NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

VAN SWIETEN SOCIETY

Musica Classica

inleiding

De Van Swieten Society, gevestigd te Breukelen, is een ensemble dat zich toelegt op de historische uitvoeringspraktijk van het klassieke en vroegromantische repertoire. Artistiek leider is fortepianist Bart van Oort, zakelijk leider is Frits van Oostenbruggen.
De Van Swieten Society laat de grote componisten van het klassieke en vroegromantische repertoire op historisch geïnformeerde wijze horen en brengt hun werken zo bij een breed publiek onder de aandacht. Ook maakt de Van Swieten Society zich sterk voor de herwaardering van de zogenoemde 'Kleinmeister', vanuit de opvatting dat het repertoire van deze componisten vergeten of verwaarloosd is, omdat het op moderne instrumenten minder goed tot zijn recht komt.
Het ensemble heeft naar eigen zeggen een uitgesproken signatuur met een zeer avontuurlijke programmering. De musici spelen op historisch instrumentarium, dat aangepast wordt aan het te spelen repertoire. Een belangrijk speerpunt bij de programmering vormt het creëren van context: het confronteren van grote meesters met hun tijdgenoten, het combineren van vroege en late stijl binnen het oeuvre van een componist, kamermuziekbewerkingen van bekende orkestwerken en uitgebreide mondelinge en schriftelijke toelichtingen. De musici zien zichzelf als de grootste specialisten in het kamermuziekrepertoire uit het tijdvak 1750-1840.
In de aanvraag wordt een achttal uitgewerkte programma’s weergegeven, waarbij het meestal gaat om repertoire van klassieke componisten als Mozart, Haydn, Beethoven en Schubert, aangevuld met werken van minder bekende componisten uit het betreffende tijdvak. Daarnaast worden er vijf "VSS Light" programma’s (met maximaal drie musici) beschreven.
De Van Swieten Society wil in de jaren 2013 en 2014 totaal 81 concerten geven. Hiervoor wordt een bedrag aangevraagd van 95.750 euro per jaar.

De Van Swieten Society ontvangt een tweejarige projectsubsidie 2011-2012 van het Fonds Podiumkunsten.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van de Van Swieten Society als ruim voldoende. De commissie is met name te spreken over fortepianist Bart van Oort, een bevlogen musicus met communicatieve gaven. Op basis van het meegezonden materiaal beoordeelt de commissie het vakmanschap van het ensemble als goed, maar de stelling van het gezelschap dat de Van Swieten Society tot de Europese top behoort deelt de commissie niet: zo is het ensemble bij voorbeeld niet te vinden in prestigieuze kamermuziekseries van belangrijke Nederlandse concertzalen en speelt het niet in het buitenland.
De commissie is positief over de keuze van het ensemble voor het regelmatig spelen van kamermuziekbewerkingen als vast onderdeel van het repertoire en de programma's waarin wordt gepoogd de salonmuziekpraktijk uit de 18e en 19e eeuw te reconstrueren. De oorspronkelijkheid van het gezelschap is dan ook met name te vinden in de repertoirekeuze. De commissie vindt het positief dat het ensemble vasthoudt aan een eigen artistieke signatuur, maar constateert dat dit niet in alle programma's tot evenveel zeggingskracht leidt: een veelheid aan tamelijk onbekende werken kan uiteindelijk ook leiden tot eenvormigheid. Enthousiast is de commissie over de kindervertelconcerten en over het feit dat de Van Swieten Society ruimte biedt aan jong talent in de vorm van optredens in voorprogramma’s. In de keuze van de gastmusici ten behoeve van de eigen programma’s constateert de commissie echter behoudzucht.
De Van Swieten Society heeft in de aanvraag een achttal programma's voor de komende twee jaar opgenomen, waarvan de bezetting varieert van trio tot sextet. Het ensemble blijft al jaren trouw aan haar programmatische uitgangspunten, waarbij het combineren van bekende en onbekende klassieke werken en het creëren van context binnen de programma's belangrijke elementen zijn. De plannen van de Van Swieten Society voor de komende jaren zijn weliswaar realistisch, maar getuigen van weinig bevlogenheid en ambitie; deze programmering zal de zeggingskracht van de concerten niet vergroten. Wat het ensemble ziet als avontuurlijk programmeren, kwalificeert de commissie inmiddels als veilig en vertrouwd. De ontwikkeling van het ensemble lijkt stil te staan, hetgeen zich ook uit in het plan, dat als plichtmatig en weinig aanstekelijk overkomt. Echte hoogtepunten, die de oorspronkelijkheid van de programmering zouden kunnen benadrukken, ontbreken.

