NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

TROUBLE MAN

inleiding

Stichting Trouble Man is in 2010 opgericht met Sadettin Kirmiziyüz als artistiek leider. Zakelijk leider is Albert van Andel. Sinds 2004 maakt Kirmiziyüz (solo)voorstellingen over multiculturele hete hangijzers vanuit zijn eigen ervaringswereld. Eerder werkte Kirmiziyüz onder de vleugels van DNA, de Queeste en het Huis van Bourgondië.
Sadettin Kirmiziyüz wil een autonoom en nieuw geluid laten horen van een maatschappelijk geëngageerde theatermaker in het Nederlandse theaterlandschap. Van 2008 tot 2012 werkt Kirmiziyüz aan een vierluik van maatschappijkritische voorstellingen, waarbij hij vertrekt vanuit zijn positie als Nederlandse kunstenaar van Turkse afkomst.
Voor de komende jaren plant Kirmiziyüz een drieluik onder de titel Hollandse Luchten. In dit drieluik behandelt Kirmiziyüz de groeiende maatschappelijke onvrede in Nederland en zoekt hij een antwoord op de vraag: hoe moeten wij samenleven? De onderzoeksmethode is die van een 'embedded' theatermaker. Hollandse Luchten 1 (werktitel: 'De Klager - Overbewolking') gaat over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting in de digitale communicatie. Het wordt een polemiek die opgebouwd is uit contact met 'boze bloggers'. De gekozen theatervorm is een debat, dat live gestreamd wordt en 'real-time tweets' zal verwelkomen (deels gemanipuleerd). Hollandse luchten 2 (werktitel: 'De Beproefde - Storm en Schuilen') wordt gemaakt in samenwerking met Marjolijn van Heemstra en vertrekt vanuit de vaststelling dat 80% van de Nederlanders vindt dat onbeschoft gedrag in de openbare ruimte is toegenomen, terwijl er in werkelijkheid geen toename is. Kirmiziyüz gaat een half jaar 'undercover' in drie openbare arena's: de NS, de Zorg en de Rechtspraak. De gekozen theatervorm is een juryberaad, waarbij het publiek actief meestemt. Behalve deze nieuwe producties speelt Kirmiziyüz in 2013-2014 reprises van 'Avondland', 'De vader, de zoon en het heilige feest' en 'Somedaymyprincewill.com'.
Trouble Man wil in de periode 2013 en 2014 80 voorstellingen spelen in de kleine zalen, voor een publiek van 6.100 bezoekers. Het vraagt voor deze voorstellingen een subsidie van 120.000 euro.

Stichting Trouble Man ontvangt een tweejarig projectsubsidie 2011-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 219.456 euro.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
goed
De artistieke kwaliteit van Trouble Man beoordeelt de commissie als goed. Zij vindt Sadettin Kirmiziyüz een inventieve en scherpzinnige theatermaker. Hij is ook een alerte maker, die meebeweegt met maatschappelijke ontwikkelingen. De wijze waarop hij daarbij omgaat met zijn persoonlijke achtergrond en verleden vindt de commissie oorspronkelijk en in de producties ook ontroerend. De commissie is van mening dat Kirmiziyüz in de afgelopen jaren theatraal gegroeid is. Hij heeft verschillende kwaliteiten ontwikkeld, die samenkomen in zijn producties. Hij is bovendien een open acteur, met grote spelkwaliteiten. Zijn insteek als documentaire theatermaker leidt tot nu tot persoonlijke producties, die desondanks goed in theatrale vormen zijn gevat. Deze combinatie van persoonlijke inhoud en sterke theatrale vormen geven de producties veel zeggingskracht.
Zijn werkwijze om meerdere projecten te ontwikkelen binnen een overkoepelend thema draagt volgens de commissie bij aan de zeggingskracht. Dat Kirmiziyüz deze werkwijze doorzet in zijn plannen voor de komende jaren, vindt de commissie dan ook positief. Er spreekt bovendien veel energie uit de aanvraag. De commissie vindt de toon en de vragen die worden gesteld soms naïef, maar dat is tegelijkertijd wat zij waardeert in Kirmiziyüz: de aanstekelijke nieuwsgierigheid waarmee hij vanuit zijn theaterpraktijk opnieuw naar dingen kijkt.
Kirmiziyüz reflecteert in de aanvraag goed op de afgelopen jaren. Dat de focus verschuift van zijn eigen afkomst naar het vraagstuk van samenleven vindt de commissie kloppen in zijn ontwikkeling als theatermaker. Hij zet vervolgens een aantal stappen die daar natuurlijk uit volgen. Zo gaat hij van 'solo' naar 'embedded' theatermaker, waarmee ook de vorm van de producties verandert van persoonlijke en documentaire solo’s naar meer theatrale vormen. Ook is de commissie positief over de mensen met wie Kirmiziyüz gaat samenwerken. De keuze voor talentvolle makers als Marjolijn van Heemstra en Vincent Rietveld versterkt het vertrouwen van de commissie in het vakmanschap en de zeggingskracht van de geplande producties.
De commissie plaatst echter een kritische kanttekening bij de hoeveelheid research die de plannen met zich meebrengen. Met name de Hollandse luchten 2 (werktitel: 'De Beproefde - Storm en Schuilen'), waarvoor Kirmiziyüz undercover gaat op drie plekken. De aanvraag geeft nog weinig zicht op de manier waarop hij deze ervaringen gaat verwerken tot spannend theater. De aanvraag geeft enig inzicht in de beoogde vorm van de voorstellingen, in dit geval een juryberaad, maar mist een dramaturgische toelichting. Het risico bestaat dat het resultaat onderzoekstheater wordt in een minder interessante theatrale vorm.

