NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2013-2016

VIS á  VIS

Vis-á-Vis

inleiding

Vis á Vis is opgericht in 1990 door Arjen Anker, Marinus Vroom en Marianne Seine en werkt sinds 2009 op de eigen speelplek in Almere. De groep maakt en speelt er één grootschalig buitenspektakel per twee jaar. Vermaken, raken en aan het denken zetten is wat Vis á  Vis beoogt: een collectieve snaar raken bij een breed publiek. In de laatste jaren is het maatschappelijk engagement explicieter geworden in het werk. In de producties creëert Vis á  Vis een gefantaseerde werkelijkheid over het wel en wee van de mensheid, die door de fysiek overtuigende vorm aan impact wint. Beelden, muziek en absurde situaties zijn belangrijkere betekenisdragers dan tekst.
Deze koers wil Vis á  Vis in de komende jaren doorzetten en uitbouwen. In 2013 vindt de reprise van 'HaRT' plaats, die gemaakt is in 2012. Deze productie is geïnspireerd op duurzaamheid, het toverwoord voor nieuw geluk. 'As the World Turns' is de nieuwe productie voor 2014, die doorspeelt in 2015. Het concept berust op twee maatschappelijke tendensen: de groeiende stroom zogenoemde herintreders en pogingen om van een begrafenis een 'feest' van individuele expressie te maken. In samenwerking met Karl's ká¼hne Gassenschau uit Zwitserland wordt dit idee omgevormd tot voorstellingsconcepten, die beide groepen gebruiken voor een eigen versie.
Vis á  Vis wil in de jaren 2013 en 2014 in totaal 110 voorstellingen realiseren op de eigen grote speellocatie, voor 51.500 bezoekers. Hiervoor wordt een subsidiebedrag gevraagd van 825.000 euro.

Vis á  Vis ontvangt een meerjarig subsidie 2009-2012 van het Fonds Podiumkunsten van 417.729 euro per jaar. Voor die periode ontving het gezelschap een meerjarig instellingssubsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangt de groep 129.687 euro subsidie per jaar van de gemeente Almere en 62.573 euro van de provincie Flevoland. In de periode 2009-2012 hebben adviseurs van het Fonds Podiumkunsten drie voorstellingen van één productie bezocht.

beoordeling

Artistieke kwaliteit
voldoende
De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit van Vis á  Vis als voldoende. Het gezelschap heeft zich de afgelopen jaren geconcentreerd op het werken op de nieuwe locatie in Almere, waar de producties voortaan gemaakt en gespeeld worden zonder dat het gezelschap nog hoeft te reizen. Deze nieuwe opzet en strategie van de instelling beschouwt de commissie op basis van de afgelopen periode als geslaagd. Op de betrokken locatie kan het gezelschap in continuïteit gestaag verder werken aan waar het sterk in is: grootschalig spektakeltheater voor een breed publiek. 'Silo 8' is als eerste grote productie 'nieuwe stijl' door het publiek goed ontvangen. De commissie plaatst echter wel wat kanttekeningen bij de artistieke kwaliteit van het project. Hoewel de productie visueel en technisch goed in elkaar zat en duidelijk de artistieke handtekening van Vis á  Vis droeg, vond de commissie de nodige diepgang ontbreken. Het verhaal was mager en vrij eendimensionaal, de karakters ontwikkelden zich nauwelijks en het acteerwerk was voorspelbaar. Deze tekortkomingen werden in het slotdeel van de voorstelling echter ruimschoots goedgemaakt, toen de special effects op gang kwamen en het verhaal steeds beeldender werd. Daar toonde Vis á  Vis zijn kwaliteit. Het slotdeel was ontroerend en magisch in zijn beeldende kracht. De kracht van Vis á  Vis zit volgens de commissie niet in de taal en het spel. Op die onderdelen schiet ook de zeggingskracht tekort. In de beelden en het spektakel weet Vis á  Vis te verrassen en overtuigen. Hiermee heeft de groep een duidelijk profiel in het Nederlandse podiumkunstlandschap.
In de jaren 2013 en 2014 wil Vis á  Vis voort op de ingeslagen weg, met één nieuwe productie per twee jaar. Het startpunt blijft een inhoudelijk thema, dat verder in tekst en beelden wordt uitgewerkt. Ivar van Urk zal opnieuw de regie voor zijn rekening nemen. De aanvraag beschrijft weinig artistieke ontwikkeling en de commissie ziet die in de projecten ook niet terug. Voor 2013 staat de reprise van 'HaRT' op het programma, de productie die speelt in de zomer van 2012. De commissie vindt de geleverde informatie over deze productie erg summier, zo ontbreken bijvoorbeeld de namen van de spelers en ook de artistieke vertaling van thema en verhaal naar voorstelling is ontoereikend om een goed beeld te kunnen vormen. De productie is op het moment van indiening en beoordeling van de aanvraag nog niet in première gegaan dus een uitvoeriger beschrijving van deze productie had in de aanvraag niet mogen ontbreken. Ook de nieuwe productie 'As the World Turns' is mager uitgewerkt. Het concept spreekt de commissie aan en de thematiek zal naar haar idee wederom een groot publiek kunnen aanspreken. Maar ook hierin mist zij voldoende uitwerking met betrekking tot de artistieke vertaling, de medewerkers en over de samenwerking met Karl's ká¼hne Gassenschau.
De commissie concludeert dat zij op basis van de geleverde informatie uitgaat van twee nieuwe producties vanuit de beproefde en herkenbare signatuur van Vis á  Vis. Het vakmanschap en de zeggingskracht verwacht de commissie ook nu niet op het gebied van de tekst en het spel. Wel vertrouwt zij op de bewezen beeldende inventiviteit van Vis á  Vis, waarmee ook deze producties voor het publiek aansprekend zullen zijn.

