage van Het Volk aan de pluriformiteit van het Nederlands podiumkunstenaanbod beoordeelt de commissie als neutraal. De commissie constateert dat er behalve Het Volk veel instellingen zijn in Nederland die zich bezig houden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten van teksttheater. Binnen dat brede bestaande aanbod vindt de commissie het werk van Het Volk niet onderscheidend.

Bijdrage aan de geografische spreiding
zeer goed
De commissie beoordeelt de bijdrage van Het Volk aan de spreiding als zeer goed. De groep is gevestigd in Haarlem en draagt bij aan de spreiding door regelmatig in de vestigingsplaats te spelen. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat Het Volk vrijwel alle voorstellingen buiten de grote steden wil spelen. Daarmee draagt de groep goed bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Het Volk heeft geen structureel subsidie gevraagd bij de gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
Het Volk heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Het Volk te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 555.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 110 € 3.000 € 330.000
Circuit midden 50 € 4.500 € 225.000
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 555.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0 *

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000