Ondernemerschap
goed
Het cultureel ondernemerschap van Trouble Man beoordeelt de commissie als goed. Hoewel het ondernemerschap summier beschreven is, getuigt de aanvraag van gedegen en onderbouwde keuzes. De bedrijfsvoering is op orde en partners als Frascati en Alles voor de Kunsten wekken vertrouwen en bieden een stevige basis. De organisatie heeft bovendien opvallend lage beheerslasten.
De drempelnorm van het aantal voorstellingen 2009-2011 is niet gehaald, maar Trouble Man maakt het volgens de commissie aannemelijk dat de stijgende lijn in aantal voorstellingen in de komende jaren zal doorzetten.
In de begroting wordt, meer dan in de vorige aanvraag, gerekend met verschillende inkomstenbronnen. Zo wordt naast de fondsbijdrage en publieksinkomsten ingezet op coproductiebijdragen, sponsoring en private fondsen. Over het algemeen zijn de financiële risico's beperkt en voldoende onderbouwd. De overige inkomsten van coproductiebijdragen en private fondsen zijn volgens de commissie haalbaar. Een kanttekening plaatst de commissie bij de begrote verdubbeling van de publieksinkomsten. Die moet vooral door een hogere bezettingsgraad van de voorstellingen worden gerealiseerd. De ambitie is goed, maar de prestaties in 2011 en ook 2012 tot nu toe wijzen nog niet in die richting.
Het marketing- en publiciteitsplan is origineel en is tekenend voor de manier waarop Kirmiziyüz nadenkt over de maatschappij en welke stem hij daarin wil hebben. De doelgroepen worden op een eigen manier benoemd, maar die snijdt wel hout. Zo vindt de commissie 'de beleidsmaker van de toekomst' als doelgroep een vondst, waar het gezelschap bovendien al enige handen en voeten aan weet te geven.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De bijdrage van het werk van Trouble Man aan de pluriformiteit van het theateraanbod beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het aanbod plaatst de commissie binnen het teksttheater. De commissie constateert dat er behalve Trouble Man veel instellingen in Nederland zijn die zich bezighouden met teksttheater. Er zijn zowel instellingen binnen de basisinfrastructuur als ongesubsidieerde producenten van teksttheater. Het werk van Trouble Man onderscheidt zich van dit brede aanbod door het herkenbare, persoonlijke en documentaire karakter en de cultureel diverse achtergrond die erin doorklinkt. Hierin is het werk van Trouble Man echter niet uniek.

Bijdrage aan de geografische spreiding
neutraal
Trouble Man levert geen bijzondere bijdrage aan de spreiding van het Nederlandse podiumkunstenaanbod. Door de vestigingsplaats Amsterdam, waar het aanbod van podiumkunsten zeer groot is, levert Trouble Man geen bijdrage aan de spreiding. Uit de aanvraag blijkt bovendien dat de voorstellingen buiten Amsterdam zich vrij sterk concentreren in de regio's West en Zuid. Daarmee draagt het gezelschap weinig bij aan de spreiding van theateraanbod naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
Trouble Man vraagt geen subsidie aan bij een gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
Trouble Man heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Trouble Man te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 120.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein 80 € 1.500 € 120.000
Circuit midden
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 120.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 120.000
       
Gemiddeld per jaar € 60.000

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000