Ondernemerschap
zeer goed
Het ondernemerschap van Vis á  Vis is zeer goed. De instelling besteedt veel aandacht aan het bereiken van een breed en groot publiek. Dit is terug te lezen in de plannen, maar ook te zien in de resultaten van 'Silo 8'. De commissie heeft veel waardering voor het grote aantal bezoekers dat Vis á  Vis naar Almere heeft weten te trekken. Daarmee heeft de groep aangetoond dat deze wijze van produceren zonder te reizen succesvol kan zijn.
Het marketingbeleid van Vis á  Vis maakt dan ook indruk. De instelling positioneert zich in het plan helder en geloofwaardig ten opzichte van andere aanbieders van zomers locatietheater, waaronder de groep ook de festivals rekent. Door uitgebreid publieksonderzoek en de eigen kaartverkoop kent Vis á  Vis het publiek en de doelgroep goed. De marketingstrategie is helder en geloofwaardig, waarbij investeren in de relatie met het opgebouwde publiek moet leiden tot ambassadeurs voor nieuw publiek. De marketingacties zijn op basis van ervaring en succes beschreven. Acties als de inzet op de verkoop van personeelsuitjes, via de business-to-business-benadering, zijn indrukwekkend. De commissie vindt het aannemelijk dat de genoemde marketingacties bijdragen aan het behalen van het beoogde publieksbereik, waar een kleine verhoging wordt begroot.
Vis á  Vis kent een veelzijdige inkomstenstructuur. Behalve de subsidies vormen de publieksinkomsten veruit de grootste inkomstenbron. Deze inkomsten zijn passend bij de schaal en uitstraling van de producties. Daarbij valt op dat de begrote publieksinkomsten gemiddeld per voorstelling en bezoeker lager zijn dan de gerealiseerde inkomsten in 2010 en 2011. De onderbouwing van het begrote bedrag is echter overtuigend en de verhoogde btw op het moment van indienen lijkt het verschil te maken. Behalve uit kaartverkoop zijn er aanzienlijke inkomsten uit horeca, sponsoring, private fondsen, crowdfunding en een nieuw opgericht consortium van betrokken en vermogende particulieren. Het is duidelijk dat de instelling actief op zoek gaat naar alternatieve financieringsbronnen en die ook vindt.
Verder heeft Vis á  Vis momenteel een gezonde financiële basis, ondanks de zeer wisselende recente jaren, waarin er moest worden opgestart en gespeeld. De organisatie omringt zich met mensen met kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap, waarvan het onlangs opgerichte consortium volgens de commissie een goed voorbeeld is. Verder worden partnerships aangegaan met lokale en bovenregionale afzetbedrijven en evenementenbureaus. Al met al heeft de commissie alle vertrouwen in het ondernemerschap van Vis á  Vis.

Bijdrage aan de pluriformiteit
ruim voldoende
De commissie schaart het werk van Vis á  Vis onder het locatietheater. Dit aanbod wordt weinig gemaakt door instellingen in de basisinfrastructuur en door ongesubsidieerde producenten. Binnen het aanbod van locatietheater is dat van Vis á  Vis volgens de commissie echter niet uniek, mede doordat dergelijk aanbod op de zomerfestivals meer te zien is. Vanwege het belang dat de commissie aan locatietheater hecht, beoordeelt zij de bijdrage van gezelschappen als Vis á  Vis aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Bijdrage aan de geografische spreiding
ruim voldoende
De bijdrage van Vis á  Vis aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De instelling is gevestigd in Almere en levert daarmee een bijdrage aan de spreiding. Omdat Almere tevens de vaste en enige speellocatie van het gezelschap is, draagt Vis á  Vis verder niet bij aan de spreiding van voorstellingen naar plekken waar weinig aanbod is.