Ondernemerschap
ruim voldoende
De commissie beoordeelt het ondernemerschap van de Van Swieten Society als ruim voldoende. Het ensemble werkt al jaren aan eigen series op een substantieel aantal podia in het land, voor een groot deel in eigen beheer. De commissie plaatst echter ook een aantal kritische kanttekeningen bij het ondernemerschap van de Van Swieten Society.
Voor de verkoop van de concerten werkt het ensemble sinds 2009 samen met Da Ponte management. Hoewel de commissie van mening is dat dit een verstandige keuze kan zijn, vertaalde deze samenwerking zich in de loop der jaren niet naar stijgende bezoekersaantallen. Ook de in de aanvraag beschreven ambitie om op grotere podia te gaan spelen leidt niet naar een toename van het aantal bezoekers. Daarbij doet de instelling geen poging om de financiële risico’s te spreiden, waarmee de subsidieafhankelijkheid van het Fonds Podiumkunsten dus niet afneemt. Het verbaast de commissie daarbij dat de overige eigen inkomsten voor 2013-2014 uiterst conservatief zijn ingeschat, terwijl deze inkomsten over de jaren 2009-2011 een stijgende lijn lieten zien. De verklaring die hiervoor wordt gegeven – de middelen van de grote particuliere fondsen nemen af en de kleine fondsen trekken zich terug – vindt de commissie getuigen van weinig ambitie.
Op het gebied van marketing en publieksbereik constateert de commissie een zekere gemakzucht: de doelgroepenbeschrijving heeft betrekking op de huidige concertpraktijk en in de aanvraag vindt de commissie geen uitgewerkte aanpak om andere doelgroepen te bereiken. Ook de actievere inzet op sociale media heeft nog niet geleid tot hogere bezoekersaantallen. De Van Swieten Society heeft volgens de aanvraag de ambitie om haar marktpositie te verstevigen en te vergroten. De commissie gelooft echter niet dat de weg die het ensemble hiertoe wil bewandelen zal helpen deze ambitie te verwezenlijken. Het gebrek aan artistieke ontwikkeling heeft volgens de commissie consequenties voor het ondernemerschap: het ensemble zal meer oog moeten hebben voor ontwikkelingen buiten de eigen niche, teneinde de aansluiting met de podia niet te verliezen. De commissie heeft er dan ook geen vertrouwen in dat op basis van het voorliggende plan, waarin geen artistieke ontwikkeling waar te nemen is, een stap naar grotere podia gemaakt kan worden.

Bijdrage aan de pluriformiteit
neutraal
De Van Swieten Society is een ensemble dat zich toelegt op de klassieke muziek. Het ensemble richt zich daarbij met name op repertoire uit de klassieke en vroeg-romantische tijd. Er zijn binnen de Nederlandse muziekwereld diverse vergelijkbare ensembles actief, ook werkend vanuit de historische uitvoeringspaktijk, die zich op dit onderdeel van het repertoire toeleggen. De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod op grond van deze overwegingen als neutraal.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De commissie beoordeelt de bijdrage van de Van Swieten Society aan de spreiding van het podiumkunstenaanbod in Nederland als ruim voldoende. De concerten van de Van Swieten Society worden ook gegeven op plaatsen in het land waar minder vergelijkbaar aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
neutraal
De Van Swieten Society heeft geen structurele bijdrage aangevraagd bij gemeente of provincie.

Toeslag
niet van toepassing
De Van Swieten Society heeft geen toeslag aangevraagd.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van de Van Swieten Society te honoreren voor zover het budget dat toelaat.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 191.500
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag
Totaal
Circuit klein 46 € 1.500 € 69.000
Circuit midden 35 € 3.500 € 122.500
Circuit groot
Basissubsidie voor 2 jaar € 191.500
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar 0*

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000