Financiële bijdrage provincie of gemeente
ruim voldoende
Voor de komende periode heeft de groep subsidie aangevraagd bij de gemeente van 129.687 euro per jaar en bij de provincie van 61.800 euro per jaar. Indien deze aanvragen worden gehonoreerd, is hiermee sprake van een beperkte lokale en regionale bijdrage.

Toeslag
niet van toepassing
Vis á  Vis heeft geen aanvraag voor een toeslag gedaan.

conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Vis á  Vis te honoreren.

aangevraagd bedrag 2013-2014 € 825.000
aantal uitvoeringen 2013-2014 Basisbedrag Totaal
Circuit klein
Circuit midden
Circuit groot 110 € 7.500 € 825.000
Basissubsidie voor 2 jaar € 825.000
Toeslag niet aangevraagd
Totaal subsidie voor 2 jaar € 825.000
       
Gemiddeld per jaar € 412.500

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Saxofoonkwartet€ 45.0000 *
Amsterdam Klezmer Band€ 184.750€ 184.750 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 574.000€ 574.000 per jaar
Apollo Ensemble€ 80.2500
Asko|Schönberg€ 643.250€ 643.250 per jaar
Bik Bent Braam€ 58.8000 *
BOT€ 117.0000 *
Brokken€ 116.000€ 116.000 per jaar
Calefax€ 384.000€ 245.000 per jaar
Camerata Trajectina/Brisk€ 97.2500
Cappella Amsterdam€ 478.000€ 478.000 per jaar
Cello Octet Amsterdam€ 126.0000 *
de Oefening de Kunst (dOeK)€ 124.800€ 124.800 per jaar
Don KosakenChor Russland€ 585.0000 *
Egidius Kwartet€ 108.7500 *
Five Great Guitars€ 195.0000 *
Fra Fra Sound & Big Band€ 95.0000
Holland Baroque Society€ 322.200€ 268.500 per jaar
Insomnio€ 187.2000
Instant Composers Pool (ICP)€ 140.000€ 140.000 per jaar
Intro in situ€ 164.4000 *
Ives Ensemble€ 131.2500
Jazz in Motion€ 212.5000 *
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 509.4000 *
De Kift€ 224.500€ 224.500 per jaar
Kulsan€ 174.5000
Matangi Quartet€ 112.0000 *
Metropole Orkest€ 720.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 808.200€ 808.200 ** per jaar
Nederlandse Bachvereniging€ 733.500€ 533.750 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 610.000€ 610.000 per jaar
Nieuw Ensemble€ 594.0000 *
Nieuwe Philharmonie Utrecht€ 430.0000
Oorkaan€ 471.600€ 471.600 per jaar
Opera per Tutti!€ 102.0000 *
orkest de ereprijs€ 228.6000 *
Orkest v/d Achttiende Eeuw€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paul van Kemenade Quintet€ 51.0000 *
RBO Sinfonia€ 444.0000
Rubens Quartet€ 96.0000 *
Sinfonia Rotterdam€ 142.5000
Slagwerk Den Haag€ 317.400€ 219.500 per jaar
Stroom Management/Izaline Calister€ 135.0000
Tam Tam Productions€ 238.5000 *
Tango Extremo€ 90.0000 *
The Ex€ 142.5000 *
Tomoko Mukaiyama Foundation€ 170.100€ 141.750 per jaar
Utrecht String Quartet€ 78.0000
Van Swieten Society€ 95.7500 *
Visisonor€ 61.0000
Zijlstra€ 103.7500

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 66.0000
De Appel€ 540.0000 *
Bambie€ 256.5000 *
't Barre Land€ 244.8000 *
Beumer & Drost€ 300.000€ 300.000 per jaar
BonteHond€ 333.000€ 333.000 per jaar
De Brandstichting€ 240.0000
Carver€ 486.0000 *
Caspar Rapak€ 82.5000
Compagnie Karina Holla€ 120.0000
Dood Paard€ 414.000€ 345.000 per jaar
Dries Verhoeven€ 198.000€ 198.000 per jaar
Edit Kaldor€ 81.0000 *
Eigen Werk Theaterproduktie€ 97.5000
De Federatie€ 504.0000 *
Feikes Huis€ 232.500€ 232.500 per jaar
Female Economy€ 342.000€ 285.000 per jaar
Firma MES€ 90.0000 *
Firma Rieks Swarte€ 336.750€ 336.750 per jaar
Fred Delfgaauw€ 210.0000
Golden Palace€ 288.750€ 288.750 per jaar
Het Houten Huis€ 371.250€ 371.250 per jaar
Hoge Fronten€ 117.000€ 117.000 per jaar
Hotel Modern€ 601.200€ 501.000 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 127.500€ 127.500 per jaar
Jakop Ahlbom€ 331.500€ 331.500 per jaar
Kassys€ 67.5000
Keesen & Co€ 207.0000
Likeminds€ 219.7500 *
Maatschappij Discordia€ 360.0000
Matzer€ 277.500€ 277.500 per jaar
MC Producties€ 270.0000
Mug met de Gouden Tand€ 360.000€ 300.000 per jaar
Nachtgasten€ 75.0000 *
De Nieuw Amsterdam€ 360.0000
Het Nieuw Utrechts Toneel€ 87.0000
Nieuw West€ 153.0000
OMSK€ 204.3000 *
Onafhankelijk Toneel€ 540.0000 *
Orkater (theater)€ 770.400€ 588.800 ** per jaar
PeerGrouP€ 472.500€ 393.750 per jaar
Productiehuis Brabant€ 129.7500 *
Schweigman&€ 420.300€ 350.250 per jaar
Teatro Munganga€ 210.0000
TG Lange Mannen€ 76.5000
Theater Bellevue€ 180.000€ 180.000 per jaar
ThEAter EA€ 159.0000
Theater Gnaffel€ 378.000€ 315.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 198.7500
Theatergroep Suburbia€ 390.000€ 300.000 per jaar
Theater Nomade€ 240.0000
Theater RAST€ 345.0000 *
Theater Terra€ 450.000€ 450.000 per jaar
Theater Zeelandia€ 737.100€ 614.250 per jaar
The Glasshouse€ 186.7500 *
The Lunatics€ 80.2500
Thibaud Delpeut€ 300.0000 *
Toneelgroep Het Volk€ 277.5000 *
Toneelschuur Producties€ 528.750€ 457.500 per jaar
Het Toneel Speelt€ 900.0000 *
Trouble Man€ 60.000€ 60.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 434.700€ 434.700 per jaar
Unieke Zaken€ 150.000€ 150.000 per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 288.000€ 288.000 per jaar
Vis á  Vis€ 412.500€ 412.500 per jaar
De Voortzetting€ 225.0000
De Warme Winkel€ 401.400€ 334.500 per jaar
Wunderbaum€ 486.000€ 486.000 per jaar
ZEP€ 288.000€ 240.000 per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Club Guy and Roni€ 592.200€ 493.500 per jaar
Conny Janssen Danst€ 468.000€ 468.000 per jaar
Dance Works Rotterdam€ 111.6000 *
De Dansers€ 300.0000
Dansgroep Amsterdam€ 399.6000
Danstheater Aya€ 558.000€ 461.000 ** per jaar
ICKamsterdam (Emio Greco|PC)€ 751.500€ 751.500 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 792.0000
ISH€ 522.000€ 522.000 per jaar
Korzo€ 207.900€ 173.250 per jaar
LeineRoebana€ 360.000€ 300.000 per jaar
Meekers€ 441.000€ 367.500 per jaar
nb (Nicole Beutler)€ 279.000€ 279.000 per jaar
Plan-D€ 150.0000 *
Project Sally€ 142.500€ 142.500 per jaar
De Stilte€ 450.000€ 375.000 per jaar
T.R.A.S.H.€ 144.000€ 120.000 per jaar
Het Veem Theater€ 90.000€ 75.000 per jaar
Vloeistof€ 120.0000 *
WArd/waRD (Ann van den Broek)€ 345.600€ 288.000 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

DeltaDua€ 150.0000
Flint€ 62.2500 *
Het Geluid€ 165.0000 *
Holland Opera€ 599.2500 *
Hollands Diep€ 270.0000
M-Lab€ 378.0000 *
Opera Spanga€ 229.5000 *
Orkater (muziektheater)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Paradiso Melkweg Productiehuis€ 252.0000 *
PIPS:lab€ 243.000€ 202.500 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 183.6000 *
Sonnevanck€ 234.0000 *
Tafel van Vijf€ 131.250€ 131.250 per jaar
De Veenfabriek€ 765.900€ 638.250 per jaar
VocaalLAB€ 570.600€ 475.500 per jaar
Het Volksoperahuis€ 255.000€ 255.000 per jaar
Vrije Val€ 397.5000